Top 30 Rijkste Landen ter Wereld

Rijkdom is in vele maten te meten. In deze top 30 kijken we welk land het meeste geld per jaar verdiend.

De berekening van het totale inkomen van een land is een ingewikkelde zaak. Wat tel je mee, en wat niet? Voor onze lijst gaan we uit van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Het nadeel van deze manier is dat het geen rekening houdt met de levensstandaard, maar zich alleen richt op economische groei.

Bekijk ook: Top 10 Rijkste Landen van Europa

Deze economische groei wordt beïnvloed door allerlei verschillende factoren, zoals investeringen in opleidingen, fysiek kapitaal, natuurlijke grondstoffen en ondernemerschap. De wereldeconomie bestaat volgens het Internationaal Monetair Fonds uit 193 economieën en hier volgen de 30 meest verdienende landen van het jaar 2020.

1. De Verenigde Staten van Amerika

De Verenigde Staten van Amerika

De Verenigde Staten heeft sinds 1871 de grootste economie ter wereld. Het nominale BBP voor de Verenigde Staten bedraagt maar liefst 18 biljoen euro! Dit komt onder andere doordat Amerika het tweede land ter wereld is met de meest waardevolle natuurlijke hulpbonnen en het een samenleving heeft waarin het zelfstandig ondernemerschap aanmoedigt en ondersteunt.

De nog steeds groeiende bevolking is vindingrijk en zorgt voor een hele brede markt in producten. Daarnaast heeft Amerika ook een van de meest toonaangevende productie-industrieën ter wereld.

2. China

China

Natuurlijk staat China op de tweede plaats. De grootste stad ter wereld ligt in China. Het label ‘Made in China’ is niet voor niets het meest geproduceerde label aller tijden. Behalve het coranavirus heeft dit land het afgelopen jaar nog veel meer geëxporteerd. Sterker nog, het coranavirus heeft gezorgd voor een flinke toename van de inkomsten.

De in lockdown zittende shopper heeft flink op het internet geshopt, en heel veel producten worden geproduceerd in China. Denk maar eens aan de miljarden blauwe mondkapjes. China heeft een eenpartijstelsel en communistisch bestuur, maar heeft een vrije markt en sterk geïndustrialiseerde en snel groeiende economie.

Met een totaal van 11.22 biljoen euro heeft China dit jaar bijna 10 procent meer verdiend als het jaar daarvoor.

3. Japan

Japan

Met een inkomen van iets meer dan 4.31 biljoen euro staat Japan al jaren op de derde plaats. De Japanse economie is marktgestuurd. Dit betekent dat de Japanse bedrijven, productie en prijzen verschuiven op basis van de vraag van de consument en niet op basis van overheidsacties.

De kracht van de Japanse economie komt van de elektronica-industrie. Deze is de grootste ter wereld. De auto-industrie is de op twee na grootste ter wereld. In de toekomst staat de Japanse economie voor een aantal grote uitdagingen zoals een afnemende bevolking en een steeds toenemende schuld, die momenteel, 236% van het bbp bedraagt.

4. Duitsland

Duitsland

Het meest verdienende Europese land is Duitsland. In 2008 bevond Duitsland zich nog in een financiële crisis, maar hieruit hebben ze zich goed hersteld en als gevolg van internet en het digitale tijdperk staan ze nu midden in de vierde industriële revolutie.

Duitsland heeft de best geschoolde arbeidskrachten van Europa. Volgens het Internationaal Monetair Fonds heeft Duitsland het afgelopen jaar 4.5 biljoen euro verdient. De belangrijkste industrieën van Duitsland zijn autofabricage, machines, huishoudelijke apparatuur en chemicaliën.

5. India

India

De economie van India heeft het afgelopen jaar het meeste winst gemaakt, en is van de 8ste plaats met stip gestegen naar nummer 5. Het bbp van India is 2.94 biljoen euro. De overheid is zich sinds je jaren 90 steeds minder gaan bemoeien met de industrie en de controle op handel met het buitenland. Investeringen werden aangemoedigd en privatisering van staatsbedrijven doorgevoerd.

Deze maatregelen hebben ervoor gezorgd dat het inkomen van India flink is gegroeid. De Indiase dienstensector is de snelst groeiende sector ter wereld, goed voor 60% van de economie en 28% van de werkgelegenheid. Daarnaast zijn productie van goederen en in de landbouw de twee andere sectoren waar India veel geld aan verdiend.

6. Verenigd Koninkrijk

Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk komt met een BBP van 2,37 biljoen euro op de zesde plaats in onze top 30. Londen is het op één na grootste financiële centrum ter wereld. De Britse lucht- en ruimtevaartindustrie en de farmaceutische industrie hebben het afgelopen jaar een flinke duit op het spaarbankboekje van de Britten weten te zetten.

Het is te hopen dat het goed blijft gaan met onze overzeese buren, maar verwacht wordt dat het verlaten van de EU flink roet in het Engelse eten gaat gooien omdat de exportregels naar Europa aan strengere banden gelegd zullen worden.

7. Frankrijk

Frankrijk

De Franse economie is een op de vrije markt gerichte economie. De chemische industrie is samen met landbouw de meest verdienende sectoren voor Frankrijk. Frankrijk is goed voor ongeveer één derde van alle landbouwgrond in de Europese Unie.

De export van luxe producten zoals wijn, champagne, Port en de heerlijke Franse kazen zijn wereldberoemd. Helaas lieten de toeristen het dit jaar een beetje afweten. Dat is jammer voor de Fransen want het is de meest bezochte vakantiebestemming ter wereld. In Frankrijk zijn 28 van de 500 grootste bedrijven ter wereld gevestigd.

Goed voor de werkgelegenheid en de economie. Het Franse bbp van 2020 wordt door het Internationaal Monetair Fonds op 2.33 biljoen euro vastgesteld.

8. Italië

Italië

Italië is de op acht na grootste exporteur ter wereld waarbij meer dan de helft verhandeld wordt met andere Europese landen. Ze exporteren vooral veel machines, landbouw en industriële voertuigen, voedsel, kleding en luxegoederen. Alhoewel Italië kampt met een relatief hoog werkeloosheidspercentage zit het land toch in de economisch in de groei.

Wie had gedacht dat het laarsvormige land van pizza en prosecco goed zou zijn voor een omzet van 1.68 biljoen euro nog eens het meest veelbelovende land van Europa zou worden.

9. Brazilië

Brazilië

Dat het inkomen van het land niets zegt over de financiële situatie van de inwoners blijkt wel uit de negende plaats op deze lijst, Brazilië. Van 2000 tot 2012 begon Brazilië steeds meer te verdienen, maar deze rijkdom werd oneerlijk verdeeld en niet terug geïnvesteerd in de bevolking.

De corruptie en het gebrek aan overheidsbeleid zorgden in de jaren 70 voor een economische crisis. Heel veel Brazilianen werden dakloos en de armen werden steeds armer. De zes rijkste Brazilianen hebben momenteel samen meer geld dan 100 miljoen van de armste Brazilianen.

Het totale inkomen van het grootste en meest dichtbevolkte land in Latijns-Amerika bedraagt 1.57 biljoen euro.

10. Canada

Canada

Met een bruto nationaal inkomen van 1.45 biljoen euro is Canada de afsluiter van de top 10 van deze lijst. Canada wordt beschouwd als een energie-supermacht. Het land bezit een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen zoals aardolie en aardgas. Volgens de Corruption Perceptions Index is Canada één van de minst corrupte landen ter wereld.

Canada kent een relatief laag niveau van inkomensongelijkheid, wat wil zeggen dat de canadezen redelijk goed af zijn met hun persoonlijke welvaart, alhoewel dit niet geldt voor de inheemse bevolking. Zij zien hun land ten prooi vallen aan de geldwolven en vechten voor het behoud van de natuurreservaten en hun traditionele manier van leven.

Het bbp van Canada zal naar verwachting stijgen tot 1.78 biljoen euro in 2023. Goed voor Canada, en wij wensen de inheemse bevolking veel sterkte toe.

11. Zuid Korea

Zuid Korea

Zuid-Korea, officieel de “Republiek Korea” is het meest dichtbevolkte land in Oost-Azië. Ongeveer de helft van de 51 miljoen inwoners woont in de hoofdstad, Seoul.

De Zuid-Koreanen hebben supersnel internet en een enorm goed geregeld openbaar vervoer. Het hogesnelheid spoorwegnetwerk brengt je binnen afzienbare tijd van A naar B in de overbevolkte hoofdstad. Het land is de op vier na grootste exporteur ter wereld en de op acht na grootste importeur.

Sinds het begin van de 21e eeuw heeft Zuid-Korea de wereld weten te beïnvloeden met hun popcultuur, met name in muziek (K-pop), tv-drama’s en cinema. Dit fenomeen wordt “de Koreaanse golf” genoemd. Het inkomen van Zuid Korea in 2020 wordt geschat op 1.43 biljoen euro.

12. Rusland

Rusland

Met 1.42 biljoen euro is de economie van Rusland is de op vier na grootste economie van Europa.

Qua oppervlakte is Rusland het grootste land ter wereld. Het is bijna 2x zo groot als de nummer 2, Canada. Rusland bezit dan ook meer dan 30% van alle voorraden aardolie en aardgas ter wereld. De inkomsten hiervan zijn goed voor meer dan 80% van alle export. Het is de grootste exporteur van aardgas en de op één na grootste exporteur van aardolie, en wordt dan ook beschouwd als een energie-supermacht.

Het is na de Verenigde Staten en China ook de grootste wapenexporteur ter wereld. Maar ook in dit land is de economische ontwikkeling zeer ongelijk verdeeld. De hoofdstad Moskou is voor een zeer groot deel verantwoordelijk voor het landelijke inkomen terwijl de rest van het land in armoede verkeert en zijn best doet de touwtjes aan elkaar te knopen.

13. Australië

Australië

Het land Down Under heeft voor 2020 een bbp van 1.35 biljoen euro. Het land blinkt vooral uit in de dienstensector, waarin ongeveer 70% van dit bedrag wordt verdiend. Maar Australië is ook rijk aan natuurlijke energiebronnen zoals aardgas en steenkool, en een belangrijke exporteur van landbouwproducten zoals tarwe en wol, mineralen zoals ijzererts en goud.

Hoewel landbouw en natuurlijke hulpbronnen en slechts 3% en 5% van het BBP uitmaken, dragen ze aanzienlijk bij aan de exportprestaties.

Het grootste gedeelte van de door hun geëxporteerde producten wordt verkocht aan Japan, China, de Verenigde Staten, Zuid-Korea en Nieuw-Zeeland. De Australische wijn wordt vooral in Europa steeds meer gewaardeerd en is een expert product waar de Aussies trots op zijn.

14. Spanje

Spanje

De Spaanse economie heeft in 2020 behoorlijk verlies geleden. Het Spaanse bbp is in 2020 met 11% gedaald. Het land heeft zwaar te lijden gehad onder de Covid-19-pandemie. Een groot deel van het verlies in inkomen is de grote economische afhankelijkheid van de toeristische en de horecasector.

Niet alleen bleven de toeristen en masse weg, ook de Spanjaarden zelf hebben hun consumptie in 2020 sterk teruggeschroefd en geven minder geld uit aan vrijetijdsbesteding en reizen.

Maar Spanje kampt ook met meer structurele en lang bestaande problemen. De invoer is het afgelopen jaar met ongeveer 33% gedaald en de uitvoer met 38%. Ook de particuliere investeringen zijn met 24% gedaald. Met een bbp van 1.22 biljoen euro hoopt Spanje op een betere toekomst en zijn de optimistische verwachtingen dat het na de corona crisis zich weer zal herstellen en in 2023 weer in de economische groei zullen zitten.

15. Mexico

Mexico

Veel internationale organisaties classificeren Mexico als een redelijk rijk land. Het heeft een nationaal inkomen van 1 biljoen euro. Mexico is de afgelopen tien jaar enorm gegroeid en heeft de zesde grootste elektronica-industrie ter wereld.

Daarnaast produceert en exporteert het de meeste auto’s van alle Noord-Amerikaanse naties. De grootste afnemer is buurland Amerika. Toch leeft het grootste gedeelte van de Mexicaanse bevolking in grote armoede. Dat komt omdat de lonen onder het bestaansniveau liggen.

Een heel groot gedeelte van de Mexicaanse bevolking heeft geen toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, dagelijks voedsel, huisvesting en goederen, sociale zekerheid enz.

16. Indonesië

Indonesië

Indonesië heeft ongeveer 250 miljoen inwoners. Jakarta is de grootste stad van Indonesië met ruim 10 miljoen inwoners. En hiervan is maar 5% ouder dan 65 jaar. De inkomensongelijkheid tussen rijk en arm is het hoogst ter wereld. Dit komt omdat de binnenlandse economie niet voldoende banen oplevert en door de infrastructuur van het land. De Covid-19 pandemie heeft voor serieuze problemen gezorgd.

De beperkende maatregelen om het virus in bedwang te houden hebben een negatieve invloed gehad op zowat alle economische activiteiten. Daarnaast speelt een groenere bewustwording en Global Warming hier ook een grote rol. De productie van palmolie was jaarlijks goed voor 16 miljoen banen, en één van de belangrijkste export producten.

Maar de ontbossing voor de palmplantages leveren een aanzienlijke uitstoot van broeikasgassen op en vormen een directe bedreiging van het leefgebied van veel bedreigde diersoorten. De nadelen wegen niet meer op tegen de economische voordelen van het land. De export en de import zijn met gemiddeld 14% gedaald tot een totaal bbp van 0.97 biljoen euro.

17. Nederland

Nederland

Met een bruto nationaal inkomen van 0.84 biljoen euro eindigt ons eigen kleine landje op de zeventiende plaats. Nederland neemt sinds de 16e eeuw een belangrijke plaats in als handelsstad van Europa. Het behoort tot de 10 grootste exportlanden ter wereld. De grootste industriële sector wordt ingenomen door de voedingsmiddelenindustrie.

Andere belangrijke industrieën zijn chemicaliën, metallurgie, machines, elektronica, handel, diensten en toerisme. De Amsterdam Stock Exchange (AEX) is de oudste effectenbeurs ter wereld en een van de grootste beurzen van Europa.

Nederland blijft een van de leidende Europese landen voor het aantrekken van directe buitenlandse investeringen en is een van de vijf grootste investeerders in de Verenigde Staten.

18. Saudi Arabië

Saudi Arabië

Saudi Arabië heeft een naam op het gebied van export van natuurlijke producten. Het grootste deel van de export in Saudi-Arabië is aardolie, de grondstof voor benzine. Ze zijn dan ook nummer 1 voor de export van dit product.

Door de vreemde en zeer kostbare uitspattingen van de prinsen in dit land en het feit dat ze zich voor hun luxe uitspattingen niet schamen hebben we wel eens het idee dat Saudi Arabië het rijkste land ter wereld is, maar hun export en verdiensten worden grotendeels bepaald door de aardolie.

Het politieke klimaat en de bestaande corruptie werken niet mee om het land meer divers te maken. Het bbp van 2020 staat op 0.804 biljoen euro.

19. Turkije

Turkije

Turkije is een land in opkomst. Turkije staat op de 14e plaats van grootste producenten van zakelijke auto’s zoals bestelwagens, bussen en vrachtwagens ter wereld.

De Turkse scheepswerven hebben een hele goede naam voor de productie van olietankers en tankers voor chemicaliën. Ze staan ook hoog aangeschreven voor de bouw van megadure jachten voor de allerrijksten.

De Turkse merken Vestel en Beko zijn de grootste producenten in Europa van huishoudelijke apparaten en consumentenelektronica. Er wordt jaarlijks een aanzienlijk bedrag ter beschikking gesteld voor onderzoek en ontwikkeling in nieuwe technologieën.

Andere belangrijke sectoren die bijdragen aan de Turkse economie zijn de bouw, het bankwezen, elektronica, textiel, huishoudelijke apparaten, voedsel, petrochemische producten, mijnbouw, olieraffinage, de machine-industrie, en de productie van ijzer en staal.

Het 2020 inkomen van Turkije staat op 0.79 biljoen euro.

20. Taiwan

Taiwan

Taiwan is de technologisch meest geavanceerde computer microchipmaker ter wereld.

Vanaf 2018 zijn de drie best betaalde sectoren in Taiwan telecommunicatie, financiële diensten en nutsbedrijven. Taiwan ondervind dezelfde economische problemen als de andere ontwikkelde economieën.

Nu de arbeidsintensieve industrieën verplaatst worden naar economieën met goedkopere arbeidskrachten zoals China, de Filipijnen en Vietnam, zal de toekomstige ontwikkeling van Taiwan moeten afhangen van verdere transformatie naar een hoogtechnologische en servicegerichte economie. Toch was het inkomen van Taiwan in 2020 goed voor een 0.77 biljoen euro.

21. Polen

Polen

Polen is door de Wereldbank geclassificeerd als een economie met een hoog inkomen en staat wereldwijd op de 21e plaats in termen van bbp (nominaal) en op de 40e plaats in de 2020 Ease of Doing Business Index.

Polen heeft een zeer diverse economie. Het grootste onderdeel van de economie is de dienstensector (62,3%), gevolgd door de industrie (34,2%) en de landbouw (3,5%). Met de economische hervorming van 1989 steeg de Poolse buitenlandse schuld van 42,2 miljard dollar in 1989 tot 365,2 miljard dollar in 2014.

Polen verscheepte in 2017 voor 224,6 miljard dollar aan goederen over de hele wereld, terwijl de export toenam tot 221,4 miljard dollar. De belangrijkste exportgoederen van het land zijn machines, elektronische apparatuur, voertuigen, meubels en kunststoffen. Het totale inkomen van Polen in 2020 bedraagt volgens het Internationaal Monetair Fonds 0.64 biljoen euro.

22. Iran

Iran

Naarmate de Amerikaanse sancties geleidelijk werden aangescherpt, werd de recessie versneld. Als gevolg van een daling in de oliesector kromp het bbp van Iran met 7,6% in de eerste maanden van 2020. De recente uitbraak van COVID-19 heeft de import en export handel tijdens de drukste periode voor het toerisme en de detailhandel aanzienlijk verstoord.

De unieke situatie van de huidige Iraanse economie brengt aanzienlijke neerwaartse risico’s met zich mee. Het belangrijkste risico is een sterkere en langdurigere impact van de COVID-19-uitbraak waaronder grootschalige krimp in handel en toerisme en handel en hogere productiekosten. Het bbp van 2020 staat op 0.62 biljoen euro maar voor het komende jaar wordt helaas een sterke daling verwacht.

23. Zweden

Zweden

Zweden heeft een oppervlakte van 450.295 km² en iets meer dan 10 miljoen inwoners. Met een bevolkingsdichtheid van 22,7/km² per inwoner is is Zweden het op vier na dunstbevolkte land van Europa. Met een bbp van 0.53 biljoen euro heeft het land vooralsnog niet veel verlies gelden als gevolg van de pandemie.

Zweden staat vooral bekend om het Zweeds ontwerp, de productie van hout en de multinationale winkelketens zoals de IKEA en H&M. Daarnaast exporteert het via het staatsbedrijf LKAB de grondstoffen ijzererts, staal en kristal. Andere exportproducten zijn elektronica, motorvoertuigen en machines.

24. België

België

De Belgische economie is ingericht naar een kapitalistisch model met overheidsbemoeienis: ondernemers kunnen hun bedrijven opzetten en de overheid treedt regulerend op. België ligt in één van de meest geïndustrialiseerde gebieden van de wereld.

België is economisch sterk afhankelijk van de buitenlandse handel. Grondstoffen en halffabricaten worden ingevoerd, en nadat ze verwerkt zijn worden ze weer uitgevoerd. Behalve steenkool bezit België zelf geen andere bruikbare grondstoffen voor de moderne industrie.

De gunstige ligging en de goed opgeleide, tweetalige beroepsbevolking bevorderen de economische groei. De bbp in 2020 bedroeg 0.52 biljoen euro.

25. Thailand

Thailand kende van 1985 tot 1996 de hoogste economische groei ter wereld. In 1997 leidde de toegenomen druk op de baht tot een crisis. In 1999 begon de economie van Thailand zich te herstellen dankzij de sterke export.

In 2012 was de Thaise auto-industrie de grootste in Zuidoost-Azië goed voor een productie van 1,5 miljoen bedrijfsvoertuigen per jaar. Het totale bbp van 2020 bedraagt 0.518 biljoen euro. Thailand exporteert meer dan 105 miljard dollar aan diensten en goederen per jaar.

De belangrijkste exportproducten zijn computers, auto’s, elektrische apparaten, textiel, rijst, schoeisel, producten uit de visserij, sieraden en rubber.

26. Nigeria

De economie van Nigeria is geheel afhankelijk van de natuurlijke hulpbronnen. Het heeft olie, mijnbouw en landbouw, goed voor een bbp van 0.514 biljoen euro. Toch heerst er grote armoede onder de bevolking.

De corruptie en het zwakke bestuur zorgen voor een groot probleem. Bij de ontwikkeling van randvoorwaarden die voor economische groei noodzakelijk zijn. Ook de onvrede onder de bevolking vormt een risico voor de stabiliteit van het land. Sinds kort heeft de regering een hervormingsprogramma opgesteld (NEEDS).

Alhoewel de economie langzaam groeit, komen de opbrengsten niet aan bij de bevolking. De oliewinning in Nigeria zorgt voor enorme milieuproblemen. De rebellen plegen aanslagen die olielekkages als gevolg hebben en door het verbranden van gas komt de ruwe olie in de natuur, wat een bedreiging voor de gezondheid van de bevolking en voor de natuur oplevert.

27. Oostenrijk

Oostenrijk

Op het gebied van de productie van voedsel is Oostenrijk bijna zelfvoorzienend. De belangrijkste gewassen zijn suikerbieten, fruit, rogge, gerst, haver en aardappels. De belangrijkste producten zijn voertuigen, machines, staal en ijzer, levensmiddelen, textiel, elektrische producten, chemische producten en kantoorproducten.

Het land bezit ook kleine reserves van zout, aardgas, aardolie en uranium en heeft veel geïnvesteerd in het verkrijgen van schone, hydro-elektrische energie. Ook het bankwezen is voor de Oostenrijkse economie van belang. Daarnaast is een grote bron van inkomen natuurlijk afkomstig van de skiënde toerist.

Maar ook Oostenrijk heeft op dit front het afgelopen jaar flinke schade geleden. Totaal toch nog een inkomen van 0.48 biljoen euro.

28. Argentinië

Argentinië

Argentinië heeft eigenlijk alles mee. Het heeft een behoorlijke hoeveelheid aan natuurlijke grondstoffen in eigen land, een goed opgeleide bevolking, een landbouw die op export gericht is en een afwisselende industrie. Het bbp is sinds 2005 gestegen,maar de economische groei blijft schommelen.

Alhoewel het land een bbp van 0.47 biljoen euro had in 2020, is dit veel te weinig om de uitstaande leningen te betalen en is het land officieel voor de 9e keer failliet verklaart. Zo zie je maar weer, echte rijkdom is niet te meten.

29. Ierland

Ierland

In het coronajaar 2020 gingen bijna alle landen er in economische groei op achteruit, maar die van Ierland steeg met 3,4 procent. De groei is vooral te danken aan de export. Nu het Verenigd Koninkrijk de regels voor import en export heeft aangescherpt in het Brexibesluit, nemen veel ondernemers en handelaren geen risico en vervoeren hun handel naar Ierland.

De economische groei is voornamelijk te danken aan de toename aan vraag van medische producten. Het bbp van Ierland bedroeg in 2020 0.46 biljoen euro.

30. Noorwegen

Laatste in deze top 30 van rijkste of meest verdienende landen in 2020 wordt ingenomen door het altijd kalme Noorwegen. Noorwegen is niet gegroeid, maar heeft ook bijna geen afname aan groei gezien als gevolg van de pandemie.

Noorwegen is een welvarende kapitalistische verzorgingsstaat met vrije marktactiviteit en met in bepaalde sleutelsectoren staatsebezit.

De productiviteitsniveaus per uur, evenals de gemiddelde uurlonen in Noorwegen, behoren tot de hoogste ter wereld. Het bbp van het land met de rijkste bevolking is in 2020 0.44 biljoen euro.

Wat vond je van dit artikel?

Top 30 Beste Films op Pathé Thuis van dit Moment

Top 30 Beste Door Netflix Geproduceerde Films