Hoeveel dagen heeft een schrikkeljaar?

Eens in de 4 jaar is een jaar langer dan normaal. Dit fenomeen wordt ook wel een schrikkeljaar genoemd.

Er hangt nogal wat mysterie om een schrikkeljaar en veel mensen hebben vragen rondom dit thema. Want hoeveel dagen langer is dat jaar en waarom bestaat een schrikkeljaar eigenlijk?

Een schrikkeljaar heeft 366 dagen.

Normaal gesproken heeft een jaar 365 dagen. Tijdens een schrikkeljaar is het jaar dus één dag langer dan andere jaren.

Deze extra dag wordt aan de kalender toegevoegd op 29 februari. Het laatste schrikkeljaar was in 2020 en het eerstvolgende is in 2024.

In dit artikel kom je meer interessante feiten over het schrikkeljaar te weten.

Waarom zijn er schrikkeljaren?

Schrikkeljaren zijn in gebruik genomen zodat de seizoenen jaarlijks niet te veel verschuiven. De tijd tikt namelijk langzamer dan de dagen die wij als mensen tellen.

Dat heeft te maken met het feit dat de aarde er 354 dagen en 6 uur over doet om rond de zon te draaien, waardoor een kalenderjaar zoals ingesteld door Julius Caesar dus 6 uur korter duurde dan een zonnejaar.

Om dit bij te stellen, kwam de maker van de Romeinse en de Gregoriaanse kalender op het idee van de schrikkeldag eens in de 4 jaar.

De Gregoriaanse kalender is de kalender die het overgrote deel van de wereldbevolking op dit moment aanhoudt om tijd te bepalen.

In de jaren dat er geen schrikkeljaar is, bestaat de datum 29 februari niet en komt na 28 februari de dag van 1 maart.

Sommige mensen worden op 29 februari geboren. Zij vieren hun verjaardag tijdens de niet-schrikkeljaren meestal op 1 maart.

Hoe kan het dat onze dagen steeds korter worden?

eb en vloed schrikkelseconde

Dit heeft alles te maken met de aantrekkingskracht van de maan. Deze aantrekkingskracht zorgt bijvoorbeeld ook voor eb en vloed.

Daarnaast is het de veroorzaker van het feit dat elk jaar 1,7 milliseconde korter duurt.

Daar heeft de gewone burger geen last van, maar het is een hoofdpijndossier voor technici en wetenschappers.

Zij moeten er op de een of andere manier namelijk voor zorgen dat de klokken wereldwijd gelijk blijven.

Dit doen ze door een schrikkelseconde toe te voegen aan de klok zodat het verlies van tijd op jaarniveau gecompenseerd wordt.

Wat is een schrikkelseconde?

Een schrikkelseconde wordt toegevoegd aan een bepaalde datum en tijd om de seconde verschil op te lossen in de lengte van de gemiddelde zonnedag en de lengte van de klok over een periode van 24 uur.

De International Earth Rotation and Reference System Service is een instituut dat nauwlettend onze tijd in de gaten houdt.

Er is wereldwijd maar één klok die echt de juiste tijd heeft en wel de atoomklok.

Deze klok bepaalt de definitie van tijd op een ontzettend nauwkeurige manier en het is dan ook deze klok die met 1 seconde wordt bijgesteld.

Hoeveel schrikkelsecondes zijn er tot nu toe aan de atoomklok toegevoegd?

Het systeem van schrikkelsecondes deed haar intrede in 1972. Sindsdien zijn er 27 schrikkelseconden aan de tijd toegevoegd.

De laatste keer dat dit gebeurde, was op de laatste dag van het jaar 2016. Burgers merken niks van de toevoeging van deze schrikkelseconde aan de tijd, waardoor de toevoeging vaak overdag al wordt gedaan.

Meestal wordt een schrikkelseconde toegevoegd aan het einde van de maand december of juni.

De aanpassing gebeurt overal ter wereld en in alle tijdzones op hetzelfde moment.

Welke klok op aarde meet de juiste tijd?

stontiumklok juiste tijd

Er is maar één klok op aarde die de echte juiste tijd meet en dat is de strontium klok.

Deze klok bestaat uit duizenden strontium-atomen die bij elkaar worden gehouden en gezamenlijk trillen.

Ze worden omringd door lasers die de trillingen van de atomen meten. Elke 430 biljoen trillingen staan gelijk aan 1 seconde.

De aarde draait steeds langzamer en dit wordt door de atomen opgemerkt.

Een horloge of klok zoals jij die gebruikt in je dagelijks leven, is niet in staat deze trillingen op te merken.

Dit is dan ook de reden dat een horloge vaak vooruitloopt op de daadwerkelijke tijd, als is het maar een paar seconden.

Waar komt de naam schrikkeldag vandaan?

Het bestaan van de schrikkeldag en het schrikkeljaar is voor velen heel normaal. Toch weten de meeste mensen niet waar de naam schrikkeldag precies vandaan komt.

Om achter de oorsprong van dit woord te komen, gaan we terug naar de Middeleeuwen.

In dit tijdperk bestond het woord ´scricken´ oftewel met grote passen lopen.

Dat kan dus betekenen een grote pas maken; een extra dag dus.

Wist je dat schrikkeldag in landen waar Engels de voertaal is, Leap Day wordt genoemd? Dat betekent letterlijk Sprong Dag en komt behoorlijk overeen met de Middeleeuwse definitie.

Welke dag was schrikkeldag in de kalender van Julius Caesar?

Toen Julius Caesar de Romeinse kalender hervormde, bedacht hij de schrikkeldag en zag hij toen al het belang van een extra dag eens in de 4 jaar.

De Romeinse kalender zag er echter anders uit dan de Gregoriaanse kalender die we vandaag de dag gebruiken.

Een groot verschil is dat de Romeinse kalender februari als laatste maand van het jaar aanwees. De laatste dag van het jaar was in die kalender 23 februari.

Om die reden voerde Julius Caesar de extra schrikkeldag toe op 24 februari.

Dit is de reden waarom een schrikkeldag tot vandaag de dag in onze kalender wordt toegevoegd aan de maand februari.

Waarom wordt februari ook wel sprokkelmaand genoemd?

februari schrikkelmaand

De namen van maanden zoals wij die kennen, stammen af van het Latijn.

Ooit hadden de benamingen van maanden een Germaanse komaf en sommige mensen gebruiken deze namen nog steeds.

Februari droeg de naam sprokkelmaand, gebaseerd op een reinigingsfeest dat eeuwen geleden in deze maand werd gevierd.

Andere Germaanse namen voor maanden zijn bijvoorbeeld wintermaand voor december, lentemaand voor maart, oogstmaand voor augustus en hooimaand voor juli.

Wat vond je van dit artikel?

Hoeveel militairen heeft Rusland?

Welke periode was de 7e eeuw?