Top 10 Meest Bekende Oud Politici Van Nederland

Elke keer nadat er Tweede Kamerverkiezingen in Nederland zijn gehouden, verschijnen er allerlei nieuwe politici op het Haagse Binnenhof. Velen van hen spelen slechts een rol in de achterhoede en na vier jaar of minder verdwijnen ze weer geruisloos van het toneel.

Maar er zijn ook politieke carrièretijgers, die zich vastbijten in het pluche en door de jaren heen steeds bekender worden. In dit overzicht zetten we in dit kader de 10 bekendste oud-politici van ons land in de spotlights.

1. Willem Drees

Beeld: Wikimedia / Collectie SPAARNESTAD PHOTO/NA/Anefo/Breijer

De nummer 1 in deze toplijst heeft een belangrijke invloed op het Nederland gehad, zoals we dat vandaag de dag nog steeds kennen. Willem Drees was namelijk de initiator van de verzorgingsstaat, waarbij de overheid de bevolking van de wieg tot het graf – waar nodig – bijstaat met fysieke hulp en financiële middelen om een menswaardig bestaan te kunnen leiden.

Drees was weliswaar een overtuigd sociaaldemocraat, maar wel eentje met een pragmatische instelling. Hij besefte dat niet letterlijk alles kon en hield tijdens zijn periode als minister van Sociale Zaken – en later als premier – regelmatig bewust de hand op de knip, zodat budgetten daadwerkelijk zoveel mogelijk binnen de vooraf vastgestelde grenzen bleven.

Ook privé gooide Drees het geld nooit over de balk. Voor, tijdens en na zijn politieke loopbaan leefde hij een tamelijk eenvoudig en sober leven.

2. Joop den Uyl

De socialisten moesten er 15 jaar op wachten, maar tijdens de verkiezingen van 1973 lukte het hen uiteindelijk toch weer om de meeste zetels in de Tweede Kamer te behalen, zodat ze een premier mochten leveren. Het werd Joop den Uyl en het kabinet dat hij leidde was het meest linkse ooit in de Nederlandse geschiedenis.

Voordat Den Uyl premier werd, had hij in het kabinet Cals al enige ervaring opgedaan als minister van Financiën. Daarnaast was hij in het eerste kabinet van Van Agt minister van Sociale Zaken. Uiteindelijk bleef de politicus 20 jaar lang het gezicht van de Partij van de Arbeid.

Mede dankzij zijn oorspronkelijke journalistieke achtergrond beschikte deze politicus over een goed analytisch denkvermogen, dat gepaard ging met de gave om scherp te kunnen debatteren. Dat laatste leverde ook regelmatig weerstand bij zijn tegenstanders op, omdat ze zijn gedrevenheid als drammerig over vonden komen.

3. Ruud Lubbers

Ruud Lubbers begon zijn politieke carrière in Den Haag in 1973 als minister van Financiën in het kabinet Den Uyl. Voor die tijd was hij actief als succesvol ondernemer. Na afloop van zijn ministerschap nam hij een aantal jaren als fractievoorzitter van het CDA plaats in de bankjes van de Tweede Kamer.

Nadat Dries van Agt zich na zijn geflopte derde kabinet plotseling terugtrok uit de politiek, kwam de weg vrij voor Lubbers om premier te worden. Net als Van Agt stond de politicus drie opeenvolgende perioden aan het hoofd van de regering, met daarbij de aantekening dat de kabinetten Lubbers aanmerkelijk langer standhielden.

Ruud Lubbers blonk tijdens zijn politieke loopbaan vooral uit in het kunnen sluiten van compromissen met andere politieke partijen. Om zijn doel te kunnen bereiken maakte hij daarbij wel vaak gebruik van ingewikkelde formuleringen, die in de volksmond al snel Lubberiaans werden genoemd.

4. Wim Kok

Ruim voordat Wim Kok een vooraanstaande rol binnen de Partij van de Arbeid (PvdA) ging spelen, was hij al landelijk bekend als voorman van vakverbond FNV.

Voordat hij in 1994 premier van Nederland werd, had hij in het kabinet Lubbers III al vier jaar de functie van minister van Financiën bekleed. In die laatstgenoemde positie lanceerde hij een nationaal werkgelegenheidsplan. De uitvoering daarvan bleek een succes waardoor het tijdens zijn premierschap werd voortgezet.

Ondanks de aanvankelijke algemene scepsis over de vorming van een paars kabinet, waarin tegenpolen PvdA en VVD een gezamenlijke regering vormden, lukte het premier Kok om met allebei zijn kabinetten de eindstreep van vier jaar te halen.

5. Jan Peter Balkenende

Voordat je jezelf premier van Nederland mag noemen, heb je er vaak al een flinke politieke carrière opzitten. Maar dat geldt klaarblijkelijk niet als je Jan Peter Balkenende heet. De Zeeuwse hoogleraar trad in 1998 toe tot de CDA-fractie in de Tweede Kamer en bekleedde amper vier jaar later al voor de eerste keer de functie van premier.

Lang mocht de pret deze eerste keer overigens niet duren, want het kabinet Balkenende I gaf er al na drie maanden de brui aan. Uiteindelijk kon deze politicus vier kabinetten als premier aan zijn CV toevoegen.

Ondanks het feit dat hij inmiddels van het politieke toneel verdwenen is, is zijn naam nog altijd verbonden aan de zogenoemde Balkenendenorm. Deze richtlijn schrijft voor dat mensen die werkzaam zijn in de publieke sector in wezen niet meer dan de premier van Nederland zouden mogen verdienen.

6. Dries van Agt

Beeld: Wikimedia / Collectie SPAARNESTAD PHOTO/NA/Anefo/Rob Croes

Net als Joseph Luns was Dries van Agt een diplomaat voordat hij op het politieke strijdtoneel actief werd. Daarnaast was hij ook lange tijd jurist. Kennis op dat laatstgenoemde vlak kwam hem eind jaren ‘60 goed van pas, toen Van Agt tijdens de twee kabinetten Biesheuvel en het daaropvolgende kabinet Den Uyl minister van Justitie werd.

Eind 1976 werd de politicus verkozen tot de eerste lijsttrekker van het CDA, toen nog een federatie van de CHU, KVP en ARP. In die hoedanigheid wist hij de Tweede Kamerverkiezingen van 1977 te winnen, wat vervolgens ook betekende dat Van Agt premier werd.

Van de drie kabinetten die hij aanstuurde lukte het alleen bij de eerste om de rit van vier jaar vol te maken. De overige twee sneuvelden respectievelijk al na acht en amper drie maanden.

Op persoonlijk vlak stond Van Agt vooral bekend om zin voorliefde voor de wielersport.

7. Joseph Luns

Beeld: Wikimedia / Collectie SPAARNESTAD PHOTO/NA/Anefo/Rob Croes

Deze politicus stond in brede kring bekend om zijn humor en charme, maar hij kon van tijd tot tijd ook behoorlijk autoritair overkomen. Al deze persoonlijke eigenschappen kwamen tijdens zijn carrière als minister van Buitenlandse Zaken echter goed van pas.

De van huis uit rasechte diplomaat wist zich bijna 20 jaar lang gemakkelijk tussen machtige(re) politici van economisch grotere landen staande te houden. Vooral de Franse president De Gaulle had het regelmatig met Luns aan de stok.

De boomlange politicus was tijdens zijn politieke carrière ook een van de vaandeldragers voor Groot-Brittannië, dat op dat moment nog verwoede pogingen deed om onderdeel van de Europese Gemeenschap (later de E.U.) te worden. Na beëindiging van zijn politieke loopbaan in Nederland werd Luns secretaris-generaal van de NAVO.

8. Hans van Mierlo

Beeld: Wikimedia / Croes, Rob C. / Anefo

Hans van Mierlo kwam halverwege de jaren ‘60 voor het eerst in de politieke schijnwerpers te staan, toen duidelijk werd dat hij een van de belangrijkste initiatiefnemers van D66 was. In de jaren daarop bleef hij nog lange tijd aan het roer van deze partij staan.

Na de oprichting van D66 lukte het Van Mierlo en zijn aanhangers vrij snel om bij de eerstvolgende verkiezing zeven kamerzetels in de wacht te slepen. Dat succes was mede te danken aan de op Amerikaanse leest geschoeide campagne die ze voerden. Het was een p.r.-strategie die op dat moment in Nederland nog volledig onbekend was.

In 1981 werd Van Mierlo in het kabinet Van Agt II minister van Defensie. De goede verkiezingsuitslag voor D66 in 1994 leverde de bekroning op zijn politieke loopbaan op met het eerste paarse kabinet ooit en daarin de rol van vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken.

9. Marga Klompé

Beeld: Wikimedia / Collectie SPAARNESTAD PHOTO/W.P. v.d. Hoef

Ook Marga Klompé heeft inmiddels een plekje in tal van Nederlandse geschiedenisboeken toebedeeld gekregen. Dat heeft ze vooral te danken aan het feit dat ze een van de verzetshelden van de Tweede Wereldoorlog was.

Meteen na de oorlog ging ze onder de vlag van de Katholieke Volkspartij (KVP) de politiek in. Wat volgde was acht jaar lang een Tweede Kamerlidmaatschap, waarna ze vanaf 1956 zo’n zeven jaar minister van Maatschappelijk Werk werd.

In 1971 sloot ze haar politieke carrière af, nadat ze opnieuw enkele jaren een ministerspost had vervuld. Deze keer voor het departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk.

10. Hendrikus Colijn

De kans is groot dat je deze politicus alleen maar uit de geschiedenisboeken kent. Colijn was in de jaren ‘20 en ‘30 van de vorige eeuw in maar liefst vijf kabinetten premier.

Geen van die kabinetten wist overigens ooit de vier jaar vol te maken. Meestal strandden ze al na een jaar of twee. Het eerste kabinet Colijn hield zelfs amper 3 maanden stand.

Hendrikus Colijn was destijds de leider van de Anti-Revolutionaire Partij (ARP) en vervulde tijdens zijn politieke loopbaan ook de functie van minister van Oorlog en minister van Financiën. Colijn stond bekend als opportunistisch, hard en impulsief. Deze karaktertrekken zorgden ervoor dat hij niet bij iedereen geliefd was.

Wat vond je van dit artikel?

Top 10 Beste Bezienswaardigheden Op Lefkas, Griekenland

Top 10 Mooiste Bezienswaardigheden In Baskenland