Hoeveel accijns zit er op benzine?

Vandaag de dag kijkt bijna elke autorijder wel gespannen naar de brandstofprijzen. De afgelopen tijd zijn deze namelijk behoorlijk gestegen.

Er zijn veel factoren die de prijs van brandstof bepalen en een groot deel van het bedrag gaat zelfs naar het Rijk middels de btw en accijns. Er komt dus meer bij kijken dan je misschien zou denken.

In 2022 zijn de accijns op benzine 45,6% van de prijs. Accijns zijn de vaste heffingskosten van de overheid op brandstof en andere producten en hebben een vast bedrag of percentage per liter.

De Nederlandse overheid bepaalt de accijns op brandstoffen en deze worden per jaar opnieuw bekeken.

Daarnaast kunnen ze per brandstof verschillend zijn en wordt er over de accijns nog eens BTW geheven. Voor diesel zijn de accijns 34,9% en voor LPG 23,8%.

Zo betaalt de consument dus belasting op belasting. De Nederlandse overheid heft ook accijns op producten als tabak, alcohol en frisdrank.

Toch zijn accijns niet allesbepalend voor de benzineprijs.

Andere kosten die bepalen wat de consument voor benzine betaald zijn bijvoorbeeld de opslag- en transportkosten, de raffinage kosten, de ruwe olieprijs en de exploitatiekosten.

Hier lees je meer over accijns en benzineprijzen.

Wat verdient een pomphouder met de verkoop van brandstof?

pomphouder tankstation

Als je de prijzen aan de pomp ziet staan, zou je denken dat pomphouders slapend rijk worden.

Dat is echter niet het geval, aangezien zij een groot deel van hun inkomen afdragen aan de Nederlandse overheid middels accijns en BTW.

Daarnaast stijgt de benzineprijs elk jaar, omdat er inflatie is en de algemene prijs van brandstof normaal gezien toeneemt.

Er kan gesteld worden dat een pomphouder 9% van het totaalbedrag van de verkoop overhoudt als winst.

Deze winst wordt verdeeld tussen de oliemaatschappij en de pomphouder.

Dat is relatief gezien een lage winst als je bedenkt dat meer dan de helft van de prijs bestaat uit de productiekosten van benzine en de BTW die geheven wordt door de overheid.

Wat verdient de staat aan benzine?

Het lijkt haast wel alsof het Rijk nog het meest aan de verkoop van benzine verdiend en dus niet zozeer de overige partijen die met de oliewinning- en verkoop van doen hebben.

Momenteel heft de overheid behoorlijk wat BTW en accijns op benzine waarmee zij per maand bijna 500 miljoen euro verdienen.

De accijns en BTW op diesel is nog hoger en ook via deze weg komt maandelijks bijna 500 miljoen euro binnen.

LPG levert de overheid slechts een schamele 6 miljoen euro per maand op, omdat de accijns hierop minder hoog zijn.

Dat betekent dat de overheid per maand bijna 1 miljard euro binnenkrijgt omdat consumenten benzine, diesel of LPG tanken. Daarmee wordt de staatskas dus behoorlijk gevuld.

Wat zijn de eerste twee bestanddelen van de brandstofprijs?

olie bezine

Een groot deel van de brandstofprijs aan de pomp stamt af van de prijs voor ruwe olie.

Overal ter wereld is deze ruwe olie te vinden en de prijs wordt beïnvloed door vraag en aanbod.

Ruim 21% van de prijs bij het tankstation is afkomstig van de prijs van ruwe olie.

Veranderingen in de waarde van valuta, natuurrampen, de beschikbaarheid van het product en internationale economie en politiek kunnen allemaal van invloed zijn op de prijs van ruwe olie.

De kosten van de brandstofverwerking zijn ook bepalend voor de uiteindelijke brandstofprijs, want ruwe olie moet uiteraard verwerkt worden.

Dit wordt gedaan bij verschillende olieraffinaderijen en elke partij moet iets kunnen verdienen aan de oliehandel.

Wat is nog meer bepalend voor de hoogte van de brandstofprijs?

Brandstof wordt na de raffinage getransporteerd en opgeslagen, waardoor de prijs verder oploopt.

De opslag van brandstof moet namelijk op een specifieke manier gebeuren.

Overheden hebben daarnaast strategische oliereserves waarop ze in tijden van nood beroep kunnen doen. Deze opslag wordt ook doorberekend in de brandstofprijs.

Daarnaast worden er door de overheid accijns op brandstof vastgesteld en worden exploitatiekosten zoals materiaal, personeel en huur doorberekend in de benzineprijs.

Waarom is de benzine langs de snelweg vaak duurder?

Je hebt vast weleens opgemerkt dat de benzine langs de snelweg meestal duurder is dan bij andere tankstations. Dit komt omdat de exploitatiekosten van deze plekken hoger is.

Een onbemand tankstation zonder shop en extra services kan al deze kosten weglaten en zo wordt de benzineprijs lager. Meestal liggen dit soort onbemande tankstations een eind van de snelweg vandaan.

Hetzelfde geldt voor pompstations langs de snelweg waar extra services en een winkel aangeboden worden. Daardoor wordt de benzineprijs duurder.

Ook de hoeveelheid concurrentie of het gebrek hieraan kan de benzineprijs doen oplopen.

Hoe kan het dat de prijs van benzine in het buitenland anders is?

accijns benzine buitenland

De Nederlandse overheid bepaalt met accijns hoe hoog de prijs voor brandstof is. Hetzelfde doet het Rijk bij producten als tabak en alcohol.

Andere landen heffen andere accijns en belastingen en daardoor kan het zo zijn dat de benzineprijs in het buitenland anders is.

Nederland is vaak duurder dan andere landen.

Daarom maken veel Nederlanders die in grensgebieden wonen gebruik van de gelegenheid om te gaan tanken in bijvoorbeeld België of Duitsland.

Door de accijns op deze producten te verhogen, probeert de overheid het gebruik hiervan te temperen.

Daarnaast is het een eenvoudige manier om extra inkomsten voor de schatkist van de staat te verkrijgen.

Hoeveel benzine wordt er maandelijks in Nederland getankt?

Hoewel Nederland bij uitstek een fietsland is, wordt er toch behoorlijk wat gereden.

Vandaar ook dat Nederlandse weggebruikers behoorlijk wat liters per maand weg tanken.

Om een voorbeeld te geven: in maart 2021 werd er 414 miljoen liter getankt.

De hoeveelheid benzine die per maand getankt werd is in de afgelopen decennia maar een keer gedaald en wel tijdens de begintijd van corona.

In 2020 werd er in maart bijvoorbeeld 285 miljoen liter benzine getankt, omdat de meeste mensen thuis werkten.

Hoeveel diesel en LPG wordt er maandelijks in Nederland getankt?

diesel tanken

Er zijn in Nederland ook diesel- en LPG-auto’s op de weg.

Per maand wordt er ongeveer 500 miljoen liter aan diesel getankt.

De minst grote groep autorijders heeft voertuigen die op LPG rijden. Hiervan wordt ongeveer 15 miljoen liter per maand getankt.

Al met al tanken we met zijn allen maandelijks behoorlijk wat liters weg aan benzine, diesel en LPG.

Niet zo gek dus dat wordt geprobeerd milieuvriendelijker te gaan rijden en er gepromoot wordt een elektrische auto aan te schaffen.

Wat vond je van dit artikel?

Hoeveel kilometer kun je gemiddeld rijden met 1 liter benzine?

Hoeveel hectare is een voetbalveld?