Wat is de meest gesproken taal ter wereld?

Taal, je bent er bewust of onbewust de hele dag mee bezig. Het is het communicatiemiddel waarmee je je verstaanbaar maakt.

Wellicht denk je dat het grootste deel van de wereldbevolking Engels spreekt, maar niets is minder waar. Voor de meest gesproken taal ter wereld reizen we af naar Azië.

De meest gesproken taal ter wereld is Mandarijn Chinees. Ruim 1.248 miljoen mensen spreken deze taal.

Mandarijn Chinees spreekt men vooral in China, Maleisië en Taiwan. Daarnaast wordt het buiten deze gebieden gesproken door ongeveer 50 miljoen sprekers.

Het Mandarijn Chinees heeft ook dialecten, zoals het Beijing, Zuidwesters en Noordoostelijk. De taal is bijzonder moeilijk onder de knie te krijgen omdat het een toontaal is.

Bij een toontaal verandert de toonhoogte bij het uitspreken van een en dezelfde lettergreep en zo krijgt een woord een compleet andere betekenis.

De grammatica is relatief eenvoudig want het Mandarijn Chinees heeft geen vervoegingen, grammaticaal geslacht, werkwoord tijden of verbuigingen.

Wat het wel extra lastig maakt, is dat het schrift uit tienduizenden tekens bestaat en niet te vergelijken is met het alfabet.

Kom hier meer te weten over het Mandarijn Chinees en andere talen die tot op heden bestaan.

Hoeveel Chinese karakters bestaan er?

Chinese karakters

Vanaf het ontstaan van de Chinese taal tot vandaag de dag zijn er meer dan 80.000 karakters geïdentificeerd.

Dat is een behoorlijk aantal, maar de meeste sprekers van de Chinese taal kennen deze karakters niet allemaal.

Van deze karakters worden er nu nog om en nabij de 11.000 gebruikt. Om de tekens te kunnen ontcijferen, is het belangrijk om de basiscomponenten te herkennen.

De karakters worden namelijk geschreven met streken die verschillende varianten hebben en in een denkbeeldig vierkant staan.

Wil je de geschriften die je in het dagelijks leven tegenkomt begrijpen, dan is het nodig om ongeveer 2.000 tekens te kennen.

Deze komen het vaakst voor, bijvoorbeeld als je de Chinese krant wilt lezen of ergens een formulier moet invullen.

Hoe leer je Mandarijn Chinees?

Mandarijn leren

Als je Mandarijn Chinees wilt leren, is het belangrijk veel geduld te hebben.

Het zal even duren voordat je de basis kent en daarnaast is de lesmethode erg verschillend ten opzicht van het leren van bijvoorbeeld Duits of Spaans.

Dat komt omdat Mandarijn Chinees een toontaal is.

Studenten van deze taal beginnen dan ook met het leren van de tonen, waarna ze de uitspraak van woorden en vervolgens zinnen leren.

Pas na dat moment kunnen ze zelf, met behulp van grammatica, zinnen creëren.

Gelukkig is de grammatica eenvoudig.

Er zijn bijvoorbeeld geen verschillen tussen onderwerp en voorwerp en er zijn geen vervoegingen, enkelvoud- of meervoud of naamvallen.

Het neemt gemiddeld 2 tot 2.5 jaar in beslag om professioneel Mandarijn Chinees te leren spreken.

Hoe schrijf je in het Mandarijn Chinees?

Het schrift van het Mandarijn Chinees is heel anders als het alfabet.

Het is namelijk een karakterschrift en elk karakter wordt in een denkbeeldig vierkant geschreven.

Alle streken en lijnen van een karakter moeten in hetzelfde denkbeeldige vierkant vallen, anders wordt het gezien als een ander karakter.

De karakters worden uitgesproken met behulp van verschillende toonhoogtes, aangezien Mandarijn Chinees een toontaal is.

Een woord kan op wel 5 verschillende manieren worden uitgesproken en hetzelfde woord krijgt op die manier een compleet andere betekenis.

Hoeveel talen zijn er ter wereld?

7.000 verschillende talen ter wereld

Mensen communiceren al eeuwenlang met elkaar en veel landen en soms zelfs regio’s of streken hebben hun eigen taal.

Op dit moment zijn er wereldwijd ongeveer 7.000 verschillende talen te vinden.

In Europa worden 230 talen gesproken, een relatief klein aantal. Ter vergelijking: in Azië worden meer dan 2.000 talen gesproken.

Sommige talen worden gebruikt door grote groepen mensen, terwijl anderen talen zoals het Peruaanse Taushiro nog maar door een iemand wordt gesproken.

Wist je dat er in de Europese Unie 24 officiële landstalen zijn? Voorbeelden hiervan zijn Zweeds, Litouws, Grieks, Fins, Portugees, Spaans, Bulgaars en uiteraard Nederlands.

Hoeveel mensen ter wereld spreken Nederlands?

Nederlandse taal

Wereldwijd wordt de Nederlandse taal door 23 miljoen mensen gesproken. Naast in Nederland, wordt de taal gebruikt in Suriname en in Vlaanderen.

Daarnaast is het de officiële taal van de eilanden Aruba, Curaçao en Sint-Maarten.

Mocht je dus naar een land op vakantie willen waar men de Nederlandse taal spreekt, dan zijn dit prima opties.

Het is algemeen bekend dat Nederlanders een talenknobbel hebben en meer dan alleen Nederlands spreken.

De gemiddelde Nederlander spreekt met 3,2 talen naast Nederlands een beetje Engels, Duits of zelfs Frans.

Het enige Europese land waarvan de inwoners gemiddeld meer talen spreken, is Luxemburg.

Wat is de moeilijkste taal om te leren?

Alleen mensen met een ontzettend lenige tong zullen deze taal kunnen leren: !Xóõ, oftewel Taa.

Deze taal wordt in Botswana en Namibië door ongeveer 5.000 mensen gesproken.

Om !Xóõ te leren moet je 5 klinkers, 56 medeklinkers en 80 klik-medeklinkers meester worden.

Het is dus een klik taal, waarbij de klanken op verschillende manieren met een klikkend geluid worden gemaakt.

Veel van deze klanken lijken erg op elkaar, wat het erg moeilijk maakt om ze van elkaar te onderscheiden.

Daarnaast wordt de klank aangevuld door een soort zoenklank, de kiss genaamd.

Wat is het verschil tussen een taal en dialect?

verschil taal en dialect

Accenten, dialecten, talen: hoe zijn ze aan elkaar verbonden? Uiteraard zijn er hele wetenschappelijke teams die zich over deze taalkundige vraagstukken buigen.

Vaak wordt een taal als standaard en netjes aanschouwd, terwijl een dialect nogal eens als slordig gezien kan worden.

Kort door de bocht zou je kunnen zeggen dat een accent een uitspraak variant van een taal is.

Zo kan een spreker van de Nederlandse taal bijvoorbeeld een Twents accent hebben.

Een dialect heeft zijn eigen klank, woordenschat en zelfs grammatica, maar hoort bij een taal. Zo is het Limburgs bijvoorbeeld een dialect van het Nederlands.

Het Fries is dan weer een taal en is officieel als tweede rijkstaal erkend.

Worden talen met uitsterven bedreigd?

Het klinkt misschien dramatisch, maar het is waar: een groot deel van de 7.000 talen wordt met uitsterven bedreigd.

Wetenschappers stellen zelfs dat in de 21e eeuw ongeveer 3.000 talen zullen uitsterven.

Dat komt omdat sprekers een andere taal beginnen te spreken, uit wil of uit noodzaak.

Daarnaast kan het contact tussen talen het gebruik ervan aantasten, zeker als er tijd overheen gaat.

Ruim 600 van alle talen die wereldwijd gesproken worden, worden soms alleen nog gebruikt door de grootouders.

De volgende generatie kent de taal al niet meer, en zo sterven sommige talen langzaam maar zeker uit.

Wat vond je van dit artikel?

Hoeveel hectare is een voetbalveld?

Wat is de grootste fabriek van Nederland?