Wat is de langste provinciale weg van Nederland?

In Nederland is de provinciale N302 (vroeger de NK302) de langste provinciale weg. Hij verbindt de A1 bij Kootwijk met de A6 bij Lelystad.

Bovendien loopt de N302 door tot Hoorn via de Houtribdijk, maar dit stuk is nu opgenomen in de N307. De N302 is ongeveer 97 kilometer lang.

De provinciale weg 302 is in de jaren 1970 aangelegd. Hij verving diverse lokale wegen, die vaak overbelast waren.

Het Aquaduct Veluwemeer is een kanaal dat de IJssel met de Rijn verbindt. De snelweg Harderwijk-Lelystad is in 2006 voltooid. Hij heeft twee rijstroken per richting.

Tot 2002 leidde de N302 vanaf de Houtribdijk zuidelijk om Lelystad heen naar het knooppunt Lelystad (10) van de A6. Sinds 2002 volgt de N302 de noordelijke rondweg om Lelystad tot het knooppunt Lelystad-Noord (11) van de A6.

Dit deel maakt nu deel uit van de N307. Toch zijn sommige richtingborden met het oude routenummer (N302) niet vervangen. Dit betekende dat je deze borden nog langs de oude route kon tegenkomen.

Wat betekent provinciale weg?

N302 provinciale weg Nederland

Een provinciale weg is een weg die wordt aangelegd, onderhouden en beheerd door de regering van een provincie.

Dit betekent dat een provinciale weg niet door de nationale overheid wordt beheerd, maar door de provincie zelf.

Dit kan anders zijn in andere landen, waar de nationale overheid alle wegen beheert.

Provinciale wegen zijn meestal kleiner en minder belangrijk dan autosnelwegen en andere rijkswegen. In Nederland zijn er ongeveer 6536 km aan provinciale wegen.

In Nederland zijn er twaalf provincies. Elke provincie heeft haar eigen provinciale wegen. De langste provinciale weg in Nederland is de provinciale weg 302 (N302).

Geschiedenis van de provinciale weg

nationale wegen

De nationale wegen vinden hun oorsprong in het secundaire wegenplan, waarvan het eerste verscheen in 1927. Het secundaire wegenplan was bedoeld als aanvulling op het nationale wegenplan.

Voor de secundaire wegen gebruikt men een administratieve wegnummering. In 1937 breidt dit uit met het tertiaire wegenplan en in 1968 met de quaternaire wegen.

Het provinciale wegenplan omvatte alleen de secundaire en tertiaire wegen. In de jaren ‘50 en ‘60 zijn er grote plannen gemaakt voor hoogwaardige wegen. Ook zijn er in die tijd veel expreswegen aangelegd.

In een enkel geval zijn er ook snelwegen aangelegd als onderdeel van het provinciale wegenplan.

Dede wegnummering van provinciale wegen vindt haar oorsprong in het Nationaal Routenummerplan van 1982. De huidige wegnummering van 100 t/m 399 is uit dit nummerplan voortgekomen

In 1992 is de Wet Herverdeling Wegenbeheer aangenomen, zodat met ingang van 1 januari 1993 een groot aantal wegen een nieuw wegenbeheer kreeg. In veel gevallen zijn rijkswegen overgeheveld naar de provincies.

In 1994 zijn daartoe de wegnummering aangepast, die gebaseerd was op het routenummerplan van 1982, maar aangevuld.

Tegelijkertijd zijn de wegnummering uitgebreid met de secundaire provinciale wegen met een nummer van 400 tot 999.

Welke wegen zijn provinciale wegen?

Provinciale wegen zijn genummerd van 175 en hoger, en kunnen zowel N- als A-wegen zijn.

De eerste fase van nummering van provinciale wegen begint in 1981, en de minder belangrijke provinciale wegen zijn later in 1993 ook genummerd van 400 tot 999.

Deze nummers zijn alleen voor administratief gebruik, en worden steeds vaker op verkeersborden vermeld.

Provinciale wegen kunnen provinciegrenzen overschrijden en aan beide zijden van de provinciegrens hetzelfde nummer hebben.

De eerste fase van de nummering van provinciale wegen is uit 1981, terwijl de minder belangrijke provinciale wegen ook zijn genummerd.

Nummering provinciale wegen

verkeersaders Nederland

Provinciale wegen zijn belangrijke verkeersaders in Nederland, die grote steden en dorpen met elkaar en met het snelwegennet verbinden.

Het nummeringssysteem voor deze wegen zijn in 1981 ingevoerd. Bovendien worden aangeduid met driecijferige nummers, beginnend met 175.

In de eerste fase van het project zijn de wegen in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht (175 t/m 250), Zeeland, Noord-Brabant, Limburg (251 t/m 300), Overijssel, Gelderland en Flevoland (301 t/m 350) genummerd.

In de daaropvolgende jaren is het nummeringsschema uitgebreid met wegen in andere provincies, waaronder Groningen, Friesland en Drenthe (351 t/m 399).

Provinciale wegen hebben doorgaans een hogere maximumsnelheid dan lokale wegen. Bovendien onderhouden de provinciale overheid de wegen in plaats van de lokale gemeente.

Conclusie

N302 Nederland langste weg provinciaal

De langste Provinciale weg in Nederland is de Provinciale weg 302 (N302).

Provinciale wegen zijn belangrijke verkeersaders in het land, die grote steden en dorpen met elkaar en met het snelwegennet verbinden.

Het nummeringsysteem voor deze wegen werd in 1981 ingevoerd, en ze worden aangeduid met driecijferige nummers, beginnend met 175.

In de daaropvolgende jaren werd het nummeringsysteem uitgebreid met wegen in andere provincies.

Provinciale wegen hebben doorgaans een hogere maximumsnelheid dan lokale wegen en worden onderhouden door de provinciale overheid in plaats van de lokale gemeente.

Wat vond je van dit artikel?

Wat is de langste rechte weg ter wereld?

Wat is de langste snelweg van Australië?