Wat zijn de kenmerken van een sociopaat?

Een sociopaat is iemand die een antisociale persoonlijkheidsstoornis heeft.

Door deze stoornis vertoont een sociopaat antisociaal gedrag, heeft een sociopaat last van emotionele problemen en is een sociopaat erg impulsief.

Het leven van een sociopaat is niet gemakkelijk. Ook het omgaan met een sociopaat is niet gemakkelijk, aangezien een sociopaat verschillende gezichten kent.

Het ene moment is een sociopaat erg charmant en gezellig, terwijl hij/zij je het volgende moment hard krenkt.

ASP

persoonlijkheidsstoornis

De afkorting ASP is de officiële benaming van een sociopaat. Deze afkorting staat voor ‘antisociale persoonlijkheidsstoornis’. Deze stoornis zorgt onder meer voor het volgende:

  • Een sociopaat kan zich niet in een ander verplaatsen: het is voor hem/haar daardoor erg lastig om rekening met andere mensen te houden. In de wereld van een sociopaat doet er eigenlijk maar één iemand toe; dat is de sociopaat zelf.
  • Een sociopaat begrijpt de gevoelens van een ander niet: bovengenoemd kenmerk zorgt ervoor dat een sociopaat de gevoelens van een ander niet kan begrijpen. Het gevolg hiervan is dat een sociopaat zich nooit schuldig voelt, mocht hij/zij iemand kwetsen met een bepaalde keuze.

Veel mensen zijn sociopaat

sociopaat kenmerken

Opvallend genoeg zijn in ons land vrij veel mensen een sociopaat. Men vermoedt dat ongeveer 20% van alle Nederlanders af en toe trekjes vertoont die bij een sociopaat horen.

Uiteraard bestaan hier de nodige gradaties in. Je kunt af en toe een trekje van een sociopaat hebben, maar je kunt ook ‘fulltime sociopaat’ zijn.

Met name met de laatstgenoemde sociopaten is het voor andere mensen erg lastig om samen te leven.

De belangrijkste kenmerken

Niemand is hetzelfde. Toch is het opvallend dat veel sociopaten dezelfde kenmerken en eigenschappen met elkaar delen.

Volgens een Amerikaanse psycholoog, de heer John Grohol, zijn onderstaande kenmerken symbolisch voor een sociopaat.

Impulsief

Een sociopaat handelt heel erg impulsief. Bij deze handelingen denkt hij/zij bovendien maar aan één iemand: dat is zichzelf.

Als je met een sociopaat samen moet leven, is dit iets om heel goed rekening mee te houden. Elk moment kan je voor een verrassing komen te staan door de impulsiviteit.

Bindingsangst

Een sociopaat heeft in veel gevallen ook last van bindingsangst. Dit betekent dat hij/zij zich lastig aan andere kan binden.

Dit heeft niet alleen betrekking op de liefde, maar ook op bijvoorbeeld vriendschappen.

Hoe dit komt? Dit heeft vooral te maken met het feit dat een sociopaat zich lastig in andere kan verplaatsen.

Doordat een sociopaat uitsluitend vanuit zichzelf beslissingen maakt, is dit voor andere mensen erg lastig om mee te leven.

Opgekropte woede

Opgekropte woede

Veel sociopaten voelen zich onbegrepen en zijn niet gelukkig. Dit uit zich onder meer in woede-uitbarstingen of woedeaanvallen.

Deze uitbarstingen zijn het gevolg van woede die langere tijd achter elkaar opgekropt is.

Omdat een sociopaat zich lastig kan binden, is het voor hem/haar ook lastig om hier met iemand over te praten. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat hij/zij in een vicieuze cirkel komt.

De sociopaat wordt alsmaar bozer, terwijl hij/zij met niemand erover kan praten. Het gevolg daarvan is dat de sociopaat nog woester wordt.

Het gevolg laat zich al raden: de emmer loopt een keer over, waarvan de woede-uitbarsting het bewijs is. Dergelijke uitbarstingen kunnen overigens als angstig en onprettig ervaren worden.

Geen gezin of werk

Sociopaten zijn volledig op zichzelf gesteld. In hun wereld doen alleen hun eigen gevoelens er toe, waardoor ze zich absoluut niet in een ander kunnen verplaatsen.

In combinatie met de bindingsangst zorgt dit voor het volgende:

  • Geen gezin: de meeste sociopaten zijn niet in staat om een relatie op te bouwen. Dit heeft puur te maken met alle bovenstaande kenmerken.
  • Geen werk: veel sociopaten houden het op hun werk niet al te lang vol. Het is voor hen lastig om contact met andere te maken en hun eigenschappen worden veelal niet begrepen. Dit levert al snel een situatie op waarin een sociopaat niet meer kan functioneren.

Niet nadenkend over de gevolgen

sociopaat keuzes

Elk mens maakt de gehele dag door keuzes. Keuzes die belangrijk zijn, maar ook keuzes die iets minder belangrijk zijn.

Als een sociopaat een keuze gaat maken, doet hij dit alleen vanuit eigen belang. Hij verplaatst zich niet in anderen en houdt ook geen rekening met de gevoelens van een ander.

Het gevolg hiervan is evident: een sociopaat denkt nooit na over de gevolgen van zijn keuzes. Mocht hij/zij iemand met deze keuze kwetsen, dat doet dit hem/haar helemaal niks.

Hoe wordt iemand een sociopaat?

De exacte oorzaak hiervan is niet bekend. Wel denken meerdere wetenschappers en psychologen dat dit te maken heeft met omgevingsfactoren.

Sociopaten zijn in hun jeugd bijvoorbeeld fysiek of mentaal mishandeld. Door deze mishandeling hebben ze een stoornis ontwikkeld, welke zich met bovenstaande kenmerken kan uiten.

Verschil tussen een psychopaat en sociopaat

Verschil psychopaat

De termen ‘psychopaat’ en ‘sociopaat’ worden veelvuldig door elkaar heen gebruikt. Ten onrechte, aangezien wetenschappers van mening zijn dat er duidelijke verschillen bestaan:

  • Psychopaat: een psychopaat is iemand die koud en kil overkomt. Het is hierdoor erg lastig om zijn/haar gevoelens te peilen.
  • Sociopaat: een sociopaat is iemand die een kort lontje heeft en gedreven wordt door woede.

Psychopaten en sociopaten delen echter ook overeenkomsten met elkaar. Zo kunnen ze zich beide niet verplaatsen in een ander en denken ze niet na over de gevolgen van bepaalde keuzes.

Zowel psychopaten en sociopaten kunnen hierdoor een gevaar voor de maatschappij vormen. Als je in je directe omgeving een psychopaat of sociopaat hebt, moet je voortdurend scherp zijn.

Voor hen is het hoe dan ook belangrijk dat zij de juiste ondersteuning en zorg krijgen.

Wat vond je van dit artikel?

Wat zijn de kenmerken van het modernisme?

Hoe merk je dat je ongesteld wordt?