Top 10 Landen Met De Meeste CO2 Uitstoot

Nederland staat bekend als een klimaat vriendelijk land, met lage CO2-uitstoot. Maar wat is CO2-uitstoot eigenlijk? En waarom is het doel om dit wereldwijd te verminderen? En welke landen stoten het meeste CO2 uit? In dit artikel geven we antwoord op al deze vragen!

Wat is CO2?

CO2 is de afkorting voor koolstofdioxide. Koolstofdioxide is een gas dat van nature in de atmosfeer aanwezig is. Ook is het een bijproduct tijdens de verbranding van fossiele brandstoffen (uitlaat- en industriegassen).

Waarom willen we de CO2-uitstoot verminderen?

Sinds het jaar 1800 zijn er veel meer bijproducten van verbranding van fossiele brandstoffen bijgekomen. Deze bijproducten worden ook wel broeikasgassen genoemd, en CO2 valt hier ook onder. De broeikasgassen zorgen voor een versterkt broeikaseffect en dit resulteert in opwarming van de aarde.

Door de opwarming van de aarde smelt de noordpool en stijgt de zeespiegel, wat resulteert in een veranderende leefbaarheid op aarde, ook wel klimaatverandering genoemd. Om deze klimaatverandering tegen te gaan proberen we de CO2 uitstoot zo veel mogelijk te verminderen.

Nu je weet waarom het zo belangrijk is om CO2-uitstoot te verminderen, hebben we een top 10 van landen gemaakt met de hoogste CO2-uitstoot.

1. China

De nummer 1 van onze lijst is China. Met 1.4 miljard inwoners, miljoenen verschillende productieprocessen en een uitstoot van ruim 7,5 ton per inwoner is China het meest vervuilende land ter wereld. Het land is verantwoordelijk voor meer dan een kwart van alle broeikasgassen.

Het relatief goede nieuws is dat China onlangs heeft aangegeven tegen 2060 klimaatneutraal te zijn. Of deze beloftes gehaald worden weet niemand, aangezien er vandaag de dag nog dagelijks nieuwe kolencentrales worden gebouwd. China staat dus voor een immense opdracht, maar waar een wil is, is een weg!

2. Verenigde Staten

Als de grootste economie ter wereld staat de Verenigde Staten op nummer 2 van onze lijst. Amerika is historisch gezien de grootste uitstoter van CO2. Oud-president Trump stapte uit het Parijsakkoord wat als ambitie had om in 2050 CO2 neutraal te zijn.

Vorig jaar nam President Joe Biden het roer over en heeft gezegd het akkoord weer te steunen, wat de VS per 2050 CO2-neutral zou moeten maken.

3. India

India staat als wereldwijd grootste ontwikkelingsland op nummer 3 van onze lijst. Het land is met haar 1,3 miljard inwoners en vele industriële processen een van de meest vervuilende landen ter wereld. Toch kwam er onlangs relatief goed klimaatnieuws uit India: het land zal -volgens klimaatonderzoekers Climate Action Tracker – als een van de weinige grote vervuilende landen haar klimaatdoelstellingen hoogstwaarschijnlijk halen.

Het land zal voor 2030 de CO2 uitstoot met 35 procent verminderd hebben. Dankzij het grote inwonersaantal is dan de CO2 uitstoot per inwoner lager (2 ton) dan een inwoner van België bijvoorbeeld (9.1 ton).

4. Rusland

Rusland is een industriële grootmacht. En samen met grote bosbranden in het noordpoolgebied, met name in Siberië, zorgt het ervoor dat dit land op nummer 4 staat.

Uit satellietgegevens van Copernicus, een aardobservatieprogramma van de Europese Unie, heeft in 2019 een kwart miljard ton CO2 de atmosfeer bereikt als gevolg van de branden in het noordpoolgebied.

Rusland is in 2019 officieel toegetreden tot het klimaatakkoord van Parijs en zet daarmee een belangrijke stap tot het verminderen van haar CO2 uitstoot.

5. Japan

Japan is een van de grootste economieën ter wereld en naast Zuid-Korea 1 van de welvarendste landen van Azië. De welvaart, en de bijbehorende industriële processen, resulteert automatisch in een hoge CO2 uitstoot. Vorig jaar is er een nieuwe premier aan de macht gekomen, Yoshihide Suga.

“We moeten onze klimaat mind set veranderen’, zei hij onlangs tegen het parlement, en hij wil daarmee daadwerkelijk het klimaatprobleem aanpakken. Er zijn nu ambitieuze plannen in de maak om ook voor 2050 CO2 neutraal te zijn.

6. Duitsland

De grootste Europese economie, Duitsland, staat op nummer 6 van onze lijst. De uitstoot is in de afgelopen jaren wel scherp gedaald. Zo is er sprake van een 7 procent daling in 2019, daarmee lijkt Duitsland zijn klimaatdoel kunnen halen: 40 procent minder uitstoot in 2020 ten opzichte van 1990.

Oorzaak van de daling is dat er meer stroom uit duurzame bronnen wordt opgewerkt. Ook is Duitsland onderdeel van het Parijs klimaatakkoord en draagt het bij aan een vermindering van de klimaatverandering.

7. Iran

Iran is met meer dan 82 miljoen inwoners een van de grootste landen in West-Azië. Dankzij spanningen hebben veel landen politieke sancties opgelegd tegen dit land.

Dankzij deze sancties zal Iran meer zelf moeten produceren wat uiteraard een toename in de CO2-uitstoot resulteert.

Ook beschikt het land over een uitgebreid (spoor)wegennetwerk en is het een brug tussen Oost en West Azië, wat ervoor zorgt dat dit land op nummer 7 van onze lijst staat.

8. Zuid-Korea

Zuid-Korea is naast Japan een rijk Aziatisch land met veel industriële processen, en komt daarmee op nummer 8 van onze lijst uit. Net als de Europese Unie en Japan heeft Zuid-Korea ambitieuze klimaatdoelen en wilt het voor 2050 CO2-neutraal worden.

Zuid-Korea wilt zich net als vele andere landen houden aan het klimaatverdrag van Parijs (afgesloten in 2015). In dit verdrag staat dat landen de CO2-uitstoot rond 2050 terug moeten brengen naar 0, om zo de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden te houden.

9. Saudi-Arabië

Saudi-Arabië staat op nummer 9 van onze lijst. De hoge CO2-uitstoot komt met name door industriële processen, en voornamelijk dankzij olie-winnende processen.

Het land is ambitieus in het verminderen van de uitstoot. Zo wil het land de CO2-uitstoot met 130 miljoen ton verminderen in 2030.

10. Indonesië

Op nummer 10 van onze lijst staat Indonesië. Aangezien Indonesië een van de grootste Aziatische ontwikkelingslanden is, is het niet zo gek dat dit land op onze lijst staat.

De oorzaak van CO2-uitstoot is niet alleen vervuilers zoals auto’s en fabrieken, maar ook de vele bos- en veenbranden in het land resulteert in een hoge CO2-uitstoot.

Zoals jullie kunnen zien zijn er veel verschillende redenen waarom landen zoveel CO2 genereren. Samenvattend hebben we de top 10 lijst van landen met de meeste CO2-uitstoot nog eens samengevat:

NummerLandJaarlijkse CO2 uitstoot in gigaton
1China10.06
2Verenigde Staten5.41
3India2.65
4Rusland1.71
5Japan1.16
6Duitsland0.75
7Iran0.72
8Zuid-Korea0.65
9Saudi-Arabië0.62
10Indonesië0.61

Zoals je kunt zien is CO2-uitstoot en klimaatverandering een wereldwijd probleem. Als ieder land zijn best doet om CO2-uitstoot te verminderen, kunnen we er wereldwijd aan bijdragen om de wereld zo goed mogelijk achter te laten voor een volgende generatie.

Wat vond je van dit artikel?

Top 10 Mooiste Bezienswaardigheden In Baskenland

Top 10 Bedrijven Met De Meeste Werknemers Ter Wereld