Top 10 Meest Voorkomende Doodsoorzaken In Nederland

Er zijn ontzettend veel manieren waarop iemand kan sterven, maar wat zijn nu de top 10 meest voorkomende doodsoorzaken in Nederland? Om je het antwoord op die vraag te kunnen geven, keken we naar het sterftecijfer per doodsoorzaak in 2019. In totaal overleden er in dat jaar meer dan 150.000 mensen in Nederland.

1. Dementie

Dementie is doodsoorzaak nummer één in Nederland. Er gingen in 2019 16.309 mensen dood aan dementie. Dementie is overigens een verzamelnaam van verschillende ziektes. Als iemand last heeft van dementie, betekent dit dat de hersenen niet goed meer in staat zijn om informatie te verwerken.

Dementie valt in een beginnend stadium vooral op doordat er problemen zijn met het geheugen. Later kan ook het gedrag van iemand beginnen te veranderen. Dementie kan er in een laat stadium voor zorgen dat iemand nog weinig controle heeft over zijn eigen leven. Mensen met dementie zijn dan vaak afhankelijk van anderen.

Er is vandaag de dag nog geen manier om dementie te genezen. Er zijn overigens wel medicijnen die ervoor kunnen zorgen dat de ziekte zich minder snel ontwikkeld. Ook kan gezond leven het risico op dementie verminderen.

Als je kijkt naar het totale sterftecijfer in 2019 (151.855), zie je dat bij meer dan 10% van de gevallen dementie de doodsoorzaak is. Vandaar dat er ontzettend hard wordt gezocht naar medicijnen om dementie mee te behandelen.

2. Longkanker

Op de nummer twee van de top 10 meest voorkomende doodsoorzaken in Nederland staat nog een vorm van kanker. Longkanker was in 2019 namelijk verantwoordelijk voor de dood van 10.233 mensen.

Er zijn veel mensen die kanker krijgen als gevolg van roken. Dit is een belangrijke reden waarom de overheid roken sterk wel ontmoedigen. Zo worden sigaretten bijvoorbeeld steeds duurder en hebben tegenwoordig alle pakjes dezelfde neutrale kleur.

3. Beroerte

Er zijn ook veel mensen die sterven aan een beroerte. Dit waren er in Nederland 9.334 in 2019. Deze ziekte kost de maatschappij jaarlijks ook ontzettend veel geld. De laatste jaren wordt er meer dan een miljard euro uitgegeven aan de zorg gerelateerd aan beroertes.

Een beroerte kun je herkennen aan een scheve mond, verwarde spraak en een lamme arm. Wanneer je iemand ziet die deze symptomen heeft, is het belangrijk om snel de alarmcentrale te bellen.

Er zijn regelmatig campagnes op televisie te zien die ervoor zorgen dat men een beroerte leert herkennen. Dit is belangrijk, want als een beroerte tijdig herkend kan worden, is de persoon die een beroerte krijgt mogelijk nog te redden.

4. Coronaire hartziekten

Net als nummer 5 op deze lijst, heeft ook de nummer 4 van de top 10 meest voorkomende doodsoorzaken met het hart te maken. Op nummer vier staan namelijk coronaire hartziekten. Er waren in 2019 in Nederland ongeveer 773 duizend mensen die te maken hebben met coronaire hartziekten. Er zouden dat jaar 8.269 mensen aan deze ziekten zijn gestorven.

Nederland is overigens een van de landen waar er relatief weinig mensen sterft aan coronaire hartziekten. Coronaire hartziekten spelen dus wereldwijd een groot probleem.

5. Hartzwakte

Hartzwakte of hartfalen betekent dat iemand een zwakker hart heeft. Het bloed wordt in dat geval niet goed rondgepompt door het hart. Er is dan een verhoogd risico op een hartstilstand. In 2019 gingen er 7.290 mensen dood als gevolg van hartzwakte.

Je lichaam moet bloed rondpompen om goed te functioneren. Zo krijgt je lichaam namelijk voldoende zuurstof. Wanneer je last hebt van hartzwakte, wordt je sneller moe en je lichaam houdt meer vocht vast.

Hartfalen kan als oorzaak hebben dat de hartspier minder goed knijpt, maar de hartspier kan ook stijf zijn. Bovendien is het ook mogelijk dat een patiënt last heeft van beide problemen.

De klachten van hartfalen/hartzwakte kunnen verminderd worden door middel van medicijnen. Belangrijk is daarom dat men hartfalen op tijd herkent.

6. COPD

COPD komt ontzettend veel voor in Nederland. COPD staat voor chronische bronchites en/of emfyseem. In 2019 waren er 584.600 mensen die last hadden van COP. Er gingen in dat jaar 6.786 mensen dood als gevolg van deze ziekte. Mensen die roken, lopen meer risico om te sterven aan COPD.

In Nederland zijn er meer mensen die sterven aan COPD dan gemiddeld in de EU. Echter, lopen de sterftecijfers van deze ziekte ook enorm uiteen per EU-land.

7. Ongevallen

Two Vehicle accident at a busy intersection

In Nederland gaan er jaarlijks ook heel wat mensen dood aan ongevallen. In 2019 gingen er 5.093 mensen dood aan ongevallen op de werkvloer, in het privéleven en tijdens het sporten. Het is dus geen wonder dat we in Nederland bijvoorbeeld de Arbowet hebben en dat er te allen tijde veilig gewerkt moet worden. Soms zit een ongeval echter in een klein hoekje.

8. Dikkedarmkanker

Dikkedarmkanker staat op de nummer 8 van onze lijst. Deze ziekte is verantwoordelijk voor 4.485 sterftegevallen in 2019. Ook voor deze ziekte geldt dat er in Nederland relatief meer mensen aan sterven dan in de EU.

De overheid wil het aantal mensen dat sterft aan dikkedarmkanker verminderen door landelijk bevolkingsonderzoek naar deze ziekte te doen. Zo wordt de ziekte eerder gevonden bij mensen die veel risico lopen op dikkedarmkanker.

9. Infecties van de onderste luchtwegen

Er zijn veel mensen die met infecties van de onderste luchtwegen kampen. Deze infecties kunnen het lastiger maken om te ademen. In 2019 was er sprake van 542.500 infecties. Er stierven in dat jaar 3.556 mensen aan infecties van de onderste luchtwegen

In Nederland is het aantal mensen dat aan infecties van de onderste luchtwegen sterft relatief hoger dan in andere landen die deel uitmaken van de EU.

10. Borstkanker

Op de nummer 10 van deze lijst staat borstkanker. In 2019 stierven er 3.077 mensen aan deze nare ziekte. Borstkanker komt voornamelijk voor bij vrouwen, maar het kan ook voorkomen bij mannen.

Het aantal mensen dat aan borstkanker sterft is aan het begin van deze eeuw afgenomen omdat er steeds beter onderzoek naar wordt gedaan. Hierdoor wordt borstkanker wel steeds vaker op tijd ontdekt.

Wat vond je van dit artikel?

Top 8 Meest Voorkomende Soorten Vissen in de Noordzee

Top 10 Grootste Oorlogen Aller Tijden