Top 10 Beste Locaties Om Vogels Te Spotten In Nederland

Vogelspotten, ook wel gewoon vogelen genoemd, is een hobby die tot ver in de historie teruggaat. Al in de 19e eeuw zijn er berichten dat mensen uit hobbymatige overweging vogels proberen te vinden. Dat het hart voor vogels groot is voor velen blijkt wel uit het gegeven dat de vogelbescherming één van de oudste goede doelen van het land is. De voorloper werd al in 1899 opgericht.

In die periode is het Nederlands landschap compleet veranderd. De eens zo woeste Zuiderzee, voor vogels van zeer grote waarde, is inmiddels een provincie geworden en vele andere gebieden zijn ingepolderd of bedijkt. Maar ook nu vinden vogels hun weg naar Nederland zeer gemakkelijk terug en blijft het één van de hotspots van Europa om te spotten. Wat de top 10 beste locaties om vogels te spotten in Nederland zijn? Dat lees je hieronder allemaal terug.

1. Texel

Als De Wadden het bekendste spotgebied van Nederland zijn dan is Texel de parel op de kroon die door geen enkele spotter gemist mag zijn. Texel is enkel via de veerboot vanaf Den Helder bereikbaar en de eerste plek die een buitenlandse spotter in Nederland zal opzoeken. Kluten, dwergsterns, lepelaars, er is geen plek in Nederland waar ze zo uitbundig aanwezig zijn als op Texel.

Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten organiseren dikwijls vogelexcursies waarbij je zelfs op voor het gewone publiek verboden natuurterrein mag spotten. Veel spotters keren hier dan ook jaarlijks op vogelvakantie terug!

2. De Wadden

Verreweg het meest bekende vogelspotgebied zijn de Wadden. Doordat de ondiepe zee tijdens eb blank komt te staan wordt de zeebodem als het ware een openluchtbuffet voor vele miljoenen zeevogels. De grutto, tureluur, wulp en lepelaar zijn slechts een kleine selectie uit unieke vogelsoorten die je hier vast kunt vinden.

En omdat de Waddenzee min of meer tussen het koude noorden en het warme zuiden van Europa ligt, fungeert het voor trekvogels ook als een rustpunt op hun lange reizen in de lente en herfst.

3. Oostvaardersplassen

De Oostvaarderplassen zijn een uniek natuurgebied in Nederland waar vele grote grazers rondlopen. Ook juist hierdoor, krijgen meer en meer vogelsoorten weer de kans om zich in het gebied te nestelen. Met name ganzen en roofvogels zijn veelvuldig terug te vinden.

Na vele eeuwen afwezig te zijn geweest broedt nu zelfs de zeearend weer op de Oostvaarderplassen. Wanneer je een dagje spot in één van de vele vogeluitkijktorens maak je ook een grote kans om de roerdomp, baardman, visarend en bruine kiekendief terug te vinden.

4. Brouwersdam

De Brouwersdam is onderdeel van de deltawerken. Hierdoor werden de Grevelingen afgesloten en ontstond het Grevelingenmeer, het grootste zoutwatermeer van West-Europa. De laatste jaren is veel in het werk gesteld om de waterkwaliteit te verhogen en gaat het ook met de vogels steeds beter.

In de zomer vooral het domein van recreatie maar ’s winters vaak rustig waardoor het een uitstekende dam wordt om te vogelen. Onder andere de kleine alk, ijsduiker of ijseend laten zich hier ’s winters soms zien.

5. Fochteloërveen

Op de grens van Friesland en Drenthe ligt één van de nog weinig en direct ook best bewaarde hoogveengebieden van Nederland. De geïsoleerde ligging op de grens van twee bevolkingsarme provincies is waarschijnlijk de redding geweest van dit unieke gebied aangezien de meeste soortgelijke plekken allemaal weggestoken zijn.

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zorgen samen voor dit ongeveer 2500 ha grote gebied, waar begin 2000 voor het eerst een koppel kraanvogels broedde, een unicum in Nederland. Inmiddels zijn er meer broedkoppels en ook de zeldzame slangenarend is hier bijna jaarlijks terug te zien.

6. De Groene Jonker

Midden in de randstad ligt een mozaïek aan plassen, gorzen en rietlanden en het trekt natuurliefhebbers uit het gehele land om vogels te vinden. Dit 107 hectare grote natuurgebied is onderdeel van de Nieuwkoopse plassen en ontstaan door het afsteken van turf.

In de Groene Jonker vind je onder andere het zeldzame blauwborstje maar bijvoorbeeld ook de rietzanger en rietgors zijn er veelvuldig aanwezig.

7. De Maasvlakte

Ten westen van Rotterdam vind je de Maasvlakte. Op het eerste oog een industriegebied waar niemand voor zijn lol rond zou willen wandelen. Maar omdat de Maasvlakte direct gelegen is aan de zee maar door de aanwezige havenbedrijven relatief weinig bezocht wordt is het een verrassend interessant plek om te vogelen.

Zeker nu het Rotterdams Havenbedrijf zelf nog een natuurgebiedje genaamd ‘de Vogelvallei’ aangelegd heeft, vol eilandjes, slikken, kanaaltjes en stranden. Zeker in het najaar vind je hier veel trekvogels terug.

8. De Hoge Veluwe

De Hoge Veluwe op zichzelf staat misschien niet bekend als de vogelplek van Nederland maar als grootste nationaal park van Nederland heeft het meer dan genoeg te bieden. In het prachtige en 5400 hectare grote gebied zijn door menselijk handelen grote stuifzanden en heiden ontstaan.

Nu de natuur weer meer vrij spel heeft zorgt dat voor een uniek en ruig landschap waar vele vogelsoorten samenkomen. Naast bijvoorbeeld de bijzondere nachtzwaluw en de zwarte specht zijn er nog zo’n 100 soorten die de Hoge Veluwe als hun thuis beschouwen. En met een beetje geluk spot je zelfs nog een wolf!

9. Landgoederen Heidestein en Bornia

De naam klinkt alsof het rechtstreeks uit een fantasy afkomstig is en ook de omgeving van deze landgoederen is fabelachtig. Heidestein en Bornia vormen samen met het naastgelegen Noordhout een natuurgebied midden op de Utrechtse Heuvelrug.

Heidestein is met name bedekt door naald- en loofbos terwijl Bornia een meer open karakter met heide en stuifzanden kent. De diverse vegetatiesoorten zorgen voor een brede biodiversiteit, waardoor je hier veel verschillende soorten uilen, roofvogels en spechten vinden kan.

10. Sint Pietersberg

Beeld: Wikimedia / Romaine

Op 10 beginnen we met een vreemde eend in de bijt. Want eigenlijk is de aan de rand van Maastricht gelegen Sint Pietersberg meer bekend als vlinderspotgebied. Deze 171 meter hoge heuvel staat vooral bekend om zijn mergelgrotten en als vindplaats van de Mosasaurus. Toch vallen er in het gebied genoeg vogels te vinden die een bezoekje absoluut de moeite waard maken.

Het beste gebied om te spotten, dat is de naastgelegen Oehoevallei. De vallei ontleent zijn naam aan de Europese Oehoe, één van de grootste uilensoorten ter wereld die in deze omgeving in Nederland geherintroduceerd is en inmiddels dus ook veelvuldig te vinden is.

Wat vond je van dit artikel?

Top 10 Goedkoopste Restaurants Met Een Michelinster

Top 10 Beste Insectenlokkende Planten