Hoeveel uur zit er in een jaar?

Tijd. Het is een gegeven dat ons dagelijks leven bepaalt. Onze dagen worden berekend door seconden, minuten en uren.

Dat een dag uit 24 uur bestaat, zal voor niemand een verrassing zijn. Maar hoeveel uur zit er eigenlijk in een jaar?

Een jaar duurt gemiddeld 8760 uur.

Het klinkt misschien vreemd dat dit een gemiddelde is, maar niets is minder waar.

Een jaar is qua uren namelijk net iets korter dan 365 dagen en dat is ook precies de reden waarom we eens elke 4 jaar een extra dag hebben.

In dit artikel kom je meer interessante feiten over tijd te weten.

Wat is een etmaal?

Etmaal dag en nacht

De aarde draait in een periode van 24 uur om haar as. Het is een periode van dag en nacht. Dit wordt ook wel een etmaal genoemd.

Meestal wordt aangeduid dat een etmaal middernacht begint en dat is direct het begin van een nieuwe datum.

Per week zijn er 7 etmalen oftewel 7 dagen van 24 uur per dag. Hierdoor kan de rekensom gemaakt worden waarbij 365 dagen omgerekend worden naar 8760 uur per jaar.

Dat zijn 525.600 minuten, wat dan weer gelijkstaat aan 31.536.000 seconden.

Hoe wordt tijd berekend?

Sinds de tweede helft van de 20e eeuw tot vandaag de dag wordt tijd berekend met behulp van een atoomklok.

Een atoomklok doet deze tijdsmeting op basis van trilling van atomen. Hierdoor is de meting ontzettend precies.

Computers en navigatiesystemen duiden op deze manier tijd aan en zorgen ervoor dat gebruikers precies weten hoe laat en welke datum het is.

Hoe werd tijd vroeger berekend?

Voordat tijd met een atoomklok berekend kon worden, werden de zon, de maan en de sterren gebruikt. Astronomie was dan ook een belangrijk onderdeel van beschavingen uit de Oudheid.

Op basis daarvan wisten mensen wanneer er bijvoorbeeld gezaaid en geoogst moest worden. Jaarlijks waren er terugkerende gebeurtenissen zoals de seizoenen.

In de Oudheid werden zonnewijzers gebruikt om een bepaald tijdstip op de dag aan te duiden middels schaduw.

Later hielpen zandlopers mee om een bepaald tijdsbestek te berekenen.

Waarom zijn er tijdszones op de wereld?

tijdzones

De wereld is ontzettend groot en aangezien ze ronddraait en het op sommige plekken nacht en op andere plekken dag is, zijn er verschillende tijdszones te vinden.

Het uitgangspunt voor het instellen van deze tijdszones zijn de meridianen.

Het ziet er nogal ingewikkeld uit wanneer je een wereldkaart met tijdszones bekijkt, maar het is wel handig dat ze er zijn.

Met name reizigers hebben baat bij tijdszones. Sinds 1884 zijn er wereldwijd 24 zones met elk een uur tijdsverschil. De aarde draait dan ook in 24 om haar as.

Waarom is er een zomer- en wintertijd?

De zomer- en wintertijd werd tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog in Nederland ingevoerd om zo energiekosten te besparen.

Na deze moeilijke tijd werd het afgeschaft en werd er teruggegaan naar de wintertijd: de standaardtijd.

Sinds de oliecrisis van 1977 is de zomertijd weer ingevoerd. De reden hiervoor was wederom het besparen van energie.

Daarnaast helpt het dat het op mooie zomerdagen langer ligt is, waardoor mensen langer buiten kunnen recreëren en genieten van het fijne weer.

Waarom is tijd relatief?

Albert Einstein ontdekte dat tijd relatief was en bedacht de Relativiteitstheorie. Die zet uiteen dat licht een constante snelheid heeft waardoor tijd relatief is.

De theorie van Einstein is vooral in het heelal belangrijk, omdat de afstanden in de ruimte ontzettend groot zijn.

Het idee dat tijd relatief is helpt ook mee om andere thema´s zoals de zwaartekracht en hoe hemellichamen bewegen ten opzichte van elkaar bewegen te begrijpen.

Wat is een Gregoriaanse jaarkalender?

De Gregoriaanse jaarkalender is de meest gebruikte kalender ter wereld en is gebaseerd op de Christelijke jaartelling.

De kalender is vernoemd naar Paus Gregorius XIII die in 1582 de kalender afkondigde.

Voor het ingaan van de Gregoriaanse jaarkalender werd wereldwijd de Juliaanse kalender gebruikt.

De Juliaanse kalender werd ingevoerd door Julius Caesar en werd berekend met behulp van de stand van de zon en de maan.

De grootste verandering met de invoering van de Gregoriaanse kalender is dat er schrikkeljaren zijn toegevoegd.

De schrikkeljaren zorgen ervoor dat het gemiddelde kalenderjaar afwijkt van het gemiddelde tropische jaar waardoor er elke 4 jaar een correctie in tijd is.

Er zijn landen die naast de Gregoriaanse kalender andere kalenders gebruiken, meestal voor religieuze doeleinden.

Wat is een schrikkeljaar?

schrikkeljaar

Een schrikkeljaar is een jaar in de Gregoriaanse kalender waar er in plaats van 365 dagen, 366 dagen zijn. In het schrikkeljaar is de extra dag 29 februari.

Tijdens de andere 3 jaar komt na 28 februari de datum 1 maart. De extra dag op 29 februari wordt ook wel een schrikkeldag genoemd.

Het schrikkeljaar bestaat omdat zo wordt voorkomen dat de seizoenen jaarlijks teveel verschuiven.

Er zijn mensen die op 29 februari geboren worden. Zij vieren hun verjaardag 1 keer per 4 jaar op de juiste dag en de overige jaren meestal op 1 maart.

Er bestaan zelfs speciale clubs voor mensen die op 29 februari geboren zijn!

Wat is een tropisch jaar?

Een tropisch jaar is een tijdsaanduiding middels de seizoenen. Het is letterlijk de tijd die onze wereld nodig heeft om in haar baan om de zon van lengtepunt naar lengtepunt te komen.

Een tropisch jaar is net 5 uur, 48 minuten en 45,1814 seconden korter dan 365 dagen.

Na een periode van 4 jaar zou de jaarlijkse kalender dus een dag te kort komen op basis van de tropische jaren.

Dit is dan ook precies de reden dat er in de Gregoriaanse kalender eens in de 4 jaar een schrikkeljaar te vinden is, waarbij er een extra dag op 29 februari wordt ingelast.

Wat is een kalender?

Een beschaving begint vanaf het moment dat haar kalender ingaat. Een kalender is dan ook de tijdsaanduiding in dagen, weken, maanden en jaren.

Wereldwijd de meest gebruikte kalender is de Gregoriaanse kalender. Deze kalender wordt als standaard en universeel gezien.

De meeste westerse samenlevingen maken gebruik van deze kalender en hebben een keer in de vier jaar een schrikkeljaar met een extra dag.

Een kalender is dus een soort tijdsberekening. Er is niet maar een kalender.

Verschillende samenlevingen of religieuze gemeenschappen hebben hun eigen kalenders, vaak gebaseerd op historische gebeurtenissen die een belangrijk beginpunt aanduiden.

Hoeveel soorten kalenders zijn er?

kalender

Een kalender is dus een tijdsberekening met een beginpunt in de telling.

Naast de Gregoriaanse kalender zijn er samenlevingen en religies die extra kalenders handhaven.

Voorbeelden hiervan zijn de Islamitische en de Hebreeuwse kalender. Ook een samenleving als die van Bali kent haar eigen religieuze kalender.

De meeste religieuze kalenders eren belangrijke feestdagen of religieuze gebeurtenissen en duren langer of juist korter dan de Gregoriaanse kalender.

Een goed voorbeeld van een kalender uit de Oudheid die lange tijd actueel bleef, is de Maya kalender.

Deze bestaat uit 5 eenheden en de datum 21 december 2012 werd gezien als de laatste dag van de telling.

Wat vond je van dit artikel?

Wat is de oudste universiteit van Nederland?

Hoeveel zetels heeft de Tweede Kamer?