Wat is het laagste IQ ter wereld?

In principe kan een mens een IQ van 1 hebben. Het is echter niet mogelijk om een dergelijk IQ te meten.

De meeste experts beroepen zich daarom op IQ’s die écht gemeten zijn; een Engelsman heeft daarbij het laagst gemeten IQ ooit. Dat IQ bedroeg slechts 42.

Wat zegt het IQ precies?

Het IntelligentieQuotiënt (IQ) geeft aan wat het resultaat van een intelligentietest is. Des te lager dit getal is, des te minder intelligent een persoon is.

Het doel van een dergelijke test is om iemands intelligentie aan te tonen. Uiteraard is dit een momentopname, maar de IQ-test is door de jaren heen geperfectioneerd.

Dat zorgt ervoor dat de uitkomst van een IQ-test tegenwoordig relatief betrouwbaar is.

Wat is het gemiddelde IQ?

Onderzoek heeft uitgewezen dat het gemiddelde IQ rond de 100 ligt. Mocht je IQ hoger dan 100 zijn, word je dus aangezien als een ‘slim persoon’.

Mocht je een IQ van minder dan 100 hebben, word je aangezien als een iets minder slim persoon.

Zegt dit iets over de goedheid van een mens? Nee, absoluut niet. Een mens met een IQ van 140 kan een schurk zijn, terwijl een mens met een IQ van 90 onwijs lief kan zijn.

Het IQ zegt dus niks over een persoon zelf, maar alleen over het intelligentieniveau.

IQ indeling

Door de jaren heen zijn verschillende IQ scores ontwikkeld. De meeste experts houden de IQ scores van Wechsler aan; de zogeheten WAIS-III indeling.

Dat model maakt gebruik van onderstaande kenmerken:

IQ

Categorie

25-34

Ernstig verstandelijk beperkt

35-49

Matig verstandelijk beperkt

50-69

Licht verstandelijk beperkt

70-79

Zwakbegaafd

80-89

Benedengemiddeld

90-109

Gemiddeld

110-119

Bovengemiddeld

120-129

Begaafd

130-145

Hoogbegaafd

145-160

Zeer hoogbegaafd

160+

Exceptioneel begaafd / geniaal

Het laagste IQ

laag iq dom

Zoals we eerder al stelden, is het lastig om een heel laag IQ te meten. Het laagst mogelijke IQ is in theorie 1, maar een dergelijk IQ kan simpelweg niet gemeten worden.

Zoals we ook eerder al stelden, is bij een Engelsman een IQ van 42 gemeten. Volgens bovenstaande IQ score zou die Engelsman matig verstandelijk beperkt zijn.

Tijdens een rechtszaak is daarom aan deze Engelsman verboden om bepaalde zaken te ondernemen.

Volgens de rechter was hij geestelijk niet in staat om dingen te begrijpen c.q. de juiste keuzes te maken.

IQ per land

Door de jaren heen is veel onderzoek gedaan naar de intelligentie van mensen. Hierbij hebben onderzoekers ook gekeken naar het IQ per land.

Daaruit blijkt dat in landen als Hong Kong en Singapore het gemiddelde IQ erg hoog ligt.

Tegelijkertijd blijkt dat in landen in Afrika het gemiddelde IQ laag is. Het Afrikaanse land Equatoriaal-Guinea heeft bijvoorbeeld een gemiddeld IQ van 59.

Aan de hand van bovenstaande tabel kan gesteld worden dat er in dit land veel licht verstandelijke beperkten leven.

Wat is het gemiddelde IQ in ons land?

Ook in ons land is onderzoek gedaan naar het gemiddelde IQ. Hieruit blijkt dat we in Nederland een gemiddeld IQ van 102 hebben.

Ten opzichte van andere Europese landen is dit behoorlijk hoog te noemen. In Italië, Duitsland en Oostenrijk is er overigens ook sprake van een gemiddeld IQ van 102.

Het land met het hoogste IQ? Dat is volgens de laatste gegevens Hong Kong. In dat land is het gemiddelde IQ maar liefst 108.

Hoog IQ

hoog iq intelligent

Denk je een hoog IQ te hebben? Uit onderzoek blijkt dat slechts 3% van de mensen een IQ hoger dan 130 heeft.

Mocht jij tot deze 3% van de wereldbevolking behoren, ben je hoogbegaafd tot exceptioneel begaafd.

Een dergelijk hoog IQ gaat veelal gepaard met bepaalde gedragingen. Zo is het voor een kind met een hoog IQ lastig om te gedijen op een school.

Zij vervelen zich, zij ergeren zich aan hun medekinderen en zij komen hierdoor niet tot volle ontplooiing. Vandaar ook dat er voor hoogbegaafde kinderen speciale scholen en opleidingen bestaan.

Hoe wordt het IQ gemeten?

Het IQ wordt gemeten aan de hand van een intelligentietest. Tijdens deze test moet je allerlei vragen beantwoorden en opdrachten uitvoeren.

Aan de hand van je antwoorden en de manier waarop je opdrachten uitvoert, kan de IQ score berekend worden.

Is deze manier van rekenen betrouwbaar? Ja, op zich wel. Het is echter niet mogelijk om een 100% betrouwbare test te ontwikkelen.

Wil je bijvoorbeeld dat je iets minder slim aangezien wordt? Dan kun je er uiteraard alles aan doen om de uitslag van de IQ test te beïnvloeden.

Dat doe je bijvoorbeeld door bewust foute antwoord te geven op de vragen.

Wat is jouw IQ?

iq test maken

Wil je zelf weten of je een laag IQ of een hoog IQ hebt? Via het internet kun je leuke en korte IQ testjes uitvoeren.

De uitslag hiervan is uiteraard niet zo betrouwbaar als de officiële IQ test, maar het geeft wel een indicatie van je IQ.

Moet je je heel erg veel aantrekken van je IQ? Nee, het is slechts een getal. Een getal dat bij de een hoger uitvalt dan bij de ander.

Dit zegt echter niks over je potentieel, over de goedheid of over het geluk in het leven.

Wat vond je van dit artikel?

Wat was het IQ van Einstein?

Op hoeveel schermen kun je tegelijk kijken met een Netflix account?