Wat is het gemiddelde IQ van een Duitser?

Al eeuwenlang houdt de intelligentie van de mens ons bezig, want waarom was Einstein bijvoorbeeld slimmer dan zijn medeburger?

Om te meten hoe slim iemand is, zijn er verschillende meetinstrumenten bedacht.

Het meest bekende instrument is de IQ-test, waarmee iemands intelligentie kan worden gemeten. We beginnen met de vraag: Wat is het gemiddelde IQ van een Duitser?

Het gemiddelde IQ van een Duitser is 102. Daarmee behoren ze tot de meest intelligente bewoners van Europa.

Uit onderzoek is gebleken dat volkeren in Noord Europa een groter hersenvolume hebben dan in het zuiden van dit continent.

Een verklaring hiervoor zou te vinden kunnen zijn in het verschil in klimaat. Het gemiddelde IQ in Duitsland deelt het volk echter met Nederland, Oostenrijk en Italië. In al deze landen heeft de bevolking een gemiddeld IQ van 102.

Hoe slim is de mens eigenlijk? Wie was de slimste mens ooit? Het antwoord op al deze vragen lees je in dit artikel.

Wat is een IQ?

intelligentietest IQ

IQ is een afkorting voor intelligentiequotiënt.

Een intelligentiequotiënt is het resultaat van een intelligentietest waaruit blijkt hoe goed een persoon de test heeft gemaakt in vergelijk met andere personen.

Er zijn verschillende IQ-testen. Zo is er de test van de Franse psycholoog Alfred Binet, ontwikkeld aan het begin van de twintigste eeuw. De meest gebruikte test is die van David Wechsler.

Beide testen geven aan dat een gemiddeld IQ bestempeld wordt met een testresultaat tussen de 90 en de 110. Een testscore boven de 130 wordt betiteld als hoogbegaafd.

Let wel: een IQ-test is een momentopname en het resultaat kan sterk beïnvloed worden door bijvoorbeeld opleiding, achtergrond, leeftijd en sport.

Wat is het hoogste IQ?

Het allerhoogste IQ is dat van een supergenie, met een hoogte van boven de 181 op een IQ-test.

Je bent echter al bovengemiddeld slim met een IQ tussen de 110 en 119. Begaafde mensen hebben een score tussen de 120 en 129. Scoor je op een IQ-test boven de 130? Dan ben je hoogbegaafd!

Hoogbegaafden hebben letterlijk bijzonder hoge gaven. Zo is er bijvoorbeeld het wonderkind Laurent Simons.

Deze Belg had op 11-jarige leeftijd al een Bachelor diploma in Fysica van de Antwerpse Universiteit op zak. Gemiddeld scoorde hij tijdens zijn studie een 9 voor alle vakken.

Wat is een laag gemiddeld IQ?

laag gemiddeld iq

Uiteraard zijn er ook mensen met een laag IQ. Scoor je op een IQ-test tussen de 80 en 89, dan heb je een beneden gemiddeld intelligentiequotiënt.

Met een score lager dan 80 word je als zwakbegaafd bestempeld. Hoe een IQ-test uitpakt, hangt van verschillende factoren af.

Uit onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat rokers gemiddeld lager op een test scoren (met een score van 100) dan niet-rokers (met een score van 107).

Ook sporten blijkt van invloed te zijn op de uitkomst van een test. Waar sporters een score van 107 hadden, scoorden niet-sporters gemiddeld 103.

Wat is het gemiddelde IQ in Nederland?

Het gemiddelde IQ in ons land is 102. Je bent dus slimmer dan de gemiddelde Nederlander als je een IQ hoger dan 102 hebt.

Samen met Italianen, Duitsers en Oostenrijkers staan Nederlanders op dit moment op een gedeelde 6e plek in de ranglijst van wereldwijde IQ’s.

Nederland is dus het zesde meest intelligente land ter wereld!

Wie is de slimste Nederlander?

Wellicht heb je de National IQ-test weleens op televisie voorbij zien komen. Hier werd de intelligentie van bepaalde groepen Nederlanders op de proef gesteld middels een IQ-test.

Door de jaren heen is gebleken dat de slimste Nederlander die hieraan mee heeft gedaan een IQ van maar liefst 159 had. We hebben het over de mediabekendheid Dolores Leeuwin.

Achter haar scharen zich Maarten Uijens met een IQ van 152 en Maike Rotteveel met een score van 147.

Uit welk land komt de slimste jonge mens van Europa?

Hoewel Duitsers ooit aan kop stonden, is dat op dit moment niet het geval. Zoals gezegd, delen ze hun plek nu met Nederlanders, Oostenrijkers en Italianen met een IQ van gemiddeld 102.

Spanjaarden en Fransen zitten met respectievelijke IQ’s van 98 en 94 net onder dit cijfer.

De slimste jeugdige mens van Europa komt uit België. Deze titel gaat op dit moment namelijk naar de hoogbegaafde Laurent Simons.

In welk land wonen de slimste mensen ter wereld?

Slimste mens Hong Kong

IQ-testen zijn uiteraard momentopnamen en de uitkomst kan elke keer een beetje verschillen. Dat gezegd te hebben: De slimste mensen ter wereld wonen in Hong Kong.

Het gemiddelde IQ is hier namelijk 107. Daarna volgt met een IQ van 106 de bevolking van Zuid-Korea. Azië blijkt een broedplaats voor intelligentie te zijn, want op nummer drie in de lijst staat Japan met 105 gevolgd door Taiwan (104) en Singapore met 103.

Daarna springen we naar Europa, waar Nederland, Oostenrijk, Duitsland en Italië samen een gedeelte plek innemen met een gemiddeld IQ van 102.

België en Zweden delen nummer 7 op de lijst met een gemiddelde van 101.

Er wordt weleens gesteld dat het verschil in IQ tussen de bevolking van landen verklaard kan worden door het bestuderen van de gemiddelde industrieën van een land.

Blijkbaar scoren dienstverlenende landen gemiddeld hoger op een IQ-test dan productielanden.

Uit welk land komt de slimste mens ter wereld?

Op dit moment komt de slimste mens ter wereld uit Zuid-Korea.

We hebben het hier over Ung-Yong, die in 1962 geboren werd en op vijfjarige leeftijd al vijf talen sprak (Koreaans, Engels, Japans, Duits en Frans).

Deze man heeft een IQ van 210.

Het is dan ook niet vreemd dat Ung-Yong op zijn vierde al aan een universiteit studeerde. Hij is afgestudeerd in Civiele Techniek en heeft gewerkt aan verschillende universiteiten in Zuid-Korea.

Wie was de slimste persoon ooit?

De eerste persoon waar je wellicht aan denkt is Albert Einstein. Maar guess what: dit genie was niet de slimste persoon ooit.

Hij had een IQ van 160 tot 190, en was daarmee wel hoogbegaafd tot een supergenie.

De slimste persoon ooit was William James Sidis. Het IQ van deze Amerikaan wordt geschat tussen de 250 en 300. Dit is echter nooit bewezen, omdat hij leefde tussen 1898 en 1944.

De hoogst bewezen IQ-test is van de Australische Terence Tao, geboren in 1975. Hij had een IQ tussen de 225 en 230.

Wat is een EQ?

Emotionele Intelligentie EQ

Tegenwoordig zijn IQ-tests nog steeds van belang, maar er wordt steeds vaker gekeken naar hoe iemand scoort op een EQ-test in combinatie met een IQ-test.

EQ staat voor Emotionele Intelligentie en meet hoe iemand omgaat met emoties. Het test je vermogen om je eigen emoties en die van anderen waar te kunnen nemen, te reguleren en te interpreteren.

Een EQ-test is van belang omdat het veel zegt over iemands zelfkennis, empathisch vermogen en expressie.

Over de nadelen van het label IQ

Er zijn wetenschappers die pleiten dat de uitkomst van een IQ-test ook nadelig kan zijn. Dat komt omdat een IQ niet een vaststaand iets is.

Hoe slim iemand is, hangt namelijk af van hoeveel er met iemands talent gedaan wordt. Je hersenen moeten namelijk gestimuleerd worden om zich optimaal te ontwikkelen.

Daarnaast is een IQ-test een momentopname en kan de uitkomst beïnvloed worden door factoren als stress, slaapgebrek en ziekte.

Het kan ook zo zijn dat een deelnemer niet bekend is met de cognitieve taken en het visuele materiaal van de test, of dat de opdrachten anders geïnterpreteerd worden door iemands culturele achtergrond.

Is het gemiddelde IQ in Westerse landen aan het dalen?

IQ daalt

Recente IQ-resultaten laten zien dat de gemiddelde IQ in het Westen aan het dalen is.

Sommige wetenschappers stellen dat dit komt omdat de hersenen tegenwoordig minder worden uitgedaagd.

We leven nu eenmaal in een tijdperk vol informatie waardoor ons concentratievermogen sterk verminderd is en onze hersenen minder worden getraind.

Ook global warming wordt als mogelijke oorzaak genoemd: wellicht is ons eten minder voedzaam waardoor onze hersenen zich minder goed ontwikkelen.

Wat vond je van dit artikel?

Wat is de kortste snelweg van Nederland?

Wie is de oprichter van het grootste internetbedrijf ter wereld?