Top 10 Meest Voorkomende Fobieën

We zijn praktisch allemaal wel eens een beetje bang voor iets. Dat is op zich heel gewoon en zorgt ervoor dat we alert blijven op de situaties om ons heen. Soms kunnen angsten echter leiden tot een fobie, waar je jarenlang en soms zelfs je hele leven last van kunt blijven houden.

In veel gevallen kan deskundige behandeling er echter voor zorgen dat je van een fobie wordt bevrijd. Welke angsten leiden nu eigenlijk tot de meest gangbare fobieën? Je ziet het in de onderstaande top 10.

1. Arachnofobie

Arachnofobie is de angst voor spinnen en andere spinachtigen. De aanblik van een spin kan in dat geval al een angstreactie uitlokken. Soms kan zelfs gewoon een afbeelding van een spin of de gedachte aan een spin al leiden tot gevoelens van overweldigende angst en paniek.

Waarom zijn zoveel mensen eigenlijk doodsbang voor spinachtigen? Er zijn weliswaar naar schatting 35.000 verschillende soorten spinnen in de hele wereld te vinden, maar slechts een tiental soorten vormen een reële bedreiging voor de mens.

Een van de meest voorkomende verklaringen voor deze en soortgelijke dierlijke fobieën is, dat dergelijke wezens ooit een aanzienlijke bedreiging vormden voor onze voorouders, die niet over de medische kennis en technologische hulpmiddelen beschikten om verwondingen door dieren en insecten aan te pakken. Als gevolg daarvan droeg de evolutie bij aan een neiging om deze wezens te vrezen.

2. Ophidiofobie

Ophidiofobie is de angst voor slangen. Deze fobie komt vaak voor en wordt veelal toegeschreven aan evolutionaire oorzaken, persoonlijke ervaringen of culturele invloeden. Sommigen suggereren dat het giftige karakter van sommige slangen ervoor zorgde dat onze voorouders dit potentiële gevaar via hun genen aan het nageslacht doorgaven, zodat hun overlevingskans groter zou zijn.

Een andere theorie suggereert dat de angst voor slangen en soortgelijke dieren uit een inherente angst voor ziekte en besmetting voort kan komen. Studies hebben namelijk aangetoond dat deze dieren de neiging hebben om een walgelijke reactie uit te lokken. Dit zou kunnen verklaren waarom slangenfobieën zo alledaags zijn.

In dat kader is het echter wel opvallend dat mensen niet de neiging hebben om soortgelijke fobieën voor andere gevaarlijke dieren, zoals leeuwen of beren te ontwikkelen.

3. Acrofobie

Acrofobie, oftewel hoogtevrees, treft meer dan 6 procent van de mensen. Deze angst kan leiden tot angstaanvallen en het vermijden van hoge plaatsen. Mensen die last hebben van deze fobie doen soms veel moeite om hoge plaatsen zoals bruggen, torens of hoge gebouwen te vermijden.

Hoewel hoogtevrees in sommige gevallen het gevolg van een traumatische ervaring kan zijn, vermoeden vakexperts tegenwoordig dat het vooral een geëvolueerde angst is, die zich aanpaste aan een omgeving waarin een val vanaf een hoogte een groot gevaar vormde.

Hoewel het gebruikelijk is dat mensen een zekere mate van angst hebben als ze te maken krijgen met hoogtes, gaat het bij deze fobie om een ernstige variant die paniekaanvallen en vermijdingsgedrag tot gevolg kan hebben.

4. Aerofobie

Aerofobie, oftewel de vliegangst, treft – in meer of mindere mate – tussen de 10 en 40 procent van de volwassenen. Het is desondanks een bijzondere fobie, omdat het aantal daadwerkelijke vliegtuigongevallen verhoudingsgewijs extreem laag is.

Ongeveer 1 op de 3 mensen heeft een zekere mate van vliegangst. Enkele van de meest voorkomende symptomen die met deze fobie gepaard gaan zijn beven, een snelle hartslag en een gedesoriënteerd gevoel. Vliegangst zorgt er soms voor dat mensen helemaal niet vliegen. Het wordt vaak middels een blootstellingstherapie behandeld, waarbij de cliënt geleidelijk kennis maakt met vliegen.

Het individu kan beginnen met hoe het voelt om in een vliegtuig te verblijven dat nog aan de grond staat en vervolgens langzaam toewerken naar het ervaren van een echte vlucht en alle handelingen die daarbij komen kijken.

5. Cynofobie

Cynofobie, oftewel de angst voor honden, wordt vaak geassocieerd met specifieke persoonlijke ervaringen, zoals een hondenbeet tijdens de kindertijd. Dergelijke gebeurtenissen kunnen vrij traumatisch zijn en angstreacties tot gevolg hebben, die tot ver in de volwassenheid duren.

Deze fobie is niet alleen een normale angst voor onbekende hoektanden; het is ook een irrationele en overmatige angst, die een ernstige impact op het leven en het functioneren van een persoon kan hebben.

Iemand met cynofobie kan zich bijvoorbeeld niet op z’n gemak voelen om in een bepaalde straat te lopen, omdat hij weet dat er een hond in die buurt woont. Dit soort vermijdingen kunnen van invloed zijn op iemands functioneren in het dagelijks leven.

6. Astrafobie

Astrafobie is een angst voor donder en bliksem. Mensen met deze fobie ervaren een overweldigend gevoel van angst wanneer ze met dergelijke weerfenomenen worden geconfronteerd. Symptomen van astrafobie zijn vaak vergelijkbaar met die van andere fobieën en omvatten beven, een versnelde hartslag en een verhoogde ademhaling.

Tijdens onweer of bliksem doen mensen met deze aandoening vaak veel moeite doen om zich voor het onweer te verstoppen. Ze duiken dan bijvoorbeeld onder dekens of verbergen zichzelf in een ruimte zonder ramen, zoals een kast of een badkamer. Mensen met deze fobie hebben ook vaak de neiging om extra intensief het weerbericht te volgen.

In sommige gevallen kan deze fobie zelfs tot een agorafobie leiden, waarbij mensen zo bang zijn om onderweg met bliksem of onweer te maken te krijgen, dat ze hun huis niet meer durven te verlaten.

7. Trypanofobie

Trypanofobie is de angst voor injecties. Het is een aandoening die er soms toe kan leiden dat mensen medische behandelingen en artsen vermijden. Zoals veel fobieën, blijft deze angst vaak onbehandeld, omdat mensen het activerende voorwerp en de situatie vermijden.

Schattingen suggereren dat maar liefst 20 tot 30 procent van de volwassenen last heeft van dit soort fobieën. Wanneer mensen met deze fobie wel een injectie moeten krijgen, kunnen ze tijdens het voortraject gevoelens van extreme angst en een verhoogde hartslag ervaren. Sommige mensen vallen tijdens het krijgen van een injectie zelfs flauw.

Omdat deze symptomen zo verontrustend kunnen zijn, vermijden mensen met deze fobie soms artsen, tandartsen en andere medische professionals. Zelfs als ze een of andere fysieke of tandheelkundige kwaal hebben die aandacht nodig heeft.

8. Sociale fobie (sociale angststoornis)

Een sociale fobie omvat de angst voor sociale situaties en kan behoorlijk slopend zijn. In veel gevallen kunnen deze fobieën zo ernstig worden, dat mensen gebeurtenissen, plaatsen en personen die waarschijnlijk een angstaanval uitlokken, vermijden.

Mensen met deze fobie vrezen in het bijzijn van anderen bekeken of vernederd te worden. Zelfs gewone, alledaagse taken, zoals het eten van een maaltijd kan bij deze fobie als angstwekkend worden ervaren. Sociale fobieën ontwikkelen zich vaak tijdens de puberteit en kunnen een leven lang voortduren, tenzij ze worden behandeld.

De meest voorkomende vorm van sociale fobie is de angst om in het openbaar te spreken. In sommige gevallen kunnen sociale fobieën er ook toe leiden dat mensen sociale situaties op school of op het werk vermijden. Dit kan een grote invloed hebben op het welzijn en het functioneringsvermogen van het individu.

9. Agorafobie

Agorafobie omvat de angst voor het alleen zijn in een situatie of plaats waar ontsnappen lastig kan zijn. Dit type fobie kan een angst voor drukke gebieden en open ruimtes veroorzaken en een paniekaanval tot gevolg hebben.

Mensen die last hebben van agorafobie zullen beginnen met het vermijden van zogenoemde triggergebeurtenissen. In sommige gevallen gaan ze daar zover in, dat ze zelfs hun huis niet meer durven te verlaten. Ongeveer een derde van de mensen die van tijd tot tijd paniekstoornissen hebben, krijgt ook met een agorafobie te maken.

Tweederde van de mensen, die met een agorafobie kampen zijn vrouwen. De aandoening begint vaak als een spontane en onverwachte paniekaanval, die vervolgens tot angst voor de mogelijkheid van een nieuwe aanval leidt.

10. Mysofobie

Mysofobie is een overmatige angst voor ziektekiemen en vuil. Dit kan ertoe leiden dat mensen zich bezig gaan houden met extreem reinigen, dwangmatig handen wassen en zelfs het vermijden van dingen of situaties die als vies worden ervaren.

In sommige gevallen kan deze fobie verband houden met een obsessieve compulsieve stoornis. Deze veel voorkomende fobie kan er ook toe leiden dat mensen lichamelijk contact met andere mensen vermijden uit angst voor besmetting. Daarnaast is het niet ongebruikelijk dat ze overmatig veel desinfecterende middelen gebruiken en extra veel interesse tonen in mediaberichten waarin ziekte-uitbraken aan de orde komen.

Mensen met deze fobie kunnen ook besluiten om bewust gebieden te vermijden waar ziektekiemen eerder aanwezig zijn, zoals dokterspraktijken, vliegtuigen, scholen en apotheken.

Wat vond je van dit artikel?

Top 10 grappigste bier reclames

Top 10 Armste Landen Ter Wereld