Top 10 Meest Vervuilde Steden Van Nederland

Cargo ship in an industrial dock

De meest vervuilde steden van Nederland hebben hogere concentraties aan schadelijke stoffen in de lucht dan andere steden in het land. De vervuiling van steden wordt in Nederland gemeten aan de hand van het aantal minuscule stofdeeltjes die in de lucht hangen. Als mens kun je deze inademen, wat op lange termijn mogelijk gevolgen heeft voor de gezondheid.

De vervuiling van steden kan per jaar verschillen. Het weer speelt hierbij een belangrijke factor, wanneer het droger is blijven er meer deeltjes in de lucht hangen. Het resultaat is dat er hogere concentraties fijnstof en stikstofdioxide in de lucht zit die we inademen. Ook kan industrie in de direct omgeving van de stad van invloed zijn op de luchtkwaliteit. Wij hebben de steden met de meeste luchtvervuiling op een rijtje gezet. Dit zijn de top 10 meest vervuilde steden van Nederland.

1. Rotterdam

De meest vervuilde stad van Nederland is de havenstad Rotterdam. Rotterdam is een van de drukste verkeersaders van ons land, en dat zie je goed terug in de luchtkwaliteit en de vervuiling in en rondom de stad. Hoewel de waardes en hoeveelheid deeltjes in de stad afnemen, blijft dit toch nog het hoogste van Nederland.

De combinatie van fabrieken in de buurt en de hoeveelheid vrachtwagens, auto’s en busjes op de weg in Rotterdam zorgen voor de meeste vervuiling. Tel daarbij de grote havens van Rotterdam op, en het is niet heel gek dat Rotterdam niet goed scoort op het gebied van luchtkwaliteit.

2. Schiedam

Schiedam grenst aan Rotterdam, die ook in deze lijst voorkomt. De stad heeft te kampen met hoeveelheden vervuiling in de lucht die soms tot wel vier keer zo hoog liggen als gemiddeld. 

De stad heeft te kampen met een deken van luchtverontreiniging, die op veel plekken in deze regio hangt. De grootste boosdoener in Schiedam is het verkeer. Doordat er veel wegen door de stad lopen en talloze snelwegen rondom Schiedam, zijn de concentraties stikstofdioxide zeer hoog.

3. Amsterdam

De hoofdstad Amsterdam blijft een probleem op het gebied van vervuiling. De combinatie van een grote stad met veel verkeer en industrie in de buurt zorgt ervoor dat Amsterdam bij de meest vervuilde steden van Nederland blijft horen.

Door de hogere hoeveelheid fijnstof en stikstofdioxide in de lucht van Amsterdam, wordt geschat dat mensen die in de stad wonen gemiddeld 13 maanden korter leven dan anderen in Nederland. 

4. Den Haag

Ondanks de pogingen van Den Haag om vervuiling van de stad tegen te gaan, blijft de stad slecht scoren op het gebied van luchtkwaliteit en vervuiling. De gemeente heeft een hogere hoeveelheid fijnstof en stikstofdioxide in de lucht dan gemiddeld, wat kan leiden tot gezondheidsproblemen op de lange termijn.  Den Haag is actief bezig om te kwaliteit en vervuiling te meten en te voorspellen, zodat ze op korte en lange termijn beslissingen kunnen maken.

5. Utrecht

Op nummer vijf staat een van de grootste steden van Nederland, namelijk Utrecht. Net zoals bij veel andere grote steden het geval is, heeft ook Utrecht meer last van vervuiling dan veel andere plekken in Nederland.

Toch doet de stad er alles aan om de kwaliteit van de lucht onder controle te krijgen en vervuiling tegen te gaan. Zo lopen er initiatieven waarbij winkels in het centrum van Utrecht alleen nog mogen worden bevoorraad door elektrische vrachtwagens en busjes. Ook doet de stad diverse onderzoeken om ervoor te zorgen dat de lucht schoner wordt in de toekomst.

6. Venlo

Venlo ligt in het zuidoosten van Nederland, waar over het algemeen de luchtkwaliteit een stuk beter is. Maar in deze stad is dit niet het geval, en Venlo behoort dan ook tot de meest vervuilde steden van Nederland.

De stad heeft te kampen met veel vervuiling van dieselauto’s, maar ook de nabije industrie speelt hierin een rol. De stad is nog volop zoekende naar oplossingen voor deze problemen, maar naar verwachting is dat Venlo de komende jaren nog niet zal verbeteren.

7. Den Bosch

Image: Flickr / Phillip Capper

Het aantal fijnstofdeeltjes in Den Bosch in de lucht is niet zeer hoog, maar de stad heeft wel last van het verkeer en de industrie. De hoeveelheid stikstofdioxide ligt in Den Bosch veel hoger dan gemiddeld, waardoor het op de zevende plaats staat van meest vervuilde steden van Nederland. 

Om de luchtvervuiling actief tegen te gaan, doet Den Bosch mee aan een onderzoek van de provincie om oplossingen te vinden voor de problemen. Met meetpunten en groene initiatieven, wordt een poging gedaan om de kwaliteit van de lucht in Brabant te verbeteren.

8. Leiden

Beeld: Flickr / Phillip Capper

Waar Leiden een aantal jaar zich nog de meest vervuilde stad van Nederland mocht noemen, doen ze het nu stukken beter. De luchtvervuiling in deze prachtige stad was hoger dan de reguliere normen, maar begint steeds beter te worden.

Leiden probeert de hoeveelheid schadelijke stoffen die in de lucht zitten te verlagen. Door onder andere verkeer buiten de stad om te leiden en mensen meer gebruik te laten maken van het openbaar vervoer, krijgen ze steeds beter grip op de luchtkwaliteit in de stad.

9. Arnhem

In de buurt van Nijmegen ligt Arnhem, en deze stad ervaart ongeveer dezelfde luchtkwaliteit en vervuiling als de buurstad. De stad doet er echter alles aan om via milieuvriendelijke initiatieven de luchtkwaliteit te verbeteren.

Zo worden oudere, vervuilde auto’s geweert uit het centrum van Arnhem, om zo de uitstoot te laten zakken in de stad. Ook meet de gemeente actief de luchtkwaliteit in Arnhem op circa 100 plekken, om op die manier inzicht te krijgen in de hoeveelheid fijnstof en andere schadelijke stoffen in de lucht.

10. Nijmegen

Nijmegen heeft de laatste jaren steeds meer last van luchtvervuiling. Hoewel de hoeveelheid schadelijke stoffen die in de lucht hangen in de stad nog niet heel hoog zijn, zit er wel een stijgende lijn in.

Omdat Nijmegen als stad blijft groeien, komt er steeds meer verkeer in en rondom de stad. Dit heeft als gevolg dat de hoeveelheid stikstofdioxide die wordt uitgestoten door auto’s stijgt in Nijmegen. Ook heeft het droge weer van de afgelopen jaren een negatieve invloed op de luchtkwaliteit in Nijmegen.

Wat vond je van dit artikel?

Top 10 Grootste Steden Van Costa Rica

Top 10 Meest Voorkomende Soorten Sterrenbeelden