Hoe lang is de gemiddelde Nederlandse vrouw?

Sommigen vinden het heel belangrijk, sommigen trekken zich er daarentegen niks van aan en weer anderen kunnen er juist wel onzeker of zelfverzekerd van worden: je lengte.

Het is geen onbekend feit dat mensen in alle vormen en maten voorkomen, maar in sommige landen lijken de maten toch net iets groter of kleiner te zijn dan in andere gebieden – vooral hier in Nederland lijkt men langer te zijn dan elders ter wereld.

Geldt dit ook voor Nederlandse vrouwen?

De gemiddelde Nederlandse vrouw is 167,4 centimeter lang. Dit kan je lang vinden of misschien vind je juist dat het meevalt, maar feit blijft wel dat Nederland gemiddeld de langste bevolking ter wereld heeft.

Zijn vrouwen dan ook gemiddeld langer dan vrouwen uit andere landen?

Wat is de gemiddelde lengte van Nederlandse vrouwen?

Wat is de gemiddelde lengte van Nederlandse vrouwen

Zoals we dus al eerder vermeldden, is de gemiddelde lengte van Nederlandse vrouwen 167,4 centimeter lang, uitgaande van de laatste meting die door CBS is uitgevoerd op het moment van schrijven.

Maar hier valt meer over te zeggen. Nederlandse vrouwen lijken namelijk wel gemiddeld korter te worden – al zijn ze ten opzichte van andere landen nog steeds lang.

Dat zit zo: gedurende vorige eeuw nam de lengte van Nederlandse vrouwen steeds meer toe, maar deze “groeispurt” lijkt rond 1980 toch afgeremd te zijn.

In 2020 werd de gemiddelde Nederlandse vrouw van negentien jaar oud gemeten op 169,3 centimeter lang, waar vrouwen van uit het jaar 1930 juist gemiddeld 165,4 centimeter lang waren.

Opvallend is dat Nederlandse vrouwen na het geboortejaar 1980 gemiddeld steeds kleiner worden, met vrouwen uit het geboortejaar 1980 als langste gemiddelde: 170,7 centimeter, wat dus ruim 5 centimeter langer is dan de vrouwen uit 1930.

Echter, na 1980 is de gemiddelde lengte alleen nog maar afgenomen.

Waarom wordt de Nederlandse vrouw gemiddeld korter?

De afname in gemiddelde lengte van de Nederlandse vrouw, kan met meerdere factoren te maken hebben.

Een vaststaande factor is de toename van immigranten; veel bevolkingsgroepen die in Nederland komen wonen, hebben gemiddeld kleinere vrouwen.

Dit leidt ertoe dat het gemiddelde van de Nederlandse vrouw steeds verder afneemt. Echter, ook vrouwen die twee in Nederland geboren ouders heeft, lijken gemiddeld korter te worden.

Er is nog geen concreet bewijs dat zou kunnen indiceren waardoor dit exact komt, maar lengte wordt gedeeltelijk beïnvloed door hoe gezond je bent als kind en wat je in je jeugd eet.

Ook genen hebben hiermee te maken – wanneer je genetisch aangelegd bent langer te worden, maar kinderen krijgt met mensen die dat juist niet in de genen hebben, kan dat op den duur tot kleinere nakomelingen leiden.

Zijn Nederlanders de langste mensen ter wereld?

Nederlanders de langste mensen ter wereld

Ja, Nederlanders zijn de langste mensen ter wereld. De gemiddelde Nederlander is 174,2 centimeter lang – mannen 181,1 centimeter en vrouwen dus 167,4 centimeter.

Oost-Timor heeft de kleinste mensen ter wereld volgens de meest recente metingen.

Grappig feitje is dat wij niet altijd het langste volk ter wereld zijn geweest; in het jaar dat deze meting voor het eerst werd gedaan, kwam Zweden aan de top te staan.

Dit was in 1914 en natuurlijk is er sindsdien veel gebeurd, maar interessant om te weten, is het wel.

Hoe lang zijn de gemiddelde Nederlandse vrouwen in onze provincies?

Natuurlijk is er in Nederland ook de nodige verdeeldheid wat betreft lengtes. Wist je bijvoorbeeld dat Nederlandse vrouwen in het noorden langer zijn dan in het zuiden?

Friezen, Groningers, Overijsselaren en Drentenaren zijn de langste Nederlanders, waar Limburgers, Zeelanders en Noord-Brabanders juist een stuk kleiner zijn – dit geldt voor zowel mannen als vrouwen.

Om even een beeld te creëren: vrouwen geboren tussen 1990 en 1999 zijn in Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel respectievelijk 171,3 centimeter, 170,8 centimeter, 170,8 en 170,7 centimeter lang, waar Limburgers, Noord-Brabanders en Zeelanders respectievelijk 168 centimeter, 168,9 centimeter en 169,3 centimeter lang zijn.

Hoe dit kan, zou aan meerdere factoren kunnen liggen.

De meest aannemelijke reden is waarschijnlijk de aanwezigheid van Scandinaviërs in Noord-Nederland – de Vikingen meerden in het jaar 810 al voor het eerst aan in Nederland, waarbij ze de Friese eilanden al snel veroverd hadden.

Scandinaviërs zijn groter dan de Franken en Saksen die toentertijd respectievelijk in het zuiden en oosten woonden.

De gemiddelde lengte van Nederlandse vrouwen wordt minder, maar blijft lang

gemiddelde lengte van Nederlandse vrouwen

Of je lange vrouwen nou mooi vindt of er misschien geen mening hebt – gemiddeld gezien is de hoeveelheid het grootst in Nederland, en al helemaal als je meer naar onze noordelijkere provincies gaat.

Toch worden we hier sinds kort weer wat kleiner, wat waarschijnlijk voor het grootste deel door immigratie komt.

Met een gemiddelde lengte van 167,4 centimeter, kijken de vrouwen hier neer op de dames uit de landen om ons heen – misschien niet figuurlijk, maar letterlijk meestal wel.

En of dit iets is waar je blij mee bent of niet, dat is geheel aan jezelf. In ieder geval is het altijd leuk als ons kleine landje met iets lang en breed bovenaan staat.

Wat vond je van dit artikel?

Hoeveel paracetamol mag een volwassene per dag nemen?

Wat is de grootste woestijn ter wereld?