Welke vis heeft geen kieuwen?

Longvis

Ben je op zoek naar het antwoord van de puzzel, probeer dan eens ‘longvis’ 😉.

Geen enkele vis heeft geen kieuwen. Als een vis géén kieuwen zou hebben, zou het voor de vis namelijk niet mogelijk zijn om onder water te ademen.

Door de kieuwen zijn de vissen in staat om onder water te ademen, waardoor ze onder water kunnen leven.

Boven water hebben de kieuwen geen functie. Er bestaan echter enkele vissen die zowel kieuwen als longen hebben.

Deze vissen zijn tamelijk uniek en zijn in staat om zowel boven- als onder water te kunnen leven.

Vis met kieuwen en longen

De zogeheten longvissen zijn bekende voorbeelden van vissen die zowel kieuwen als longen hebben.

Dankzij de kieuwen zijn deze vissen in staat om onder water te leven. Dankzij de longen kunnen deze vissen boven water ook leven.

Dergelijke longvissen zijn tamelijk uniek. Een kenmerk van een vis is in de basis namelijk dat deze kieuwen heeft.

Doordat een vis kieuwen heeft, hebben ze in principe geen longen meer nodig. Dat de longvissen deze longen wél hebben, kan daardoor als uniek bestempeld worden.

Kraakbeenvissen

Kraakbeenvissen

In het huidige dierenrijk bestaan ook zogeheten kraakbeenvissen. Dit zijn vissen die géén kieuwdeksels hebben, maar wel een aantal afzonderlijke kieuwspleten.

De samenstelling van de kieuwen is bij deze vissen dus anders, maar de werking van de kieuwen is wel gelijk aan elkaar.

Wel hebben de kraakbeenvissen, zoals haaien en roggen, een uitdaging om te kunnen blijven ademen. Zij moeten hiervoor namelijk voortdurend rond blijven zwemmen.

Alleen op die manier is het voor hen mogelijk om aan de benodigde zuurstof te komen.

Vissen met ‘normale’ kieuwen kunnen het water zelf langs hun kieuwen pompen. Dit betekent concreet dat ze zelf niet voortdurend hoeven te zwemmen.

Een haai of rog die voortdurend op één plek in het water blijft, ga je simpelweg niet aantreffen. Mocht een van deze kraakbeenvissen hiervoor kiezen, komen ze snel te overlijden.

Hoe werken de kieuwen van een vis?

Werking kieuwen

Als je wel eens een foto van een vis hebt gezien, dan zijn de kieuwen je ongetwijfeld direct opgevallen. Niet alleen de uitstraling van de kieuwen is uniek, maar ook de werking hiervan.

Zodra een vis begint te zwemmen, komt er allerlei water langs de kieuwen heen gestroomd.

De verschillende plaatjes in de kieuwen filteren het zuurstof van koolstofdioxide en andere afvalstoffen.

Het zuurstof dringt via de kieuwen door tot het bloed van de vis. Doordat het zuurstof in het bloed terechtkomt, is een vis in staat om te (over)leven.

Dit proces herhaalt zich keer op keer, waardoor een vis altijd voor zijn/haar eigen zuurstof zorgt.

Wat er dan met de koolstofdioxide en andere afvalstoffen gebeurt? Deze afvalstoffen worden door de plaatjes van de kieuwen afgegeven aan het water.

Op deze manier blijft de vis gezond, krijgt de vis voldoende zuurstof binnen en laat de vis afvalstoffen achter in het water.

Waar zijn de kieuwen van een vis te vinden?

Kieuwen

De exacte locatie van de kieuwen is per vissoort verschillend.

Over het algemeen kan echter gesteld worden dat de kieuwen zich in de ruimte achter de kop vinden.

Dit kan ook de zijkant van de kop zijn, maar kan ook meer bovenop de kop zijn.

Waarom heeft een vis kieuwen?

Een vis kan simpelweg niet zonder kieuwen leven.

Dankzij de kieuwen is een vis namelijk in staat om onder water te ademen.

Zeer wenselijk uiteraard, aangezien een vis alleen maar in/onder het water leeft.

Zoals we eerder al gesteld hebben, bestaan er ook vissen met kieuwen en longen. De kieuwen komen in dat geval onder water goed van pas, terwijl de longen het werk boven water doen.

Hebben alleen vissen kieuwen?

Nee, er zijn ook andere dieren die kieuwen hebben. Onder meer kreeftachtigen en enkele insectenlarven beschikken over kieuwen.

Althans; dit zijn organen die als ‘kieuwen’ aangeduid worden.

Feit is dat de werking van de kieuwen van een vis uniek zijn. Een dergelijke werking vind je bij andere dieren niet terug, ondanks de benaming ‘kieuwen’ bij bijvoorbeeld een kreeft.

Hoe worden de kieuwen beschermd?

Werking vis

Als je naar de werking van de kieuwen kijkt, dan zie je dat de werking hiervan heel belangrijk is.

Als de kieuwen niet meer goed functioneren, kunnen mogelijk allerlei afvalstoffen in het bloed van de vis terechtkomen – of kan een vis de benodigde zuurstof niet meer opnemen.

Om de werking van de kieuwen te garanderen, beschikt elke vis over zogeheten kieuwendeksels.

Dit zijn een soort van beschermingsplaatjes waarmee de kieuwen van de vis goed beschermd worden.

Is het mogelijk dat deze deksels beschadigd raken? Ja, zeker. Er zijn zelfs veel verhalen bekend van vissen die géén kieuwendeksels meer hebben.

Op zich is hier niet al te veel mis mee; een vis kan behoorlijk oud worden zonder een kieuwendeksel.

Alle vissen hebben kieuwen

Al met al kan maar één ding geconcludeerd worden: alle vissen hebben kieuwen. De manier waarop deze kieuwen werkt, verschilt wel van vis tot vis.

Dit geldt ook voor de exacte locatie van de kieuwen op de vis.

Wat vond je van dit artikel?

Kenmerken snelle stofwisseling

Wat zijn de kenmerken van een snelle stofwisseling?

Top 10 Meest Bekende Mexicaanse Tradities