Top 10 Armste Landen Ter Wereld

Voor het overgrote deel van de Nederlanders is het nuttigen van 3 maaltijden per dag – en tussendoor zo mogelijk ook nog wat snacken en snoepen – de normaalste zaak van de wereld.

Helaas zijn er ook tal van landen in de wereld, waar men al blij is met slechts 1 dagelijkse maaltijd. In dat soort landen wordt de armoede veelal veroorzaakt door burgeroorlogen en een welig tierende corruptie.

Combineer deze factoren met een hoge staatsschuld en een lokale munt, die continue sterk devalueert en je hebt vrijwel alle ingrediënten bijeen om weinig perspectief aan de plaatselijke bevolking te kunnen bieden, zodat deze noodgedwongen een uiterst armoedig bestaan moet leiden.

Deze top 10 is samengesteld op basis van de meest recente cijfers (uit 2019) van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en gaat uit van het jaarlijkse bruto binnenlands product (BBP) per hoofd van de bevolking, gerekend in Amerikaanse dollars. Om je een vergelijkend beeld te geven: het BBP in Nederland stelde het IMF voor 2019 vast op $52.367.

1. Zuid-Soedan ($275)

Ook in Zuid-Soedan zorgde jarenlang durende burgeroorlogen ervoor dat de economie van het land flinke klappen opliep. De uitbreiding van de lokale infrastructuur bleef er om die reden tot voor kort uiterst beperkt.

Op zich is het land rijk aan allerlei natuurlijke bronnen, zoals olie, ijzererts, koper, goud, zilver, diamanten en zink, maar de oorlogssituaties hebben ervoor gezorgd dat deze bedrijfstakken volledig stil kwamen te liggen.

Met hulp van investeerders uit China probeert men het land de komende jaren een nieuwe economische boost te geven. Tot die tijd is het belangrijkste exportproduct hout en zal de plaatselijke bevolking vooral rond moeten komen van activiteiten in de plaatselijke landbouw.

2. Burundi ($309)

This image has an empty alt attribute; its file name is Burundi-1024x683.jpg

Etnisch geweld tussen de Hutu- en Tutsi-stammen in de jaren ‘90 zorgden niet alleen voor veel dood en verderf, maar ook voor veel schade aan de economie van Burundi.

Zo’n 70 procent van de huidige bevolking probeert zichzelf in leven te houden middels het uitoefenen van landbouwactiviteiten. In samenwerking met Chinese en Australische handelspartners exporteert het land onder meer koper en zink.

Andere lokale exportproducten zijn goud, zilver en cement.

3. Eritrea ($342)

In een groot deel van het Afrikaanse land Eritrea heerst een woestijnklimaat. Wat concreet betekent, dat er weinig land beschikbaar is waarop de bevolking haar eigen voedsel kan verbouwen.

Eritrea beschikt weliswaar over allerlei natuurlijke grondstoffen, zoals koper, goud, zink en diamanten, maar daar profiteert slechts een kleine minderheid van de bevolking echt van.

Bewoners aan de kust proberen zich staande te houden middels visserij-activiteiten op de Rode Zee.

4. Malawi ($370)

Malawi is een van de kleinste landen van Afrika. Het ligt in het zuidoosten van het continent en wordt ingesloten door een aantal andere Afrikaanse landen. Het aantal inwoners van dit land is ongeveer 16 miljoen.

De regering van Malawi kampt met grote problemen, nadat de instroom van fondsen in het land na na het jaar 2000 werd gestopt. De meeste inwoners van Malawi werken in de landbouw. Basisgezondheidszorg is een belangrijke vereiste in dit land, omdat veel mensen er aan aids lijden.

De kosten voor de behandeling van deze ziekte zet het financiële plaatje van de overheid jaarlijks flink onder druk.

5. Niger ($405)

Dit land is vernoemd naar de rivier de Niger en ligt in het westen van Afrika. Ongeveer 80 procent van het land bestaat uit het zand van de Sahara-woestijn. In de rest van Niger kampt de bevolking regelmatig met extreem droge periodes.

Hoge vruchtbaarheidscijfers in combinatie met lage opbrengsten in de landbouw hebben de economie van Niger verder belast. Bovendien zijn de omstandigheden in de gezondheidszorg en het onderwijs slecht.

Het land heeft weliswaar de grootste uraniumcapaciteit ter wereld, maar de afnemende vraag hiernaar zorgt ervoor dat de ontwikkelingsmogelijkheden van Niger minimaal blijven. Het grootste deel van het overheidsbudget is afhankelijk van externe middelen.

6. Centraal Afrikaanse Republiek ($447)

Dit land ligt in de centrale regio van Afrika en wordt omringd door Kameroen, Soedan, Tsjaad en Congo-Kinshasa. Een jarenlange oorlog in het land zorgde voor fragmentatie. Politieke instabiliteit is een ander probleem dat de economische ellende van het land nog verder vergroot.

Door de slechte infrastructuur is ook goederenverkeer praktisch onmogelijk. Het land is een belangrijke exporteur van diamanten, maar de inkomsten die daarmee worden gegenereerd komen hoofdzakelijk terecht in de zakken van leden van politieke partijen en enkele elitegroepen. Naast landbouw zijn de inwoners van het land afhankelijk van werk in de industrie.

Werken in die laatstgenoemde bedrijfstak is overigens geen pretje, want de werkomstandigheden zijn slecht, er moeten daarnaast dagelijks veel werkuren worden gemaakt en de lonen zijn extreem laag.

7. Madagaskar ($463)

Madagaskar is een van de grootste eilanden ter wereld en ligt in de buurt van het zuidoosten van Afrika. Het is beroemd om zijn wereldwijd zeldzame flora- en faunasoorten. Tijdens en na de politieke crisis, die er van 2009 tot en met 2013 plaatsvond, werd de economie van het land verwoest. Enkele van de belangrijkste inkomstenbronnen zijn ecotoerisme en landbouw.

Omdat de inkomsten niet evenredig over de lokale bevolking worden verdeeld, leeft een groot deel van hen in slechte omstandigheden. Enkele van de grootste problemen waarmee dit land te kampen heeft, zijn de stijging van de inflatie, de drastische daling van de export en de toenemende schuldenlast.

8. Mozambique ($484)

De economie van Mozambique is procentueel de afgelopen jaren weliswaar flink gegroeid, maar als je je beseft dat het startpunt na de plaatselijke burgeroorlog sowieso al ongelooflijk laag was, dan begrijp je dat er nog een lange weg te gaan is, voordat het als welvarend kan worden beschouwd.

Net als veel andere Afrikaanse landen beschikt Mozambique over een rijkdom aan natuurlijke hulpbronnen, waaronder gas. De infrastructuur van het land is echter zo slecht, dat men voor de ontginning van al die rijkdom afhankelijk is van investeringen van buitenlandse partners. Zo’n 80 procent van de lokale bevolking is actief in de landbouw.

9. Congo-Kinshasa ($500)

Congo-Kinshasa ligt in het westen van Afrika en wordt omringd door 5 landen. Met z’n naar schatting 77 miljoen inwoners is het een van de grootste landen van Afrika. Ondanks het feit dat het land grote olievoorraden heeft, zorgde een sterke daling van de olieprijs ervoor dat de economie stagneerde.

Het land beschikt over een uitgestrekt bosareaal en een bebouwbare oppervlakte. Congo-Kinshasa is daarnaast rijk aan tal van natuurlijke hulpbronnen, die veel inkomsten op zouden kunnen leveren. De reden waarom daar niet volop van geprofiteerd wordt heeft te maken met het instabiele politieke systeem van het land.

Politici zijn massaal bij corrupte praktijken betrokken en de rijkdom van Congo-Kinshasa is uiteindelijk in handen van slechts een zeer beperkt aantal personen. De overgrote meerderheid van de plaatselijke bevolking leeft echter onder de armoedegrens en is in de meeste gevallen werkloos.

10. Afghanistan ($513)

Afghanistan deelt zijn grenzen met meer dan vier landen en bevindt zich in Centraal-Azië en Zuid-Azië. Het land telt ongeveer 33 miljoen inwoners. Het grootste deel van de financiële middelen is afkomstig uit externe bronnen.

Ondanks het feit dat de landbouw de voornaamste bezigheid is, heeft het land nog steeds te maken met veel hoge buitenlandse schulden. Meer dan 40% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Slechts enkele mensen hebben het er in economisch opzicht echt goed.

Omdat het land al meer dan 40 jaar door oorlogen wordt geteisterd, leidt de lokale economie daar flink onder. Bovendien hebben interne burgeroorlogen en de aanwezigheid van terroristische schuilplaatsen de situatie voor het land nog verder verslechterd.

Wat vond je van dit artikel?

Top 10 Meest Voorkomende Fobieën

Top 10 Oudste Steden Van Nederland