Top 10 Best Betaalde Banen Bij De Overheid

Media interview with business person, politician or spokesman

Een leuke functie bij de overheid kan lonen, zo blijkt uit de best betaalde banen bij de overheid. Er werken tienduizenden mensen in een overheidsfunctie, maar de salarissen lopen behoorlijk uiteen in vergelijking tot andere soorten werkgevers. Het grootste gedeelte van de werknemers die voor de overheid werkt, verdient een modaal salaris. Maar carrière maken bij de Nederlandse overheid kan ervoor zorgen dat je iedere maand een behoorlijke zak met centen gestort krijgt iedere maand.

Het opleidingsniveau en het soort functie waarop je instroomt is bepalend voor het grootste gedeelte. Het kan soms jaren duren voordat je op een zeer goedbetaalde functie terecht komt. Bij de best betaalde banen bij de overheid zit een behoorlijk takenpakket en verantwoordelijkheidsniveau, en daar staat wat tegenover. Dit zijn de top 10 best betaalde banen bij de overheid.

1. Directeur Groot Ziekenhuis

De baan bij de overheid die voor het hoogste inkomen zorgt is die als directeur bij een van de grotere zorginstellingen in Nederland. De ziekenhuizen worden gefinancierd door de overheid, dus in feite werkt de directeur voor de overheid zelf. Het is ook een van de weinige banen binnen de overheid die meer verdient dan de balkenendenorm.

Als directeur krijg je de verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van het complete ziekenhuis. Hier ontvangen ze gemiddeld €200.000 per jaar voor. Aan dit bedrag zit echter geen maximum vast. Reden hiervoor is dat de overheid wilt voorkomen dat directeuren overstappen naar commerciële bedrijven waar het salaris hoger kan liggen.

2. President Hoge Raad

Als president van de hoge raad ben je niet direct verbonden met de overheid, maar de functie wordt wel gefinancierd door de overheid. De president van de hoge raad is de belangrijkste functionaris binnen het gerechtshof en de hoge raad.

In deze functie is de aangewezen persoon de voorzitter en directeur van het gerechtshof, dus in feite de baas. De verdiensten die hierbij horen worden wel door de overheid bepaalt, en je mag dan ook rekenen op een aardige €162.100 bruto per jaar.

3. Commissaris Der Koning

De commissaris der koning is een publiekelijke functie die traditioneel gezien zeer belangrijk is. De commissaris is in feite de vertegenwoordiger en de spreker van de koning, maar ook voor de Nederlandse overheid. Bij deze baan hoort veel verantwoordelijkheid, en een commissaris der koning is altijd onderweg naar bijeenkomsten, overleggen of evenementen.

Hoewel het soms lijkt of de commissaris der koning alleen maar bestaat uit handen schudden, hebben ze ook een toezichthoudelijke functie. Ze houden toezicht op de  algemene orde, en zorgen ervoor dat andere bestuurders integer handelen.

4. Minister

Op nummer vier staat een van de bekendste banen bij de overheid, de minister. We horen wekelijks veel van de ministers, ze zijn uiteindelijk gekozen door het volk om als vertegenwoordiger te dienen bij de overheid. De ministers zijn dagelijks aanwezig in de tweede kamer of werken vanuit hun eigen ministerie.

De minister werkt samen met de staatssecretarissen van zijn eigen ministerie. Deze baan heeft iemand niet voor altijd, het kan immers zijn dat er na vier jaar een andere minister gekozen wordt op basis van de verkiezingen. Het algemene salaris van een minister in dienst ligt op een nette €159.000 per jaar.

5. Nationale Ombudsman

Met een salaris van €159.000 per jaar is de nationale ombudsman een uitstekende functie binnen de overheid waarbij je een aardige zak centen verdient. De nationale ombudsman is een onafhankelijke functie binnen de overheid die wordt gekozen door de leden van de tweede kamer. 

De nationale ombudsman is geen rechter, maar neemt de klachten van burgers over de overheid in behandeling en zorgt ervoor dat deze problemen worden opgelost. Het is een belangrijke baan waarbij de nationale ombudsman voor een deel de richting van het kabinet kan bepalen. Door deze zware taak die de nationale ombudsman op zich moet nemen, ontvangt deze baan daarom een hoog salaris.

6. Burgemeester

De salarissen van burgemeesters zijn afhankelijk van de grootte van de plaats waarvan ze de burgemeester zijn. Het is dus een baan die niet altijd het meeste betaald, maar in sommige gevallen ontvang je als burgemeester een salaris van wel €152.000 bruto per jaar.

Dit hoge salaris wordt voornamelijk ontvangen door de burgemeesters van grote steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Ze zijn verantwoordelijk voor de hele stad, en daarbij krijgen ze veel te maken met belangrijke zaken en beslissingen die genomen moeten worden.

7. Staatssecretaris

Een staatssecretaris vervult een belangrijke functie binnen de overheid. Als staatssecretaris zorg je voor de ondersteuning tijdens de dagelijkse gang van zaken en bij beslissingen die ministers moeten nemen. Per ministerie is het afhankelijk hoeveel staatssecretarissen er werken. Over het algemeen zijn er meer personen actief als staatssecretaris wanneer het ministerie groter is. 

De grootste groep staatssecretarissen werkt bij het ministerie van justitie en volksgezondheid. Hoewel de minister nog altijd verantwoordelijk is voor alle beslissingen die genomen worden, doen de staatssecretarissen het grootste gedeelte van het werk. Hiervoor krijgen ze dan ook gemiddeld een salaris van €149.000 per jaar.

8. Commandant Landstrijdkrachten

Als commandant landstrijdkrachten ben je de bevelhebber van de strijdkrachten en in het bezit van de hoogst mogelijke functie in de koninklijke landmacht. De commandant heeft de leiding over alle acties, plannen en militaire operaties binnen de landmacht van Nederland.

Waar behoorlijk wat andere functies in deze top 10 door meerder personen vervuld kunnen worden, is er maar een enkele commandant binnen de landmacht. Deze persoon verdient per jaar een bruto salaris van €145.000.

9. President Gerechtshof

Een president van het gerechtshof is de hoogste functie bij een lokale rechtbank. Deze persoon is verantwoordelijk voor de gehele rechtbank en zorgt ervoor dat alles op de rechtbank vlekkeloos verloopt.

De president van een gerechtshof zorgt voor het beleid binnen de plaatselijke rechtbank, en zit erop toe dat alles volgens de regeltjes verloopt. Als president van het gerechtshof kun je een mooi salaris mee naar huis nemen van €141.000 bruto per jaar gemiddeld.

10. Secretaris-Generaal

De secretaris-generaal is de lokale baas van een specifiek ministerie die hij of zij aangewezen heeft gekregen. Hierbij heb je de leiding, en ben je de hoogste functionaris. Ook heeft een secretaris-generaal een grote adviserende rol richting de betreffende minister.

De secretaris-generaal is betrokken bij veel belangrijke beslissingen die worden genomen, en door de minister worden uitgevoerd. Hier staat dan ook een stevig salaris tegenover van circa €136.000 per jaar.

Wat vond je van dit artikel?

Top 50 Beste Videoland Films

Hoeveel hersencellen heeft een hond?