Top 10 Grootste Steden Van Nederland

47177890 - the dutch city of nijmegen during sunset with the river waal in front

Ondanks het tamelijk kleine landoppervlak van Nederland beschikken we toch over tal van steden waar meerdere honderdduizenden mensen bij elkaar wonen. Logischerwijs denk je dan misschien meteen dat al die locaties zich in de toch al dichtbevolkte gebieden bevinden.

Maar dat blijkt lang niet altijd het geval te zijn. Laat je in deze top 10 dus verrassen door kennis te maken met de grootste steden, die her en der in ons land te vinden zijn.

NummerStadAantal inwoners
1Amsterdam872.922
2Rotterdam587.960
3Den Haag545.863
4Utrecht357.667
5Eindhoven233.983
6Almere213.660
7Groningen203.105
8Tilburg198.985
9Nijmegen176.669
10Breda150.500

1. Amsterdam: 872.922

De hoofdstad van ons land is ook meteen de grootste qua omvang én het aantal inwoners. Dat zijn er namelijk 872.922. Net als Rotterdam ontstond Amsterdam in de 13de eeuw. De stad kwam internationaal voor het eerst flink in de schijnwerpers te staan, toen het in de 17de eeuw een spil op het gebied van handel werd en voor Nederland de Gouden Eeuw aanbrak.

De grachtengordel in de binnenstad, die toen tot stand kwam, werd in 2010 door UNESCO zo belangrijk gevonden, dat deze organisatie de plek aan haar Werelderfgoedlijst toevoegde. Ook al ligt de Gouden Eeuw inmiddels ver achter ons, toch heeft Amsterdam door de jaren heen haar internationale karakter behouden.

Dit resulteert vandaag de dag in een gevarieerde bevolkingsopbouw en jaarlijks miljoenen buitenlandse bezoekers, die de stad voor toeristische of handelsdoeleinden aandoen.

2. Rotterdam: 587.960

De Rotterdamse haven is weliswaar al decennia lang de grootste van Europa, maar voor wat betreft het inwonersaantal en de totale oppervlakte zal de stad met de tweede plaats genoegen moeten nemen.

Mede vanwege de talloze internationale handelsbetrekkingen, die dankzij de plaatselijke haven tot stand komen, kunnen de 587.960 inwoners die Rotterdam vandaag de dag rijk is worden onderverdeeld in maar liefst 174 verschillende nationaliteiten. Ondanks het feit dat de stad al sinds de 13de eeuw bestaat, zul je er weinig echt oude gebouwen tegenkomen, omdat een groot deel tijdens bombardementen in de Tweede Wereldoorlog werd verwoest.

Tijdens de wederopbouw na de oorlog werd Rotterdam dan ook een heuse bakermat voor vernieuwende architectuur.

3. Den Haag: 545.863

Den Haag is de grootste Nederlandse stad aan de Noordzee en telt momenteel 545.863 inwoners. Aangezien de stad het regeringscentrum van ons land is, is een aanzienlijk deel van de plaatselijke bevolking werkzaam bij een van de ministeries of andere overheidsdiensten.

Den Haag is ook de locatie waar je de meeste buitenlandse ambassades aan zult treffen. Het internationale karakter van de stad uit zich ook in de plaatselijke vestiging van het Internationaal Gerechtshof en het Internationaal Strafhof. Op nationaal niveau is Den Haag de thuishaven van de Raad van State, het hoogste rechtsorgaan van ons land.

Kortom, een stad met wereldwijde allure, ondanks het feit dat er in het verleden nooit officieel stadsrechten aan toegekend werden.

4. Utrecht: 357.667

De hoofdstad van de gelijknamige provincie biedt tegenwoordig onderdak aan 357.667 inwoners. Grofweg een derde van dat aantal heeft een migrantenachtergrond, waardoor we gerust kunnen stellen dat het hedendaagse Utrecht een multiculturele stad is.

Door de eeuwen heen is Utrecht sowieso al een interessante vestigingsplaats voor mensen van buitenaf geweest, omdat het een welvarende stad was, waar handel en ambachten floreerden. Tegenwoordig is het vooral een aangenaam centraal liggende locatie waar dienstverlenende bedrijven zich graag vestigen.

Daarnaast profiteert Utrecht – net als Groningen – jaarlijks van een nieuwe instroom van jongeren die bij de plaatselijke universiteit gaan studeren.

5. Eindhoven: 233.983

Eindhoven en elektronicafabrikant Philips zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De grootschalige plaatselijke werkgelegenheid, die deze onderneming vanaf het begin van de 20ste eeuw begon te bieden, zorgde er mede voor dat de stad in zeer korte tijd een explosieve groei doormaakte.

Ook de plaatselijke autofabrikant DAF droeg daar decennialang in grote mate aan bij. Het resultaat is dat er vandaag de dag 233.983 mensen in Eindhoven wonen en dat de stad nog steeds een belangrijke speler is op het vlak van allerlei technische ontwikkelingen, die vervolgens wereldwijd geaccepteerd worden.

6. Almere: 213.660

Dat Almere in deze top 10 met grootste Nederlandse steden voorkomt is een prestatie op zich. In tegenstelling tot alle andere toppers in deze lijst, is deze Flevolandse stad letterlijk nog piepjong. Pas in 1975 gingen de palen van de allereerste woningen de grond in. Nu, slechts 45 jaar later, biedt de stad woonruimte aan 213.660 personen.

Een groot deel van de kersverse Almeerders in de jaren ‘70 en ‘80 waren Amsterdammers, die de krapte van hun stad inruilden voor een veel ruimtelijkere omgeving in het polderland. Almere staat weliswaar op de 8ste plaats in deze top 10, maar is nog lang niet uitgegroeid. Als het aan de overheid ligt worden er tot 2030 nog dusdanig veel woningen bijgebouwd, zodat Almere uiteindelijk de 5de grote stad van ons land wordt.

7. Groningen: 203.105

Groningen heeft met z’n huidige inwonersaantal van 203.105 personen weliswaar het formaat van een stad, maar historisch gezien is het dat niet, omdat er in het verleden nooit schriftelijke stadsrechten aan toegekend werden. Het grote aantal inwoners van Groningen is mede te danken aan de plaatselijke Rijksuniversiteit, die er sinds 1614 gevestigd is.

Hierdoor maken jaarlijks duizenden nieuwe studenten kennis met de stad, waarvan een deel er ook uiteindelijk blijft wonen nadat ze hun studie hebben afgerond. Deze doorlopende aanwas heeft er inmiddels voor gezorgd dat Groningen de grootste stad van het noorden van ons land is geworden.

8. Tilburg: 198.985

Archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat op de plek van het huidige Tilburg zo’n 9.000 jaar geleden al mensen woonden. De naam van de stad zelf komt voor de eerste keer in een document uit het jaar 709 voor. Omdat het fokken van schapen aan het eind van de 16de eeuw een populaire bezigheid van de lokale bevolking was, groeide Tilburg in eerste instantie uit tot regionale wolstad.

In de daarop volgende eeuwen werd het een belangrijke vestigingsplaats voor de Nederlandse textielindustrie. Deze positie wist Breda tot halverwege de 20ste eeuw vast te houden. Het huidige aantal inwoners van de stad bedraagt 198.985 personen.

9. Nijmegen: 176.669

De Gelderse stad Nijmegen ligt dicht bij de Duitse grens en grotendeels op de zuidelijke oever van de rivier de Waal. De stad is ruim 2.000 jaar geleden ontstaan als een bescheiden nederzetting, die door de eeuwen heen steeds groter werd.

En ook vandaag de dag blijkt die groei maar niet te stoppen, want Nijmegen is druk doende om haar stadsgebied verder uit te breiden op de noordelijker oever van de Waal, zodat er op termijn nog meer mensen dan het huidige aantal van 176.669 kunnen wonen.

10. Breda: 150.500

Al eeuwenlang is Breda de belangrijkste stad van West-Brabant. Reeds in de 14de eeuw was het de hoofdstad van de Baronie van Breda en door de jaren heen heeft het vaak de rol van garnizoens- en vestingstad vervuld.

Ook nu nog is Breda een belangrijke locatie voor de Nederlandse krijgsmacht, want zowel het hoofdkwartier van de Koninklijke Luchtmacht als de Koninklijke Militaire Academie zijn er gevestigd.

Mede dankzij de gunstige ligging langs auto-, spoor- en waterwegen is Breda vanouds ook een stad waar veel handel en industrie plaatsvindt. Tegenwoordig wonen er 150.500 personen.

Wat vond je van dit artikel?

Top 10 Grootste Landen Van Afrika

Top 30 Grootste Landen Ter Wereld