Dit waren de 10 grootste epidemieën ooit in Nederland

Epidemieën hebben grote invloed op de hele wereld. Grote volksverhuizingen, oorlogen, nieuwe rijken die zich oprichten en natuurlijk onvoorstelbaar veel menselijk lijden. De gevolgen zijn dan ook vaak enorm.

Ook in de Nederlandse geschiedenis zijn er veel plagen en epidemieën geweest. Soms bleef het bij een lokale verspreiding maar sommigen zo verspreid dat ze de koers en zelfs geschiedenis van het land volledig veranderd hebben. Niet enkel in het verre verleden maar tot aan de dag van vandaag. Dit zijn de 10 grootste epidemieën die Nederland ooit heeft meegemaakt.

1. Covid-19 – 2019 – ?

Het Coronavirus dat de wereld al bijna een half jaar in zijn greep houdt. Ontstaan in de Chinese provincie Wuhan ging het virus al snel de wereld rond. Eind februari werd Nederland voor het eerst getroffen en het ziektebeeld en de verspreiding is zo heftig dat vele landen volledig in lockdown zijn gegaan.

Nederland heeft het gehouden bij een zogeheten ‘intelligente lockdown’ waarbij ze mensen nog wel bepaalde vrijheden toekennen en uitgaan van het gezond verstand en de welwillendheid van de bevolking. Dit lijkt te werken. Waar de situatie in april nog kritiek was, met ziekenhuizen en Intensive Care Units die bijna volledig bezet waren, is het aantal besmette mensen sindsdien langzaam gaan dalen. Begin juli 2020 zijn er vooralsnog ruim 50.000 personen positief getest op het virus en naar schatting een kleine 10.000 overlijden. De ‘anderhalvemetersamenleving’ is nog altijd aanwezig, net als het virus dat zich wereldwijd enkel maar sneller verspreidt. Wat de toekomst brengst is voor deze epidemie dus nog onzeker. Wat wel zeker is, is dat het niet de laatste zal zijn..

2. Griepgolf van 2018

De laatste grote griepepidemie die in Nederland geheerst heeft is redelijk recent. In de winter van 2017/2018 duurde de epidemie 18 weken, wat ongewoon lang is voor een influenzavirus. Vermoed wordt dat ongeveer 9500 mensen overleden zijn aan het virus.

3. Spaanse Griep 1918 – 1920

Misschien wel de eerste echte pandemie, een epidemie doe toeslaat over de gehele wereld. Kort na het eindigen van de Eerste Wereldoorlog keerden troepen van over de gehele wereld huiswaarts waardoor het virus als een lopend vuurtje rondging. Het bijzondere aan dit griepvirus is dat met name jongvolwassenen getroffen werden terwijl griepvirussen zich normaal zwaarder uiten in mensen die al verzwakt of oud zijn. Het vermoeden bestaat dat de oudere bevolking nog een bepaalde immuniteit had waardoor zij minder zwaar getroffen werden dan de jonge bevolking. Wereldwijd stierven er tot wel 100 miljoen mensen. Nederland werd relatief licht getroffen maar alsnog vonden ongeveer 60.000 mensen de dood.

4. Tuberculose – Late 19e eeuw tot midden 20e eeuw

Tuberculose is een bacteriële infectieziekte die wereldwijd nog vaak voorkomt. Sterker nog, TBC staat nog altijd in de top 10 van grootste doodsoorzaken wereldwijd. Af en toe komt deze longziekte nog in Nederland voor, met name door bijvoorbeeld vakantiegangers of migranten die het mee terug nemen uit andere landen.In de volksmond staat het ook wel bekend als ‘tering’ of ‘pleuris’.

5. Cholera – Midden 19e eeuw

Cholera is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie. Deze bacterie bevindt zich met name in verontreinigd waren. De vieze kanalen, sloten en grachten van de 19e eeuw waren dan ook een perfecte voedingsbodem voor deze levensgevaarlijke bacterie. De ziekte is een echte sluipmoordenaar. Tussen de eerste symptomen en overlijden zit soms minder dan zes uur tijd.

In arme landen komt Cholera ook vandaag de dag nog voor. In Nederland sinds eind 19e eeuw door minder verontreinigd drinkwater gelukkig niet meer.

6. Pokken – 1870 – 1873

Eind van de 19e eeuw was er voor het eerst in lange tijd weer een epidemie van pokken in Nederland. Omdat er weinig mensen nog immuun waren tegen deze variant sloeg de ziekte flink om zich heen en heeft in die periode tot minstens 20.000 en maximaal 35.000 doden geleid. Om te benadrukken hoe groot dat getal is : Dat is ongeveer 5 tot 8% van de gehele Nederlandse bevolking toentertijd. Vandaag komt het overeen met 850.000 tot wel 1.360.000 mensen.

7. De Pokken – Vroege 18e eeuw

Niet lang nadat de grote pestepidemieën het land voor goed verlaten hebben steekt een andere ziekte op. Ditmaal door een virus : De pokken. Geschat wordt dat er in heel Europa tot wel 500.000 mensen overleden zijn aan het virus. Voornamelijk kinderen werden hard getroffen en als men overleefde eindigde de ziekte vaak met blindheid.

In Nederland stierven uiteindelijk tienduizenden mensen aan het pokkenvirus. Gelukkig bestaan de pokken enkel nog maar in zwaarbeveiligde laboratoria. Dankzij een wereldwijd vaccinatieprogramma is het pokkenvirus sinds 1980 uitgeroeid.

8. Malaria – 17e eeuw tot midden 20e eeuw

De meeste mensen zullen malaria nu als een tropenziekte kennen. Tot 100 jaar geleden was deze ziekte voortgebracht door de malariamug echter veel voorkomend in Europa, zeker in Nederland. Dit omdat de mug graag voorkwam rond brak water, waar er in de Hollandse delta natuurlijk genoeg van aanwezig was. De meeste besmettingen vonden dan ook plaats in de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland en Friesland. Nederland was in 1950 het laatste Europese land dat malariavrij werd verklaard.

9. De Pest – Vroege 14e tot late 17e eeuw

Geen epidemie zo berucht als de pest, die toentertijd ook wel bekend stond als ‘De Zwarte Dood’ dit vanwege de zwarte builen die zich in sommige varianten op het lichaam van besmette personen toonden. Men vermoedt dat de pest vanuit Azië door zeelieden meegenomen is en zich al snel over heel Europa en Nederland verspreidde. Gedurende de eeuwen zijn er in totaal tot wel 100.000 mensen in Nederland overleden aan de pest. De oorzaak van al dit lijden? De beet van een rattenvlo.

‘Pesten’ en ‘plagen’ zijn woorden die rechtstreeks afkomstig zijn van deze nare ziekte.

10. Lepra – Late 14e eeuw

Lepra is een bacteriële infectieziekte die over het algemeen niet dodelijk verloopt. Toch heeft Lepra over de gehele wereld veel leed veroorzaakt. Vlekken, bulten, knobbels en soms zelfs schubben. De ziekte was vaak een onaangenaam gezicht en zogenaamde ‘Leprozen’ waren zij niet welkom in de steden maar mochten ze enkel in zogenoemde ‘Leprahuizen’ die zich buiten de stad bevonden wonen.

Tot op de dag van vandaag komt Lepra nog voor, zij het niet meer in het westen. In het taalgebruik bestaat het daarentegen nog zeker. Denk maar aan ‘lazer op!’ of het woord ‘belazerd’.

Wat vond je van dit artikel?

Top 10 Beste Xenon Verlichting Met De Hoogste Lichtopbrengst

Top 10 Beste Redenen Om Te Stoppen Met Roken