Hoeveel studenten zijn er in Nederland?

Niet alleen in Nederland kennen we studenten; deze zijn er wereldwijd. Overal ter wereld leren mensen voor een bepaald vak – van dokters tot aan onderwijzers. En dat is maar goed ook.

Hierbij bekijken we een cijferpercentage dat het aantal studenten in Nederland weergeeft. Wat direct opvalt, is dat deze (ten opzichten van een aantal jaren geleden) een flinke groei heeft doorgemaakt.

Op dit moment kent Nederland 340.700 studenten. Van dit percentage zijn 80.000 studenten afkomstig uit het buitenland. Op dit moment wordt dit gezien als een record.

Hoeveel studenten zijn er in Nederland en wat is de grootste studentenstad van Nederland? In dit artikel bekijken we het percentage aan studenten in Nederland en gaan we hier wat dieper op in.

Hoeveel studenten zijn er in Nederland?

“Hoeveel studenten zijn er in Nederland?’’ is een vraag die in eerste instantie niet moeilijk te beantwoorden is. Het zou zelfs binnen één enkele zin kunnen.

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, kijken we naar de hoogte van een cijferpercentage. Op dit moment zijn 340.700 studenten.

Van dit percentage zijn 80.000 studenten afkomstig uit het buitenland.

Vergeleken met voorgaande jaren, wordt dit gezien als een recordaantal aan studenten.

Wat verstaan we onder studenten?

studenten Nederland

Zoals aan het begin van dit artikel werd uitgelegd, is het aantal studenten in Nederland fors gegroeid.

Nu bestaan er verschillende opvattingen over wat een student precies is. Hierbij hebben we het over het opleidingsniveau.

Wat verstaan we nu onder studenten? Een student studeert altijd hoger dan de middelbare school. Dit wordt het hoger onderwijs genoemd.

Onder deze vorm van onderwijs valt het mbo, hbo, wo en de universiteit.

Echter, hier ontstaat nog wel eens wat verwarring over. Vaak worden alleen leerlingen van het hbo en de universiteit gezien als student.

Zo werden mbo’ers langere tijd niet voor student aan gezien. Dit is omdat de meeste mbo’ers nog onder de 18 en leerplichtig zijn.

Inmiddels is hier een verandering in gebracht. Sinds 1 augustus 2020 mogen ook leerlingen van het mbo zich ‘student’ noemen.

Bovendien wordt ook onderzocht of mbo’ers in de toekomst mogen deelnemen aan studentenverenigingen.

Wat is de grootste studentenstad van Nederland?

Amsterdam studentenstad

Tegenwoordig kan studeren vrijwel overal gedaan worden. De online studies zijn enorm in opkomst en bieden veel voordelen.

Toch kiezen de meeste studenten er nog voor om ‘fysiek’ deel te nemen aan een dergelijke studie. Zodoende beschikt Nederland of dergelijke studentensteden waar veel studenten naartoe trekken.

Wat is de grootste studentenstad van Nederland? Wellicht zal het geen grote verassing zijn; nog steeds telt Amsterdam de meeste studenten en de meeste studies.

Dit maakt Amsterdam de grootste studentenstad van Nederland.

Met zijn 100.000 studenten en meer dan 400 mogelijke studies om te volgen, is deze uitkomst niet heel vreemd. Er zit hier echter ook een keerzijde aan.

Door dit grote aantal is op kamers gaan een vrij onmogelijke zaak.

Wanneer heb je recht op studiefinanciering?

recht op studiefinanciering

Bij studeren komen de nodige kosten kijken. Dit is iets waar als (toekomstig) student rekening mee gehouden moet worden.

Om een studie te kunnen betalen, kan er gebruik worden gemaakt van een studiefinanciering.

Wanneer heb je recht op studiefinanciering? Studiefinancieringen worden verstrekt door Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Vanaf het 18e tot aan 30e jaar heb je hier volledig recht op – ongeacht welke studie je volgt.

Vanzelfsprekend gaat het bij een studiefinanciering om een studie aan het hoger onderwijs. De studiefinanciering kan het beste gezien worden als een soort lening.

Van deze lening kan de gehele studie worden betaald.

De hoogte van de lening wordt bepaald door de woonsituatie. Wanneer er nog bij de ouders thuis gewoond wordt, is de lening wat lager dan uitwonend.

Onder deze lening valt ook een reisvergoeding (OV chipkaart).

Recht op een studiefinanciering als mbo’er?

onderwijs mbo

Aan het begin van dit artikel werd duidelijk dat de meningen over mbo’ers nogal verschillend zijn geweest.

Deze werden niet of nauwelijks gezien als student; ze werden pas als zodanig gezien vanaf het hbo.

Inmiddels is dit anders. Zodoende hebben mbo’ers ook recht op een dergelijke studiefinanciering.

Echter, deze zit wel iets anders in elkaar – anders dan bijvoorbeeld een studie aan het hbo of aan de universiteit.

Zo is de studiefinanciering van het mbo lager dan bovengenoemde opleidingen. Een mbo opleiding kost nu eenmaal een stuk minder.

Bovendien hoeft dit verstrekte bedrag niet terugbetaald worden. Dit kan als een gift gezien worden.

Studiefinanciering wordt basisbeurs genoemd. Maar hier zit wel een voorwaarde aan: de opleiding moet worden afgerond.

Deze moet binnen 10 jaar worden afgerond. Alleen dan kan het bedrag als een gift worden gezien. Deze maatregel geldt echter voor een mbo niveau 3 en 4 opleiding.

Hierbij zit ook de OV chipkaart. Gaat het om een mbo niveau 1 of 2 opleiding?Ook dan is er recht op studiefinanciering, maar is het ook na deze 10 jaar een gift.

Wat vond je van dit artikel?

Hoeveel Spider-Man films zijn er gemaakt?

Wat is een post-master opleiding?