Top 10 Meest Voorkomende Talen In Nederland

Wie denkt dat er in Nederland alleen maar Nederlands wordt gesproken heeft het mis.

Ons land is door de jaren heen een multiculturele smeltkroes geworden, waarbij veel migranten hun eigen taal hebben meegenomen en deze nog vrijwel dagelijks spreken.

Daarnaast kent Nederland 3 officieel erkende minderheids(streek)talen die in bepaalde regio’s van ons land ook nog steeds elke dag over de tong gaan.

In deze top 10 geven we je een compleet overzicht van de buitenlandse én binnenlandse talen die je in ons land het meest om je heen kunt horen.

1. Nederlands

Nederlandse vlag

Dat het Nederlands op nummer 1 in deze lijst terecht is gekomen zal je ongetwijfeld niet verbazen.

Onze officiële landstaal wordt naar schatting door 99 procent van de inwoners dagelijks gesproken.

Het Nederlands is een West-Germaanse taal, waarvan het concrete ontstaansmoment onbekend is.

De eerste schriftelijke bewijsstukken van het Oudnederlands stammen in ieder geval van voor het jaar 1170.

Wat wel duidelijk is, is dat er lange tijd sprake was van een mengelmoes aan ongestructureerde dialecten.

Dankzij het Bourgondische hertogschap werd er rond het jaar 1500 een meer eenduidige lijn in de taal aangebracht.

De gestandaardiseerde Bijbelvertalingen, die tijdens de Reformatie werd uitgegeven, droeg daar in hoge mate aan bij.

Nederlands is vandaag de dag ook de officiële taal van Suriname, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten en een van de officiële talen van België.

In totaal zijn zo’n 25 miljoen wereldburgers in staat om in het Nederlands met elkaar te communiceren.

2. Nedersaksisch

Beeld: Wikimedia / Grönneger 1

Taalexperts zijn het er niet over eens hoeveel mensen vandaag de dag nog steeds gebruik maken van een op het Nedersaksisch gestoeld dialect.

De schattingen lopen uiteen van 1,8 tot 4,8 miljoen sprekers.

De meetbaarheid wordt bemoeilijkt, omdat in sommige gebieden jongeren bewust afhaken van het taalgebruik van hun ouders en regulier Nederlands met elkaar gaan spreken, terwijl in andere regio’s de Nedersaksische streektaal een revival meemaakt en het spreken ervan weer helemaal hip onder jong en oud is geworden.

In wezen is Nedersaksisch een andere term voor Nederduits en varianten hierop worden met name in de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel gesproken.

Daarnaast kun je Nedersaksische taalversies tegenkomen op Urk, op de Veluwe en in de Achterhoek.

Net als het Limburgs is er niet een standaardvariant van deze taal. Het is een mengelmoes van allerlei verschillende streekdialecten.

3. Limburgs

Zuid Limburg

Ook het Limburgs heeft de status van officiële Nederlandse minderheidstaal.

Het lastige aan deze taal is echter dat er geen overkoepelende standaardversie van bestaat.

Elke streek en/of plaats maakt gebruik van een eigen dialect, waardoor inwoners van het noorden en zuiden dezelfde betekenis met compleet andere Limburgse woorden aan kunnen duiden.

Daarnaast spelen bepaalde toonhoogtes in het uitspreken van woorden vaak een belangrijke rol om duidelijk te maken of een woord in een bepaald taalgebied in het enkelvoud of het meervoud wordt bedoeld.

Het Limburgs wordt overigens niet alleen maar in Nederland gesproken.

Je komt ook dialectvarianten in de aangrenzende gebieden aan de overzijde van de Belgische en Duitse grens tegen.

4. Fries

Leeuwarder Courant

Op de 4de plaats treffen we het Fries aan, met zo’n 453.000 sprekers.

Het Fries wordt voornamelijk in de provincie Friesland gesproken en heet eigenlijk het Westerlauwers Fries.

Tot aan het einde van de middeleeuwen was er ook een Oostlauwerse variant, die toen nog in de provincie Groningen en het Oosten van Friesland gangbaar was.

Het Fries is in Nederland een officieel erkende minderheidstaal.

Naast deze 2 dialectversies, zijn er nog veel meer Friese taalvarianten, want het taalgebied strekt zich in wezen uit tot aan de grens tussen Duitsland en Denemarken.

Aan de Duitse Noordzeekust tref je heel veel verschillende Friese dialecten aan, die de verzamelnaam Noord-Fries toebedeeld hebben gekregen.

5. Turks

Turkse vlag

Eigenlijk betreft het hier een complete taalfamilie van tenminste 35 varianten, die nauw met elkaar verwant zijn.

Als je het goed bekijkt dan wordt een bepaalde vorm van Turks niet alleen maar in Turkije, maar ook in het gebied tot in Centraal-China en tot aan de Noordelijke IJszee van Noordoost-Azië in een bepaalde versie gesproken.

Dit betekent concreet dat naar schatting 220 miljoen wereldburgers het Turks op de een of andere manier tot hun moedertaal mogen rekenen.

Ondanks het grote aantal verschillende taalvarianten lijken ze nog steeds erg veel op elkaar, waardoor Turks sprekenden uit verschillende regio’s toch vrij gemakkelijk met elkaar kunnen communiceren.

In Nederland zijn er naar schatting 400.000 personen die een variant van deze taal machtig zijn en nog vrijwel dagelijks gebruiken.

6. Arabisch

Moskee in Abu Dhabi

Deze Semitische taal wordt wereldwijd door maar liefst 380 miljoen mensen gesproken.

Dit grote aantal is mede te danken aan het feit dat de Koran, het heilige boek van de islam, in het Arabisch is geschreven.

In tegenstelling tot de meeste andere talen in de wereld, wordt het Arabisch van rechts naar links geschreven.

Er bestaat weliswaar een officiële standaard taalversie van het Arabisch, maar daarnaast er zijn ook allerlei streekvarianten, zoals Marokkaans-Arabisch en Egyptisch-Arabisch.

Als we al deze dialectvarianten bij elkaar optellen, dan komen we in Nederland uit op ongeveer 220.000 Arabisch sprekende personen.

7. Tamazight

Marokkaanse vrouw

Tamazight is eigenlijk een verzamelnaam voor een groep aan elkaar verwante Berbertalen, die in 10 verschillende landen in Noord-Afrika worden gesproken.

Ongeveer de helft van de inwoners van Marokko beheerst deze taal. Daarnaast wordt hij in minderheid ook in Algerije en Libië gesproken.

Omdat lang niet alle landen waar Berbers wordt gesproken precies bijhouden welke taal hun bevolking spreekt, is het moeilijk in te schatten hoeveel mensen wereldwijd een variant van deze taal vrijwel dagelijks actief gebruiken.

De schattingen lopen uiteen tussen de 30 en 40 miljoen personen, waarvan zo’n 90.000 in Nederland wonen.

8. Kantonees

Kantonees gerecht

Het Kantonees wordt in een deel van China gesproken.

Het is de officiële taal in Hong Kong en Macau, maar je kunt je er ook mee redden in het zuiden en westen van de provincie Guangdong en in het zuiden en oosten van Guangxi.

Om het nog ingewikkelder te maken heeft praktisch elk dorp of district een eigen Kantonese taalvariant.

De variant die in Hong Kong wordt gesproken, wordt echter als de standaardvariant beschouwd.

In Nederland zijn er ongeveer 70.000 personen die Kantonees spreken. Daarmee is het ook meteen de meest gesproken Chinese taal in ons land.

9. Koerdisch

Vlag van Koerdistan

In wezen is het Koerdisch een verzamelnaam voor 5 verschillende dialecten die de Meden al eeuwenlang spreken.

Het bijzondere aan deze taal is dat er nooit officiële spellings- en grammaticaregels voor zijn opgesteld.

Het Koerdisch wordt sowieso sterk beïnvloed door het Oud Perzisch, want in de dialecten van de Meden kom je tal van leenwoorden uit deze klassieke taal tegen.

De bron van het Koerdisch ligt hoofdzakelijk in het noordwesten van Irak, waar de grootste concentratie Koerden woont. In Nederland spreken zo’n 40.000 mensen deze taal.

10. Kaapverdisch

Kaapverdische Eilanden

Deze taal kent z’n oorsprong in Kaapverdië, een eilandengroep voor de westkust van Afrika.

Eigenlijk is Portugees hier de officiële taal, maar voor zo’n 20.000 voormalige eilandbewoners, die tegenwoordig in Nederland verblijven, is Kaapverdisch nog steeds de eerste taal in hun dagelijkse omgang met elkaar.

Kaapverdisch wordt ook wel Crioulo genoemd, waarbij wordt verwezen naar het feit dat het een creoolse taal is.

Eigenlijk zijn er 2 versies van het Kaapverdisch. Welke variant men spreekt hangt af van de voormalige woonlocatie: de bovenwindse of benedenwindse eilanden.

Wat vond je van dit artikel?

Top 10 Leukste Banen Met Een Salaris Van Minimaal €5000,-

Top 10 Best Verdienende Branches In Nederland