Top 10 Grootste Natuurparken Van Nederland

Nederland staat met een inwoneraantal van 410 inwoners per vierkante kilometer op de 4e plaats van meest dichtbevolkte landen van Europa. Toch telt ons kleine landje maar liefst twintig prachtige Nationale Parken! Ken jij ze allemaal?

De natuurparken van Nederland nemen ongeveer 10% van het landoppervlakte in beslag. Als natuurliefhebber en als je van een actief buitenleven houdt kun je dus alle kanten op. Hier volgt onze Top 10 van grootste (en mooiste) parken!

1. Natuurpark De Veluwe

Natuurpark de Veluwe is met een totale oppervlakte van meer dan 91 duizend(!) hectare niet alleen het grootste natuurpark van Nederland, maar ook van Europa! Het bestaat eigenlijk uit 2 nationale parken die met elkaar in verbinding staan; NP De Hoge Veluwe en NP

Veluwezoom. Daarnaast zijn er ook meerdere natuurgebieden in dit grote park opgenomen.

Het grootste gedeelte van het park bestaat uit naaldbomen en loofbossen. Door het hele gebied lopen verschillende beken en zijn verschillende plassen. Er zijn prachtige heidevelden, vennen en zandverstuivingen, ieder met hun eigen dierlijke bewoners.

Je kan er herten tegenkomen, wilde zwijnen, vossen, hazen, vogels en vlinders.

Als bezoeker kan je hier heerlijk wandelen over de meer dan 92 km tellende wandelpaden, ruiterpaden en fietspaden. Er zijn speciale recreatiegebieden met hotels en restaurants en talloze interessante musea.

2. Nationaal Park Oosterschelde

In het kloppend hart van de Zeeuwse Delta ligt NP Oosterschelde, maar liefst 37.000 hectare groot. Dit park heeft een open verbinding met de Noordzee. Tweemaal per dag stroomt via de stormvloedkering ongeveer 800 miljard liter zeewater het gebied in en uit.

De zandplaten en slikken komen bij vloed onder water te staan en vallen bij laagtij weer droog.

Het voor het grootste gedeelte uit water bestaande park heeft een zeer unieke flora en fauna. Je kunt er heerlijk langs de waterkant kilometers wandelen en mossels en oesters vinden. In het water vind je bruinvissen, zeehonden, krabben, kreeften en de randen van de dijken verbergen onder water een prachtig rif.

3. Nationaal Park De Drentsche Aa

Dit park is echt iets speciaals in Nederland. Het gebied bestaat uit 34.000 ha en omvat 16 dorpen. Het dal is tijdens de laatste ijstijd gevormd. Vanuit Scandinavië schoven grote gletsjers over net noorden van Nederland en die lieten hun sporen achter; zwerfstenen, diepe geulen van het smeltwater, zoals die van de Drentsche Aa.

De beek de Drentsche Aa kronkelt zich door het landschap van Drenthe naar Groningen met een totaal van 21 meter in hoogteverschil. De beek heeft talloze zijtakken, die overal weer anders heten.

Dit uitzonderlijke landschap zorgde voor duizenden jaren voor een grote rijkdom aan natuur-rijke landbouwgrond voor de boeren. De Drentsche Aa stroomt door het hele nationale park. Naast wandelen en fietsen vind je hier onder andere hunebedden en prachtige landschappen.

Behalve wandelen en fietsen is dit gebied ook uitermate geschikt om met een kajak of kleine kano te verkennen.

4. Nationaal Park Nieuw Land

Nieuw Land ligt in de nieuwe provincie Flevoland. Het nog in ontwikkeling zijnde park beslaat 10.000 ha. Driekwart hiervan is water (plassen en beekjes), en een klein deel ligt in de Flevopolder.

Nieuw Land is in tegenstelling to de andere parken niet een mooi stuk natuurgebied, maar door mensen gemaakt, en nog steeds in ontwikkeling.

In opdracht van de gemeentes Lelystad en Almere en samen met de Overheid heeft architectenbureau Mecanoo een ontwikkelingsvisie en masterplan gemaakt, waarin langzaam maar zeker gewerkt wordt om in 2040 één aaneengesloten park te hebben met een veerkrachtig ecosysteem en de mogelijkheid tot recreatie op een unieke manier samengaan.

Bezoekers kunnen het gebied bezichtigen per fiets, kano, wandelend of met een elektrische terreinauto.

5. Nationaal Park Weerribben-Wieden

In de provincie Overijssel ligt dit 10.000 ha grote natuurpark. Het gebied is het grootste laagveen moerasgebied van noordwestelijk Europa.

Het park bestaat uit een labyrint van meren, plassen, slootjes, bloemrijke hooilanden, uitgestrekte rietpercelen en mysterieus uitziende moerasbossen. In het gebied leven hele bijzondere dieren zoals de otter en de grote vuurvlinder. Dit natuurpark is een must voor alle natuurliefhebbers die houden van bijzonderen planten en dieren.

Uiteraard kan je in dit park heerlijk fietsen en wandelen, maar het is ook uitermate geschikt om per bootje of kajak te verkennen.

6. Nationaal Park De Utrechtse Heuvelrug

De uitgestrekte 10.000 ha grote Utrechtse Heuvelrug ligt in het midden van ons land. De heuvelrug is 150.000 jaar geleden na de laatste ijstijd ontstaan, net als het gebied van de Drentsche Aa. 5000 jaar geleden werd het land voor het eerst bevolkt en de grafheuvels van deze landbouwers zijn nog steeds zichtbaar.

Dit heuvelachtige gebied bestaat uit landgoederen met prachtige kastelen en sprookjesachtige bossen en heidevelden. Dit landschap is prachtig om per fiets of met de motor of auto te verkennen en sommige van de mooie kastelen en kasteeltuinen zijn omgetoverd tot restaurant, hotel of museum.

7. Nationaal Park De Biesbosch

Nationaal Park De Biesbosch telt ongeveer 9.000 ha en ligt op de grens van Zuid-Holland en Noord-Brabant.

Het natuurgebied is gelegen tussen de rivieren Beneden-Merwede en de Nieuwe Merwede en bestaat uit hoge dijken, polders en een rijke flora en fauna. Het is een heerlijk gebied om te fietsen en er zijn natuurlijk ook veel wandelpaden, maar het is absolute aanrader om een zogenaamde fluisterboot te huren en dit gebied via het water te verkennen.

8. Nationaal Park Drents-Friese Wold

Dit prachtige natuurgebied van 61.000 ha groot ligt op de grens van Friesland en Drenthe. Het behoort tot de mooiste en belangrijkste Nationale Parken van Europa.

Het park heeft het één van de grootste bosgebied van Nederland. De bossen worden afgewisseld met vennen, kale duinen en indrukwekkende zandverstuivingen en grasland.

Doordat het land eeuwenlang begraasd werd door schapen en is gebruikt voor het afsteken van plaggen die diende als stalbedekking verschraalden grote gedeeltes van de zure zandgrond en ontstonden heidevelden en zelfs stuifzand. Om verdere kaalheid in het landschap te voorkomen werd het in de 19e eeuw bebost.

In het park ligt een hunebed, enkele oude grafheuvels en sporen van bewoning in de ijzertijd en steentijd te vinden.

Het park heeft een uitgebreid netwerk van verharde fietspaden en er zijn een aparte routes voor de sportieve mountainbikers.

9. Nationaal Park Lauwersmeer

Nationaal Park Lauwersmeer is ongeveer 60 km² groot en sinds 2013 tot Nationaal Park verklaart. Nadat het in 1969 van de Noordzee afgesloten werd kwam het wad droog te liggen en verwilderde het. Om de natuur niet all te veel te verstoren zijn grote gedeeltes van de oevers van het Lauwersmeer niet toegankelijk.

Het Lauwersmeer is een verblijfplaats voor veel trekvogels. Er is dan ook een echte vogelkijkhut gemaakt. Een bijzonder stukje van het natuurpark heeft veel orchideeën en heeft de naam ‘Land van juffrouw Ali’ gekregen. Het is één van de 2 Dark Sky parken in Nederland en is een aanrader om ‘’s nachts te bezoeken.

10. Nationaal Park Schiermonnikoog

Het waddeneiland Schiermonnikoog werd op 19 juni 1989 tot Nationaal Park verklaard en is 5.400 ha groot. Hiermee komt het op de 10e en laatste plaats van onze lijst top 10 grootste Nationale Parken in Nederland.

Het is een van de meest ongerepte eilandjes van onze Nederlandse Waddenzee. Ondanks dat er in de 20e eeuw een bos werd aangeplant om verstuiving van het eiland te voorkomen, wordt het als een van de meest natuurlijke stukjes van Nederland beschouwd.

Ongeveer 10 ha van het park wordt in beslag genomen door prachtige duinen. Het aangrenzende gedeelte van de Waddenzee is sinds 2009 door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet.

Wat vond je van dit artikel?

Top 10 Beste Rock Bands Uit De Jaren ’80

Top 10 Mooiste Bossen van Nederland