Top 10 Meest Bedreigde Diersoorten

Het milieu, tegenwoordig een veelvoorkomend onderwerp. In de politiek, op televisie en in onze dagelijkse gesprekken hebben we het er steeds vaker over. De verandering van het milieu heeft op ons, maar vooral ook op de dieren met wie wij de wereld delen, erg veel effect.

Naast de veranderingen in ons milieu door vervuiling zijn er ook andere oorzaken die veel diersoorten bedreigen. Illegale handen of het kappen van bos zorgt ervoor dat de aantallen van veel soorten drastisch naar beneden gaan.

Op het moment worden 38% van de plant en diersoorten bedreigt. Van de Noordpool tot de Amazone en Afrika; overal neemt de dreiging toe. Gelukkig zijn er heel veel organisaties die er hard aan werken om hier verandering in te brengen.

Maar welke dieren lopen het meeste gevaar? Wij hebben een top tien samen gesteld met de meest bedreigde diersoorten. Ze komen over de hele wereld voor en op zowel land als in de zee.

1. De Neushoorn

Dan zijn we aangekomen bij de nummer 1 van de lijst; de neushoorn. Vandaag de dag komen er ter wereld nog maar 30.000 neushoorns voor. Dit is meer dan 70% minder dan veertig jaar geleden. Als dit zo doorgaat sterft het dier in de komende decennia uit.

De neushoorn wordt vooral bedreigd door de jacht. Zelf als is het internationaal verboden; er wordt nog steeds volop gejaagd. Daarnaast neemt het leefgebied ook nog eens af, wat de jacht weer vergemakkelijkt. Dit brengt de Neushoorn, helaas maar waar, naar de top van deze lijst.

2. De Ijsbeer

We horen het al jaren, de ijskappen smelten. Naast dat dit natuurlijk grote gevolgen heeft op onze leefwereld, zal die van de ijsbeer hier als eerste door worden aangetast. Verwacht wordt dat het aantal ijsberen in 2050 met wel 30% is afgenomen.

Naast het smelten van het ijs wordt er ook nog steeds op de ijsbeer gejaagd. De ijsbeer leeft op de noordpool en hier zijn helaas nog veel jagers actief. Ze jagen vooral op de ijsbeer voor zijn vacht.

3. Orang-oetan

Dan zijn we aangekomen bij de top drie van onze lijst. We beginnen bij de orang-oetan. Dit dier wordt helaas al jaren met uitsterven bedreigd. Ze komen voor in Borneo en Sumatra en hier neemt hun leefgebied snel af door de toename van palmolie plantages.

Veel plantensoorten zijn afhankelijk van de Orang-oetan. Door de grote afstanden zie ze afleggen in het bos, verspreiden ze de zaden. Helaas worden ook veel baby orang-oetans verhandeld als huisdier, wat het voortbestaan verder bedreigd.

4. De Haai

Wie had gedacht dat een delicatesse van één land een hele diersoort kon bedreigen? Door de haaienvinnen-soep die vooral in China erg populair is wordt er massaal op haaien gevist. Hierdoor neemt het aantal haaien in de oceanen in sneltreinvaart af.

De haai staat aan de top van de voedselketen in de oceaan. Dit betekent dat de haai voor een gezonde balans van het keven in de zee zorgt. Als de haai weg valt is de balans weg. Dit heeft catastrofale gevolgen voor het leven op aarde. Reden genoeg dus om ook deze diersoort te beschermen.

5. De Tijger

De tijger komt in veel delen van de wereld voor. In Rusland, India en Zuidoost-Azië liepen ze in groten getale rond. Maar sinds het begin van de vorige eeuw is het aantal tijgers met 95% afgenomen.

Tegenwoordig wonen er meer tijgers in gevangenschap in de Verenigde Staten dan in het wild over de hele wereld. Het aantal in het wild wordt geschat op 3900, terwijl er meer dan 5000 gevangen worden gehouden in de VS.

6. De Olifant

Ze komen voor in Azië en Afrika; de olifanten. Ook deze reuzen staan al jaren op de lijst met meest bedreigde diersoorten. In totaal zijn er minder dan een half miljoen olifanten op de wereld, en dit aantal neemt dagelijks drastisch af.

Per dag worden er alleen in Afrika al bijna zestig olifanten gedood. De ivoorhandel maakt ze een gewild doelwit voor stropers. Dagelijks worden olifanten gestroopt om hun slagtanden. Het ivoor wordt daarna vooral verhandeld op de Aziatische markt.

7. De Walvis

Het grootste zeezoogdier ter wereld wordt ook met uitsterven bedreigd. Vroeger werd er veel op de walvis gejaagd, waardoor de aantallen drastisch terugliepen. Tegenwoordig is de jacht niet meer zo populair, maar bedreigt de vervuiling vooral het voortbestaan van deze giganten.

Walvissen spelen een belangrijke rol in ons eco-systeen. Ze nemen grote hoeveelheden CO2 op waardoor onze lucht schoner is. Zelfs walvispoep heeft invloed. Fytoplankton, de grootste producent van CO2, eet dit namelijk. Walvissen zorgen dus op meerdere manieren voor een schonere lucht.

8. De Panda

De panda komt vooral voor in China. Door de boskap van het leefgebied van de Panda wordt ook deze diersoort met uitsterven bedreigt. Sommige Panda’s zitten soms vast in een bamboebos van nog geen 1,2 kilometer breed.

De panda plant zich nauwelijks voort. Eens per jaar zoeken ze naar een andere panda om zich voort te planten. Door de boskap kunnen ze elkaar niet meer vinden, waardoor er ook steeds minder panda’s geboren worden.

9. De Zeeschildpad

De zeeschildpad komt over de hele wereld voor, zolang het water maar warm genoeg is. Een schildpad kan wel honderd jaar oud worden. Voortplanten kunnen ze ook als de beste. Een vrouwtjes schildpad legt wel honderd tot tweehonderd eieren in één keer.

Hoe kan het aantal dan toch zo snel afnemen? Ten eerste zorgen de vervuilde zeeën voor een slechte leefomgeving. Daarnaast zijn de stranden vaak overvol en vervuild, dus dit bemoeilijkt het eieren leggen aanzienlijk. En dan worden de eieren ook nog eens regelmatig gestolen. Geen wonder dat de zeeschildpad in de top tien staat dus.

10. De Jaguar

We beginnen de top tien met de jaguar. Vroeger werd er vooral op de jaguar gejaagd door zijn mooie vacht. Gelukkig is dit na de jaren zeventig drastisch afgenomen. Toch staat het dier nog steeds op de lijst met meest bedreigde diersoorten.

Tegenwoordig wordt er vooral op de jaguar gejaagd om zijn lichaamsdelen. Vooral de tanden en de poten zijn erg gewild, deze worden gebruikt voor traditionele medicijnen. Naast de jacht zorgt ook ontbossing ervoor dat de jaguar nog steeds op deze lijst voorkomt.

Wat vond je van dit artikel?

Top 10 Meest Populaire Cosmetische Ingrepen

Top 10 Rijkste DJ’s Ter Wereld