Top 10 Grootste Oorlogen Aller Tijden

In deze top 10 grootste oorlogen aller tijden hebben we de oorlogen op basis van het dodental gesorteerd. In de geschiedenis van de mensheid zijn er heel wat oorlogen uitgevochten. Hierbij zijn ook ontzettend veel doden gevallen.

Bij de 10 oorlogen uit deze lijst zijn in totaal naar schatting zo’n 257 miljoen doden gevallen. Dat is meer dan 3% van de totale wereldbevolking op dit moment! Houd er rekening mee dat de wereldbevolking vroeger veel lager was dan nu.

Bij het opstellen van deze lijst hebben we geen exacte cijfers. Het gaat dus om grove schattingen.

1. Tweede Wereldoorlog: 70 miljoen doden

De Tweede Wereldoorlog is nog vrij recent. Hierdoor is iedereen wel bekend met deze oorlog. De Tweede Wereldoorlog is qua dodental ook de grootste oorlog ooit. Dit ook binnen een relatief korte tijd, want de oorlog duurde van 1939 tot 1945.

De Tweede Wereldoorlog begon nadat Duitsland onder leiding van Hitler besloot om Polen binnen te vallen. Frankrijk en Groot-Brittannië kozen er hierna voor om de oorlog aan Duitsland te verklaren.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog vielen er in totaal naar schatting zo een 70 miljoen doden. De doden die tijdens de Tweede Wereldoorlog vielen, herdenken we in Nederland op 4 mei. De dag erna, op 5 mei, vieren we de bevrijding van Nederland door de geallieerden.

2. Mongoolse veroveringen: 45 miljoen doden

Het Mongoolse Rijk werd opgericht door Dzjengis Khan. Dzjengis Khan betekent Opperste Leider. Dzjengis Khan werd hiervoor Temujin genoemd.

Mongolië werd voor de Mongoolse veroveringen bewoond door verschillende stammen die ook onderling met elkaar vochten. Dzjengis Khan slaagde erin om deze stammen met elkaar te verenigen. Hierna begon Dzjengis Khan met het veroveren van andere gebieden.

Tijdens de Mongoolse veroveringen vielen naar schatting 45 miljoen doden. Dzjengis Khan slaagde erin een wereldrijk te creëren. Dit dodental is overigens wel verspreid over meer dan 200 jaar. Het Mongoolse Rijk heeft immers een lange tijd bestaan en Dzjengis Khan was continu bezig met het veroveren van nieuwe grondgebieden.

3. An Lushan-opstand: 30 miljoen doden

An Lushan was een rebellenleider tijdens een opstand in de Tang-dynastie. Deze opstand was ook het einde van dit rijk. De opstand duurde slechts acht jaar, maar in die acht jaar vielen wel 30 miljoen doden.

An Lushan kon een grote opstand beginnen omdat hij goed bevriend was met de favoriete concubine van de keizer, Yang Guifei. Hierdoor werd hij benoemd tot hertog en had hij de beschikking over een groot leger.

4. Taipingopstand: 30 miljoen doden

Hong Xiuquan, de leider van de Taipingopstand

De Taipingopstand was een burgeroorlog die in het Zuiden van China plaatsvond. Toevallig vond deze Taipingopstand juist plaats tegen de Mantsjoes van nummer 5 uit deze lijst. De burgeroorlog vond plaats van 1850 tot 1864, toen de Mantsjoes over de Qing-dynastie heersten.

Voor de Taipingopstand was de bevolking van de Qing-dynastie enorm gegroeid. Hierdoor kon er ook relatief snel een hongersnood ontstaan. Er was relatief weinig grond en er waren zoveel mensen dat er een overschot aan arbeiders was.

Dankzij de problemen in de Qing-dynastie waren er veel mensen die ervoor kozen om sekteleider Hong Xiuqian te volgen. Hij dacht dat hij de jonge broer van Jezus was. Deze sekte was uiteindelijk verantwoordelijk voor de Taipingopstand.

5. Opstand van de Mantsjoes: 25 miljoen doden

Beeld: Wikimedia / Pryaltonian

In 1644 werd Peking veroverd door een groep die de Mantsjoes genoemd werd. Hierna begon de Mantsjoes met het veroveren van heel China. De Mantsjoes hebben deze zogenaamde Qing-dynastie hierna nog eeuwenlang geleid.

Tijdens de veroveringen van de Mantsjoes is het er niet zo vreedzaam aan toe gegaan. Naar schatting zijn er zo’n 25 miljoen doden gevallen als gevolg hiervan.

6. Veroveringen van Timoer Lenk: 20 miljoen doden

Timoer Lenk was de oprichter van het Timoeridische Rijk. Hij werd in 1336 geboren in wat we tegenwoordig Oesbekistan noemen, maar was van Turkse afkomst. In 1370 kwam Timoer Lenk aan de macht.

Timoer Lenk was constant bezig met het voeren van oorlog en veroveren van nieuwe gebieden. Hij won veldslag na veldslag. Timoer Lenk nam echter nooit de moeite om een goede regering in een veroverd gebied op te richten. Hierdoor moest hij vaak dezelfde gebieden nog eens veroveren.

In de periode dat Timoer Lenk aan de macht was, vielen er waarschijnlijk zo een 20 miljoen doden. Dat is ontzettend veel. Zeker als je bedenkt dat de wereldbevolking in die periode waarschijnlijk nog minder dan 390 miljoen mensen bedroeg.

7. Eerste Wereldoorlog: 15 miljoen doden

De Eerste Wereldoorlog kennen we allemaal maar al te goed. Dit verhaal is namelijk terug te vinden in ieder Westerse geschiedenisboek. De Eerste Wereldoorlog is ook nog helemaal niet zo lang geleden. Deze oorlog vond namelijk plaats van 1914 tot 1918.

De Eerste Wereldoorlog werd veroorzaakt door de moord op de Aartshertog van Oostenrijk, Franz Ferdinand. De gebeurtenissen die hierna op volgden hebben uiteindelijk geleid tot de Eerste Wereldoorlog.

8. Dunganopstand: 10 miljoen doden

Beeld: Wikimedia / SY

De Dunganopstand vond plaats in het Westen van China ten tijde van de Qing-dynastie in de 19e eeuw. Tijdens deze opstand verloren ontzettend veel mensen hun leven. Deze opstand had een relatief kleine oorzaak. Iemand van de Hui zou geweigerd hebben om genoeg te betalen voor bamboepalen aan een verkoper van de Han. De bevolkingsgroepen kregen hierdoor onderling ruzie.

9. Russische Burgeroorlog: 7 miljoen doden

De Russische Burgeroorlog heeft meer recent plaatsgevonden, namelijk van 1917 tot 1922. Het Rode Leger en het Witte Leger vochten in die tijd tegen elkaar. Ondanks dat deze Oorlog alleen in Russische Rijk plaatsvond, zijn er wel ontzettend veel doden gevallen.

Houd er rekening mee dat het Russische Rijk in deze tijd nog groter was dan vandaag de dag. Zo vielen onder andere ook Polen, Oekraïne en Georgië destijds nog onder het Russische Rijk.

10. Napoleontische oorlogen: 5 miljoen doden

De Napoleontische oorlogen hebben plaats gevonden van 1803-1815. Dit zijn verschillende kleinere oorlogen die binnen een kort tijdsbestek plaatsvonden. Overigens begonnen deze oorlogen vlak na de Franse revolutieoorlogen.

De Eerste Franse Republiek en de Coalitie bezaten in deze tijd een groot deel van de wereld. Dit waren samen dan ook zeer grote oorlogen.

Wat vond je van dit artikel?

Top 10 Meest Voorkomende Doodsoorzaken In Nederland

Top 10 Rijkste Landen van Europa