Top 10 Sterkste Krijgers Die Ooit Hebben Geleefd

Sommigen van de meest beroemde personen uit de historie waren zij die bekend stonden als grootste krijgsheren. Samen hebben deze krijgers een grote invloed uitgeoefend op het verloop van de wereldgeschiedenis en dus ook hoe de wereld er vandaag de dag aan toe is.

Bijzonder is dat de meest bekende allemaal pre 14e eeuw zijn. Het geeft een mooi inzicht in hoe bruut de wereld toentertijd was. Wie de top 10 sterkste krijgers die ooit hebben geleefd zijn? Dat lees je hieronder allemaal terug.

Sommigen van de meest beroemde personen uit de historie waren zij die bekend stonden als grootste krijgsheren. Samen hebben deze krijgers een grote invloed uitgeoefend op het verloop van de wereldgeschiedenis en dus ook hoe de wereld er vandaag de dag aan toe is.

Bijzonder is dat de meest bekende allemaal pre 14e eeuw zijn. Het geeft een mooi inzicht in hoe bruut de wereld toentertijd was. Wie de top 10 sterkste krijgers die ooit hebben geleefd zijn? Dat lees je hieronder allemaal terug.

1. Alexander de Grote

Alexander de Grote heeft de naam als één van de grootste krijgers ooit meer dan verdiend. Als koning van Macedonië veroverde hij grote delen van de oude wereld. Na de Balkan, Syrië, Egypte, Perzië en vele andere gebieden veroverd te hebben liep zijn koninkrijk van Griekenland tot India.

Alexander, die lange tijd leerling was van de bekende filosoof Aristoteles, vocht altijd vooraan het front mee en was van plan om Arabië te veroveren. Zo ver kwam het nooit, Alexander stierf na een kort ziekbed in het jaar 323 voor Christus. Historici zijn het nog niet eens over de exacte doodsoorzaak maar de grootste vermoedens liggen bij malaria, tyfus of west-nijlziekte.

2. Leonidas I

De Perzische koning Darius probeerde al bijna tien jaar om Griekenland te veroveren toen Leonidas koning van Sparta werd. Na het overlijden van Darius nam zijn zoon Xerxes de leiding over het Perzische leger over en besloot met een allesvernietigende invasie Griekenland te veroveren.

Leonidas probeerde het leger van Xerxes bij Thermopylae tegen te houden met een leger van 7.000 soldaten, waaronder 300 Spartanen. Nadat hij door enkele soldaten verraden werd besloot hij het leeuwendeel van de soldaten naar huis te sturen en enkel met zijn 300 Spartaanse krijgers door te vechten. De rest is geschiedenis!

3. Hannibal

Beeld: Wikimedia / Jll294

Hannibal werd gezien als de aartsvijand van de Romeinen. Hij leidde de Carthagenen in de Tweede Punische Oorlog en werd vaak beschreven als de vader van militaire strategie. Hannibal passeerde de Alpen met 40 krijgsolifanten en bijna 50.000 soldaten, een ongehoorde onderneming.

Hannibal verwoestte nadien honderden Romeinse steden en nederzettingen tot hij in het jaar 201 gedwongen werd om een vredesverklaring te ondertekenen.

4. Julius Caesar

Julius Caesar is zonder twijfel de grootste generaal in de Romeinse geschiedenis geweest en heeft vele veldslagen met Britten, Galliërs en Germanen gewonnen. Hij verwierf steeds meer macht in het Romeinse rijk en wist in het jaar 48 voor Christus zelfs alleenheerser te worden.

In zijn korte periode als heerser installeerde hij Cleopatra als farao waardoor Egypte een vazalstaat van het Romeinse Rijk werd en legde hij de Juliaanse kalender vast die maar weinig verschilt van onze Gregoriaanse kalender. Hij vernoemde de maand juli naar zichzelf en werd uiteindelijk in het jaar 44 voor Christus door een grote groep samenzweerders vermoord.

5. Sun Tzu

Beeld: Wikimedia / 663highland

Sun Tzu is de schrijver van ‘De Kunst Van Het Oorlogvoeren’, het oudste nog bewaarde boek over oorlog en militaire strategieën. Sun Tzu diende als generaal voor het Koninkrijk Wu en verwierf grote bekendheid door het veel grotere en onverslaanbaar geachte Koninkrijk van Chu toch te kunnen verslaan.

Waar verwacht werd dat hij China al vroeg zou verenigen trok hij zich na verschillen met de koning terug om vervolgens zijn boek te schrijven. Zelfs hedendaags wordt het boek nog door vele hooggeplaatste militairen als vooruitstrevend gezien en zijn tactieken zijn in de geschiedenis rijkelijk gebruikt.

6. Spartacus

De in 109 voor Christus geboren Spartacus is de gladiator die in opstand kwam tegen de Romeinen. Toen Rome in oorlog was met de Germanen verliet hij het legioen in plaats van met de Germanen te vechten. De keizer was hier niet al te blij mee en liet hem gevangen nemen om vervolgens als slaaf te verkopen. Dankzij zijn kracht, welgebouwde fysiek en vechtkunsten werd hij weer verkocht als gladiator.

Uiteindelijk wist hij een leger van bijna 100.000 slaven te verenigen en het Romeinse leger bijna op de knieën te krijgen. Hij stierf in het harnas, in het jaar 71 voor Christus en zijn verhaal is inmiddels meermaals als film nagemaakt en bekroond.

7. Attila de Hun

Beeld: Wikimedia / باسم

Attila was leider van de barbaren die zichzelf ‘Hunnen’ noemden en zelfs de machtige Romeinse rijken angst inboezemden. Aangenomen wordt dat de vele invallen van de Hunnen, die zelfs tot diep in Frankrijk wisten door te dringen, aanleiding waren voor de Grote Volksverhuizing.

Op het hoogtepunt reikte het grondgebied van Attila van de Rijn tot de Oeral en van de Baltische staten tot de Donau aan Bulgarije. Uiteindelijk vond hij in 453 n christus zijn Waterloo. Hierna viel het rijk snel uiteen.

8. Dzjengis Khan

Beeld: Flickr / William Cho

Deze in het jaar 1162 geboren krijger was de schrik van Europa. De Khan verenigde vele Mongoolse stammen en veroverde uiteindelijk een gebied van China tot aan de Donau, tot op de dag van vandaag het grootste rijk ooit. Tijdens zijn schriktochten vonden massale slachtpartijen plaats waarbij vermoedelijk zo’n 40 miljoen mensen het leven lieten. Dit kwam toentertijd overeen met ruim 10% van de wereldbevolking.

Dzjengis had zelf minstens 22 kinderen en vermoed wordt dat 0,5% van de huidige mannelijke wereldbevolking van Dzjengis Khan afstamt. Maar weinig personen zullen zo’n stempel op de wereldgeschiedenis hebben achtergelaten als Dzjengis Khan.

9. Saladin

In de westerse wereld en literatuur wordt Saladin met name als de ultieme slechterik van de Derde Kruistocht gezien maar in het Midden-Oosten als held vereerd wordt wegens zijn glorieuze overwinningen op de Europese kruisvaarders en Jeruzalem terug in Islamitische handen bracht.

Geboren als plebs in Mesopotamië wist Saladin de dynastie der Ajjoebiden op te richten en heerste zo over grote delen van Egypte, Irak en Syrië. In zijn vroege militaire carrière verenigde hij alle Arabische krachten en wist zo de Europeanen te overwinnen.

Bij zijn overlijden was er amper geld over voor de begrafenis omdat hij al zijn vermogen weggegeven heeft aan de armen. Zijn tombe is nog steeds één van de meest bezochte ter wereld.

10. Grutte Pier

Grutte Pier is Fries voor ‘Grote Pier’. Geboren als Pier Gerlofs Donia kreeg hij al snel de bijnaam Grutte Pier wegens zijn omvang. Grutte Pier was boer maar nadat Saksische huurlingen op bevel van Hollanders zijn boerderij plunderden, in brand staken en zijn vrouw vermoordden, zwoor hij de rest van zijn leven op de Hollanders te jagen en Friesland te beschermen.

Pier stond bekend om zijn imposante zwaard van 2,13 meter waarmee hij in één zwaai meerdere tegenstanders kon onthoofden. Dit deed hij wanneer zij de Friese spreuk “Bûter, brea en griene tsiis, wa’t dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries” niet correct konden uitspreken.

Wat vond je van dit artikel?

Top 10 Langste Concerten Ter Wereld Ooit Gegeven

Top 10 Lekkerste Soorten Harde Kaas