Wat is een laag IQ?

“Intelligentie is het verstandelijk vermogen dingen te begrijpen en dat begrip succesvol te kunnen gebruiken”. De afkorting IQ staat voor Intelligentie Quotiënt. Het is een maat waarmee gemeten kan worden hoe intelligent iemand is.

Iemand heeft laag IQ wanneer deze bij het afnemen van een professionele IQ-test een score heeft van 85 of minder. Het woord ‘intelligentie’ verwijst in de wetenschap meestal naar academische of cognitieve (begrijpend) intelligentie.

De allereerste IQ-testen

Vroeger dacht men dat je aan de grootte van de schedel kon zien of mensen intelligent waren ja of nee. Een groot hoofd betekende dat je veel hersens had, dus dan moest je natuurlijk wel intelligent zijn! Logisch, toch?

Het échte testen van de intelligentie van mensen is begonnen rond het begin van de 20ste eeuw. In 1904 gaf het Franse Ministerie van Onderwijs de psycholoog Alfred Binet en zijn assistente Simon de opdracht om een tekst te ontwikkelen waarmee de intelligentie van kinderen kon worden getest.

Met de Binet-Simon test kon worden vastgesteld in welk kind moeite gestoken werd qua opleiding, en voor wie het ‘geen nut’ had om naar school te gaan.

In 1917, tijdens de Eerste Wereldoorlog, werden de eerste intelligentietesten ontworpen voor volwassenen. Deze waren bedoeld om de militairen mee te testen. Hiermee werd bepaald of je ingezet zou worden als kanonnenvoer, of dat je misschien leidinggevende zou kunnen worden.

Wat wordt er getest in de IQ-test van nu?

Wat wordt er getest

Natuurlijk is de IQ-test van toen door de jaren heen meerdere malen veranderd en verbeterd. Een officiële IQ-test test vier verschillende onderdelen van intelligentie:

Verbale intelligentie

Verbale intelligentie is bijvoorbeeld het vermogen om taal te begrijpen, te gebruiken en te herkennen. Zo zijn begrijpend lezen en het hebben van een grote woordenschat tekenen van een hoge verbale intelligentie.

Numerieke intelligentie

Met numerieke intelligentie wordt natuurlijk het vermogen om te rekenen getest.

Ruimtelijke intelligentie

Met ruimtelijke intelligentie wordt bedoeld het vermogen om moeilijke ruimtelijke vraagstukken op te lossen. Hier komt ook creativiteit, durf en verbeelding bij kijken.

Logische intelligentie

Met logische intelligentie wordt het vermogen om te redeneren bekeken. Fantasie is natuurlijk prima, maar logisch nadenken brengt oplossingen.

Hoe zit het met de scores?

scores

Het IQ wordt aangeduid met een cijfer. Deze waardes zijn genormeerd. Zo kunnen verschillende IQ-testen met elkaar vergeleken worden.

Omdat iedere generatie weer iets slimmer wordt, zal het IQ van onze kinderen hoger zijn dan dat van ons. Hier is bij het vaststellen van de schaalverdeling rekening mee gehouden. Wanneer het gemiddelde IQ stijgt, stijgt de IQ-schaal mee, zodat het gemiddelde IQ altijd op 100 blijft.

De scores dienen als volgt geïnterpreteerd te worden.

0 tot 35

Wanneer je wel aan de test mee kunt doen, maar je haalt een score van maximaal 35, dan is er medisch gesproken sprake van een ernstige verstandelijke beperking. Als je door lichamelijke beperkingen niet goed getest kan worden en daarom een lage score behaalt, heeft dat natuurlijk niets te maken met je intelligentie.

35 tot 50

Een score tussen de 35 en de 50 indiceert dat iemand een matige verstandelijke handicap heeft.

50 tot 70

Mensen met een IQ tussen de 50 en de 70 hebben een lichte verstandelijke beperking.

70 tot 85

Met een IQ tussen de 70 en de 85 is er sprake van zwakbegaafdheid.

85 tot 115

Het gemiddelde IQ van de hele wereldbevolking (en dus ook in Nederland) ligt momenteel op 100. Een IQ tussen de 85 en de 115 wordt gezien als een gemiddeld, normaal IQ

115 tot 130

Een score van 115 tot 130 wordt gezien als bovengemiddeld. Dit noemen we meerbegaafd.

130 tot 144

Iemand met een IQ van 130 of hoger noemen we hoogbegaafd.

145 en hoger

Mensen met een score boven de 145 worden uitzonderlijk hoogbegaafd genoemd.

Wat betekent het als iemand een laag IQ heeft?

als iemand een laag IQ heeft

Mensen met een IQ van minder dan 75 hebben vaak moeite mee te komen in onze maatschappij. Ze weten vaak niet hoe ze dingen moeten organiseren, en hebben moeite met het oplossen van (kleine) problemen.

Veel mensen met een lichte verstandelijke handicap kunnen vaak best zelfstandig wonen en een baan hebben, maar hebben wel een bepaalde vorm van begeleiding nodig.

Mensen met een laag IQ zijn wel vaak vrolijk, behulpzaam, eerlijk en harde werkers. En dit is niet een mening of indruk, maar een statistisch gegeven.

Wat betekent het als iemand een hoog IQ heeft?

Mensen denken vaak dat personen met een hoog IQ alles weten, en daarom gelukkiger zijn dan anderen. Niets is minder waar! Teveel of te diep over dingen nadenken kan ook grote problemen opleveren in het functioneren in het dagelijks leven. Mensen met een heel hoog IQ hebben vaak moeite te begrijpen waarom andere mensen “zo dom” zijn, en raken gefrustreerd en soms zelfs depressief.

Beroemde mensen met een IQ van boven de 160 zijn bijvoorbeeld Tesla, Einstein en Leonardo da Vinci. Bij de in 1975 geboren Australiër Terrence Tao is een IQ van maar liefst 225 gemeten!

Waarom zijn er zoveel verschillende IQ-testen?

verschillende soorten IQ-testen

De IQ-testen die je op het internet vind zijn meestal niet wetenschappelijk, maar bedoeld als vorm van entertainment, of om je email adres en andere persoonlijke gegevens te weten te komen.

Sommige werknemers en opleidingsinstituten hebben een eigen IQ-test laten ontwikkelen. Dit doen ze om te bepalen of iemand wel geschikt is voor een bepaalde positie in het bedrijf, of slim genoeg is om een opleidingstraject in te gaan.

Wil je echt weten wat je IQ is, dan kan je het beste een IQ-test laten afnemen bij een erkende psychiater.

Wat vond je van dit artikel?

Wat is de gemiddelde tijd om een marathon te lopen?

Top 10 Meest Bekende Amerikaanse Acteurs Aller Tijden